Kamp mod imperialismen, kæmp for revolutionen!

 

1. maj udtalelse fra Arbejderpartiet kommunisterne 2023

Kamp mod imperialismen, kæmp for revolutionen!

1. maj arbejderklassens internationale kampdag holdes i år i en situation hvor arbejdere i store dele af Europa demonstrerer og strejker for højere løn, kortere arbejdstid og mod højere pensionsalder. Det nuværende kapitalistiske system er ikke i stand til at løfte samfundene fremad – den fortsatte profitjagt fører til konstante krige, ødelæggelse af tilkæmpet velfærd, enorme flygtningestrømme, reaktion, konflikter og krig. Arbejderklassens socialistiske revolution er svaret på en fremtid uden udbytning og undertrykkelse.

Ned med regeringens krise- og krigspolitik!
Fortsæt kampen – Højere mindsteløn nu! Stop social dumping!

Vi kræver offentlig service uden privat profit og lige, gratis adgang til sundhed, uddannelse og social tryghed. Velfærd og uddannelse frem for bomber og nød.

Afskaffelsen af seniorpension og Store Bededag er blot begyndelsen på SVM-regeringens felttog mod befolkningen. OK23 blev en arbejdsgiveroverenskomst. Det står klart, at de gigantiske summer til militær oprustning hentes gennem massive velfærdsnedskæringer og sociale forringelser. Den påståede store genopretningsplan for det offentlige sundhedsvæsen betyder i praksis privatisering i rekordfart. Den offentlige velfærd er under afvikling, mens privatiseringsbølgen brager afsted.

Vores krav må rejses på trods. Vi kræver højere mindsteløn og stop for social dumping! Nej til arbejdsgiverfleksibilitet – kæmp for en 30 timers arbejdsuge.

Stop den imperialistiske krig i Ukraine!

Stands den imperialistiske krig i Ukraine. Regeringen har placeret Danmark forrest i denne krig, vi kræver stop for dansk krigsdeltagelse. Vi kræver, at Rusland, USA og alle imperialistiske kræfter trækker sig ud af Ukraine.

Danmark ud af NATO og EU!

Danmark skal bryde med de imperialistiske alliancer og blive en fri nation. I dag bestemmes det meste af dansk lovgivning i EU, og krig og oprustning af USA og NATO.

International solidaritet!

Arbejdere i alle lande har fælles interesser imod de nationale og multinationale udbyttere. Styrk den internationale solidaritet med de kæmpende og undertrykte i verden.

Fælles kamp mod kapitalen!

Kapitalismen fremstiller sig selv som menneskehedens højest opnåelige samfundsordning. Ingen må stille spørgsmål til stormagternes og monopolernes hersken, voksende ulighed, uendelige krige og destruktion af grundlaget for livet på Jorden.

Arbejdere i alle lande foren jer!


Mød ArbejderPartiet Kommunisterne:

Ned med regeringen krise- og krigspolitik!
Fælles Kamp mod Kapitalen!
Mød ArbejderPartiet Kommunisterne
i Oktober Bogcafe og online. Torsdag den 11. maj kl. 19 – 21
Oplæg og debat
Kontakt apk@apk2000.dkwww.apk2000.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater