Overførselsindkomsterne må sættes op – varigt og for alle!

De, der har mindst, er allerhårdest ramt af inflationen. Hvornår kommer der penge og regulering af satserne, der reelt rykker situationen til det bedre for kontanthjælpsmodtagerne og de fattige familier? Regeringens bebudede hjælpepakke til børnefamilier på overførselsindkomst er at give med den ene hånd og tage med den anden. Og pengene bliver først udbetalt til sommer! Og er kun en midlertidig ydelse.

Af Poul Andersen

 

Næstehjælpernes aktion – et hjerte for hvert fattigt barn i Danmark blev gennemført over hele landet. Hvor bliver pengene af til de fattige børnefamilier – og alle andre på overførselsindkomst?

Især to græsrodsorganisationer har igennem årenes løb forsøgt, via aktioner at råbe politikkerne op om syge kontanthjælpsmodtageres, ofte invaliderende forhold. Den ene er “Jobcentrets Ofre”, som nu har over 30.000 følgere på Facebook. 

Den anden er gruppen “Næstehjælperne”. Begge har manifesteret sig og givet stemme til forholdene for de, der indtil da var usynliggjorte på kontanthjælp.

De har larmet med grydelåg på Christiansborg Slotsplads, demonstreret foran jobcentret på Lærkevej, sat 64.000. hjerter op i Fælledparken, som illustration af at der er 64.000 fattige børn i Danmark. Hængt tøj op på snore rundt omkring i landets byer for at fortælle, at de var klædt af til skindet. De har hængt udklippede papirmennesker op på hønsenet for at synliggøre at syge mennesker var fanget i jobcentrets net. Der var også  aktionerne, hvor de indrettede et hjemløse-hjem i busskure over hele landet. Og endnu flere aktioner. Så stærkt gået og mon ikke der snart er flere aktioner på vej, da forholdene igen er drastisk forværret.

For de, der har mindst, er altid hårdest ramt. For syge kontanthjælpsmodtagere er det en daglig kamp at få økonomien til at hænge sammen. Når priserne på især basale fødevarer er på himmelflugt, er det enormt ressourcekrævende at få pengene til at slå til. Samtidig med at det også kræver kræfter at efterleve jobcentrets ofte langvarige praktik og ressourceforløb.

Den helt nødvendige kompensation for de stigende priser halter håbløst bagud. Reguleringen af satserne for overførselsindkomster tager afsæt i lønstigningerne på det private arbejdsmarked 2 år tidligere og er desuden utilstrækkelig. Regeringens bebudede hjælpepakke til børnefamilier på overførselsindkomst gives med den ene hånd mens den anden hånd lige har fjernet det lille ekstrabeløb, der var blevet indført til børnefamilierne.

Løftet om at løfte de fattige børnefamiliers situation, som blev givet inden valget, er efter valget blevet droppet.

Bankpakker, minkpakker, våbenpakker – folk på overførselsindkomst som er de i vores samfund, der er allerhårdest ramt af inflationen, får NUL.

Arbejderklassens krav om et stort lønløft indbefatter også kravet om et stort løft af overførselsindkomsterne.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater