Organisér modstand mod baseaftalen med USA

USA vil have militærbaser i både Danmark og Norge, for frit og efter egne regler at kunne operere med tropper og våben. I Norge er planerne langt fremme, og det er modstanden også – d. 23. og 28. april er udpeget som landsdækkende aktionsdage og op til da er en række aktiviteter planlagt. Bredden i modstanden er stor og den vokser. Den norske aftale er allerede underskrevet af den forrige regering, men den skal godkendes af Stortinget for at være en gyldig suverænitetsafståelse.


Revolusjon, Norge skriver:

En række organisationer var repræsenteret, da Aktionsnetværket mod baseaftale med USA arrangerede et åbent møde i Oslo for at planlægge aktioner og modstand. Nationale aktionsdage blev besluttet den 23. og 28. april.
Aftalen vil give USA ret til at oprette militære baser på norsk jord uden ret til norsk overvågning eller kontrol.

Bredden i modstanden er allerede stor, og den vokser. Lokale LO-afdelinger i Oslo, Trondheim og Stavanger støtter kampagnen, det samme gør partier som Rødt, SV, MdG og Sentrum. Partiernes ungdomsorganisationer følges af AUF m.fl. Changemaker, Kommunistisk plattform (M-l) og Bevegelsen for sosialisme er blot nogle af de organisationer, der allerede støtter kampagnen. Derudover kommer Nei til Atomvåpen, Stopp NATO og en lang række fredsorganisationer.

Talsperson for kampagnen er Bitte Vatverdt. Hun advarede om, at baseaftalen undergraver demokratiet og kan være i strid med Grundloven. Det har hun også tidligere gjort i en kronik i Klassekampen.

Baserne og krigsforberedelserne er også en direkte trussel mod natur og miljø. Repræsentanter for Natur og Ungdom og Greenpeace overvejer derfor at tilslutte sig. Mari Qviller fra Natur og Ungdom holdt et glødende indlæg om militærbasernes miljøkonsekvenser.

Nei til atomvåpen og Leger mot atomvåpen har i deres høringssvar peget på, at aftalen øger faren for placering af atomvåben på norsk territorium og kobler Norge tættere til USA’s atomstrategiske infrastruktur.

Aftalen er allerede underskrevet af den forrige regering, men den skal godkendes af Stortinget for at være en gyldig suverænitetsafståelse. Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) følger sin forgænger fra Høyre, Frank Bakke-Jensen ved at hævde, at aftalen styrker norsk og europæisk sikkerhed. Han gentager, at aftalen ikke ændrer norske basepolitik, selv om aftalen er direkte i modstrid med baseerklæringen fra 1949.

I regeringens kodesprog kaldes baserne i lufthavnene Rygge, Sola og Evenes og Ramsund orlogsstation ’nyaftalte områder’. Det, der er ’nyaftalt’, er, at USA har fuld jurisdiktion over norsk territorium og kan gøre præcis, hvad de vil. Det er sagen.

Lov- og godkendelsesforslaget kan komme når som helst og formentlig før påske. Frygten for krig vil utvivlsomt blive udnyttet til at argumentere for, at aftalen giver øget sikkerhed. Sandheden er imidlertid, at den øger utrygheden, både militært og i det civile liv. Amerikanske soldater og ansatte på baserne, som begår overgreb mod norske kvinder og børn, kan ikke retsforfølges i Norge uden samtykke fra USA.

Aksjonsnettverket er i beredskab og vil fremover gennemføre protester, uddeling af løbesedler og andre former for aktioner. National aktionsdag er den 28. april i Oslo og ellers den 23. april andre steder i landet.

Læs mere på kampagnens hjemmeside AKTION MOD BASEAFTALE

Læs også
Udtalelse fra APK, Arbejderpartiet Kommunisterne
Ingen forhandlinger og aftaler med USA om tropper eller materiel på dansk jord!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne