Norden omdannes til amerikansk krigsbase

En række fakta viser, at hele Norden er ved at blive lagt under amerikansk militærkommando. Norden skal gøres til et brohoved for USA’s krigsførelse og magt gennem NATO-medlemskaber og tilladelser til at USA kan oprette militærbaser og operere frit herfra. Det bliver USA der vil kunne beslutte hvornår, hvordan og med hvilke våben og tropper NATO-hæren skal operere i vores lande.

Af Stop Terrorkrigen – Ud af NATO
Artiklen er bragt i Håndslag 4,2022 – tidsskriftet mod krig og fascisme

Her nogle få avisoverskrifter ovenpå Mette Frederiksens pressemøde den 10. februar 2022 (altså før Rusland invaderede Ukraine). Her oplyste hun om, at Danmark og USA havde ført hemmelige forhandlinger gennem lang tid og at »…. En sådan aftale direkte mellem USA og Danmark, det vil åbne op for et nyt samarbejde og aktiviteter på en række udvalgte militære områder i Danmark. Hvordan det præcis kommer til at se ud, det er ikke på plads endnu. Det vil afhænge af videre drøftelser med USA, men det kan omfatte amerikanske soldater på dansk jord, amerikansk personel i det hele taget. Militært materiel og udstyr både i kortere og længere tid. Vi vil også gerne sige klart herfra, at det er et nybrud med mange års og mange årtiers ikke-stationeringspolitik på dansk jord. …«

Alle nordiske lande er nu enten medlem af NATO eller på vej til at blive det og USA er i fuld gang med at skaffe sig direkte militær adgang gennem bilaterale forsvarsaftaler og militærbaser.

NATO-medlemskabet i Sverige og Finland er vedtaget i lyntempo og stik mod befolkningsflertallets ønske og interesser. Ved at benytte krigen i Ukra­ine som pressionsmiddel er det lykkedes at sætte en dagsorden, hvor det har været muligt for

NATO- og oprust­nings­venlige kræfter i Sverige og Finland at manipulere landene ind i en situation, hvor et flertal i parlamenterne har set sit snit til at rykke på spørgsmålet på en måde, der før var helt utænkelig. På lignende måde, som det skete med vores EU- forsvarsforbehold i Danmark.

Baser vil give USA direkte adgang for deres våben og militær, med fuld kommando, som en stat i staten. Det er amerikanske love og regler der bliver gældende og Danmark vil ingen kontrol have med hvad der kan komme til at foregå i disse amerikanske enklaver, hvis aftalen bliver til virkelighed.

At tillade en sådan klokkeklar suverænitetsafgivelse er et politisk valg for de respektive regeringer og parlamenter. I Danmark gik der som bekendt et helt år for Mette Frederiksen, hvor aftalen blev holdt hemmelig, og det præcise indhold er det stadigt. Og selvom aftalen ikke er vedtaget formelt er USA uden tvivl lovet adgang. Men nu forestår processen for regeringen og alle de andre NATO-partier med at få den til at ligne noget spiseligt. Igen skal Ukraine-krigen bruges som rambuk til optrapning af krigsforberedelser.

I valgkampen var disse grænseoverskridende forhandlinger og planer helt tys-tys og usynlige. Hvem der måtte sætte spørgsmålstegn ved opbakning til imperialistisk krig og oprustning ville hurtigt blive stemplet som landsforræder og Putin-elsker.

Man siger, at USA pga sit fokus på Asien og Kina nu ’forventer’, at ’Europa står for sin egen sikkerhed’ og derfor både må spytte i NATO-kassen og øge militariseringen i eget land.
Det er sandt, at USA kræver større bidrag og militarisering fra medlemslandene. Men der er ikke tale om ’egen sikkerhed’. Det er USA’s interesser, der skal sikres – og det sker bl.a. ved at opbygge militærbaser i Europa – uden nationale mellemled. USA skal kunne operere helt egenhændigt.

NATO vil frit kunne placere atomvåben i Norden

Som medlem af NATO vil det altid i sidste ende være NATO, dvs USA der bestemmer om der er opstået hvad de betragter som en ’krisesituation’, der retfærdiggør at bringe atomvåben ind i landet fra lagre i andre lande. Fra f.eks. tyske lagre eller måske med F-35 kamp fly fra USA.

Men hvad skal vi tænke om aftaler, der lover »ingen atomvåben i fredstid«?

Vi ved, at USA gør hvad der passer dem og at den siddende regering vil vende det blinde øje til. Det viser alle erfaringer, som f.eks. den daværende socialdemokratiske regerings accept af atombærende fly der overfløj eller landede i Grønland på Thulebasen fra 1950-erne.

Vi har nu også hørt den finske regering sige god for hvilke våben som helst USA måtte ønske at placere på finsk territorium – i freds- som i krigstid.

Det finske forslag om indtræden i NATO er endnu ikke vedtaget i parlamentet, men den finske statsminister Sanna Marin udtaler til finsk TV:
»Jeg anser det for meget vigtigt, at vi ikke stiller den slags forhåndsbetingelser eller begrænser vort manøvrerum, når det gælder permanente baser eller atomvåben«.
Det finske styre lægger sig fladt ned og landet åbent for USA.

F-35 kampfly i Fighter Wing Skrydstrup – allerede en form for amerikansk base

USA har sat rammerne for den del Skryd­strup flyvestation – nu Fighterwing Skrydstrup – hvor flyene skal have base, kaldet F-35 Campus. USA har stillet deres egne og hemmelige sikkerhedskrav til byggeriet, der er betalt af Danmark. Også prisen er »fortrolig«. An­giveligt en del af det samlede budget for flyene, men dette beløb er meget elastisk og reelt ikke kendt.

Byggeriet skal stå færdigt, når det første F-35 fly lander i Skrydstrup i sommeren 2023. F-35 Campus dækker et område på 300.000 m2. Der skal opføres 40.000 m2 etagemeter bygninger.

Skrydstrup er ombygget til at kunne lande NATO optankningsfly og vil blive base for Nordeuropas F-35 kampfly.

I øjeblikket er danske F-16 kampfly me­get aktive i NATO’s mobilisering mod Rusland. Senere vil F-35 komme til, mens F-16 kampfly samtidigt fastholdes i stedet for som planlagt at udgå.

Dette vil også omfatte Arktis, hvor landingsbaner i Grønland bliver klargjort til at kunne modtage F-35.

Vi kan også konstatere, at en del af det danske militær i praksis bliver overdraget til USA/NATO.

I februar i år, hastebesluttede Folketinget at overgive en stor del af dansk militær under NATO’s direkte ledelse. Her lød beslutningen: »Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske militære bidrag kan stilles til rådighed for NATOs kollektive forsvar«.
Det gælder bl.a. 20 stk F-16 kampfly med personel.

Alt i alt er NATO, USA og regeringen/Folketinget i treenighed ved at skabe en situation, hvor Danmark og Norden omgøres til en strategisk brik i en kommende krig – helt hen over ho­vedet på befolkningen – hvor be­slut­ninger om tropper, våben og krigshandlinger er lagt i hænderne på USA og NATO.

Denne udvikling er farlig og helt uacceptabel. Vi må sætte hælene i overfor de imperialistiske krigsplaner på alle felter, overfor Danmarks deltagelse i USA’s krig i Ukraine, våbenhjælpen, træningen af ukrainske soldater osv. Intet af dette hjælper freden på vej, men fører til uddybning af modsætninger og krigsfare. Og det koster os dyrt i inflation og sociale nedskæringer.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne