Kommunistisk Politik Digital 9 – 2023 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 9 – 2023NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 16-17/2023

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Kamp mod imperialismen, kæmp for revolutionen!
1. maj arbejderklassens internationale kampdag holdes i år i en situation hvor arbejdere i store dele af Europa demonstrerer og strejker for højere løn, kortere arbejdstid og mod højere pensionsalder. Det nuværende kapitalistiske system er ikke i stand til at løfte samfundene fremad – den fortsatte profitjagt fører til konstante krige, ødelæggelse af tilkæmpet velfærd, enorme flygtningestrømme, reaktion, konflikter og krig. Arbejderklassens socialistiske revolution er svaret på en fremtid uden udbytning og undertrykkelse.
1. maj udtalelse fra Arbejderpartiet kommunisterne 2023

Skærpet klassekamp i Europa, men hvad med Danmark?
Hvorfor ser vi ikke arbejdere og unge i Danmark der protesterer og strejker i stort tal, som det sker lige nu i mange europæiske lande? Hvorfor får den sorte regering og arbejdsgiverne arbejdsro til at gennemføre deres politik? De spørgsmål har KPnet stillet Dorte Grenaa, medlem af APK.

Kvantefysik, intelligens og sjælevandring 
Kunstig intelligens er en realitet. Kunstig bevidsthed og sjæle på evig vandring er videnskabeligt nonsens. Forskningen gør store fremskridt på mange områder. Men hvor filosofi og fysik mødes, især inden for teoretisk fysik, kvantefysik og partikelteori, er de ’nye opdagelser’ ofte en tidsrejse tilbage til Platon og hans åndelige univers.

1. MAJ

Kamp mod imperialismen, kæmp for revolutionen!
1. maj arbejderklassens internationale kampdag holdes i år i en situation hvor arbejdere i store dele af Europa demonstrerer og strejker for højere løn, kortere arbejdstid og mod højere pensionsalder. Det nuværende kapitalistiske system er ikke i stand til at løfte samfundene fremad – den fortsatte profitjagt fører til konstante krige, ødelæggelse af tilkæmpet velfærd, enorme flygtningestrømme, reaktion, konflikter og krig. Arbejderklassens socialistiske revolution er svaret på en fremtid uden udbytning og undertrykkelse.
APK 1. maj 2023: København – Odense – Århus

Vi kræver sundhed, uddannelse og velfærd til alle uden privat profit!
På arbejderklassens internationale kampdag markerer APK’s 1. maj-arrangementer de krav, der står i centrum i klassekampen lige nu. Et af dem er kravet om offentlig service uden privat profit og lige, gratis adgang til sundhed, uddannelse og social tryghed. Velfærd og uddannelse frem for bomber og nød.

1. maj i Fælledparken: Kamp mod imperialismen – kæmp for revolutionen
Kamp mod imperialismen – kæmp for revolutionen. Det er overskriften for APKs 1.maj på Den røde Plads i Fælledparken, som det også ses på den flotte plakat, der er ved at blive sat op rundt om i byen.
En række organisationer og bevægelser deltager i og bidrager til 1. maj på forskellig måde. Her kan nævnes Arbejderpartiet Kommunisterne, DKU, Tid til Fred-Aktiv mod krig, Næstehjælperne, Jobcentrets Ofre, Almen Modstand, Folkebevægelsen mod EU, FeyKurd, Palæstinensisk Forening, Horserød Stutthof Foreningen, Håndslag

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Finanslov: Benhård krigs- og sparepolitik
Finansloven for 2023 er nu aftalt mellem regeringen, SF, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Alt hvad der kommer ud i pressen er fordelingen af den lillebitte ’forhandlingspulje’ som regeringen har ladet de partier der står udenfor regeringen forhandle om. De bitte små resultater, som hvert parti kan holde op for deres vælgere, mens hele den reaktionære bund af krigs- og benhård sparepolitik kører videre.

Magtkamp i Fagtoppen i fuld gang
I går fredag gik tæppet for 1. akt i en intern magtkamp om formandsposten i FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, med Lizette Riisgaards krænkelsessager. Hvad den egentlige magtkamp i FH-toppen drejer sig om er endnu ikke kommet frem.
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet

26.000 soldater i øvelse på NATO’s svenske front
Netop nu øver NATO-landene krig i Sverige med militærøvelsen Aurora23 og demonstrerer, hvordan man ønsker at inddrage det svenske landområde i en krigsfront mod Rusland. Hvis det lykkes at få Sverige med i NATO rykker de vestlige imperialister deres front helt frem til den russiske grænse, og dækker hele Østersøen fra Danmark over Sverige til Finland. Et kæmpe skridt frem for NATO-imperialismen. APK’s 1. maj-parole lyder: Stands den imperialistiske krig i Ukraine! Danmark ud af de imperialistiske alliancer NATO og EU!

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Den reaktionære borgerkrig i Vestafrika/Sahel-Sahara: Et komplot mod befolkningernes kampe i regionen
Den krig der udvikler sig i den vestafrikanske region, er en uretfærdig krig, en reaktionær borgerkrig. Væbnede terrorgrupper med international støtte og en koalition af imperialist magter handler på begge sider af statsgrænserne med store konsekvenser for befolkningen.

Omfattende kamp for boliger i Portugal
Den 1. april gik tusindvis af mennesker på gaden i Portugal for et velkendt krav – nemlig adgang til anstændige boliger der er til at betale. I mindst 8 større byer – Lissabon, Porto, Coimbra, Setúbal, Braga, Aveiro, Viseu og Ponta Delgada) var der demonstrationer med krav om retten en bolig.

Japansk oprustning skyder for alvor fart
Japan er på vej til at have verdens tredjestørste krigsbudget.
I perioden efter Anden Verdenskrig har Japan i lighed med Tyskland haft en række ’selvpålagte’ restriktioner mod oprustning og udenlandske militæreventyr. Den tid er forbi.

Vi støtter folket i Sudan, ikke et reaktionært styre
I centrum for de igangværende angreb på befolkningen i Sudan står det midlertidige ”suverænitetsråd”, som har haft magten siden det andet militærkup i oktober 2021. Præsidenten og vicepræsidenten, der er baseret på to separate magtcentre i den regerende junta og kun er forenet om at gå mod folket, begyndte at støde sammen, da de ikke kunne opretholde deres forsoning. Sammenstødene, der begyndte den 15. april, fortsætter med at brede sig.
Udtalelse fra CIPOML, Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer

Spanien: Den 3. republik er helt nødvendig
I anledning af årsdagen for republikken, den 14. april, offentliggjorde Spaniens kommunistiske parti (marxistisk-leninistisk) appellen nedenfor. Det er også en del af konteksten for det næste kommunalvalg og i de autonome regioner, hvor PCE(ml) vil fremhæve Den 3. republiks flag med indholdet i denne tekst.

Stalins bidrag til marxismen-leninismen
Især har han bidraget væsentligt til forståelsen af de økonomiske og politiske problemer i forbindelse med opbygningen af socialismen – problemer, som først viste sig i Sovjetunionen, men som uundgåeligt vil opstå overalt, hvor revolutionen gennemføres.
Stalins politiske liv faldt nogenlunde sammen med første halvdel af det 20. århundrede. Kun få har sat så i stort omfang sat sit præg på dette århundrede. Først som revolutionær kæmper og senere som generalsekretær for Sovjetunionens Kommunistiske parti, Bolsjevikkerne, SUKP(b) i 30 år. Indtil sin død i 1953 var Stalins navn næsten synonymt med det socialistiske Sovjetunionen, et forbillede for kommunister og revolutionære over hele verden. Samtidig blev Stalins person det primære mål for den kapitalistiske verdens vrede. Bag denne dæmonisering er der et mere ambitiøst formål: kriminaliseringen af kommunisme.

Leninismen en videreudvikling af marxismen
Leninismen er marxismen i imperialismens og arbejderklassens revolutions epoke. Mens Marx og Engels handlede i perioden før arbejderklassens revolution, da imperialismen endnu ikke var udviklet, så handlede og udviklede Lenin sine bidrag til marxismen i den udviklede imperialismes periode, hvor arbejderklassens revolution fandt sted.

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater