Ingen forhandlinger og aftaler med USA om tropper eller materiel på dansk jord!

Udtalelse fra APK, Arbejderpartiet Kommunisterne


Det er nu der skal reageres mod regeringens forhandlinger med USA om udstationering af tropper og materiel på dansk jord. Den socialdemokratiske regering har valgt at løfte en flig af sløret omkring hidtil hemmeligholdte forhandlinger med USA midt i en højspændt krisesituation i Europa, hvor der trues med krig og optrapning af militære aktioner. Det er på alle måder en farlig vej – for befolkningerne, for fred og sikkerhed i Europa og for Danmark.

Når USA-imperialismen vil have tropper og krigsmateriel på danske NATO-baser og i Danmark er det ikke for at beskytte den danske befolkning. Det er for at beskytte deres egne interesser i den voksende stormagtsrivalisering mellem USA, Rusland og Kina. I NATO-alliancen har Danmark allerede rollen som opmarch-, depot- og flybaseområde mod Rusland og Kina. Med de voksende økonomiske, energi – og forsyningskriser ønsker USA-imperialismen at kunne handle hurtigt på egen hånd, også uden at vente på NATO, gennem amerikanske baser i hele Europa og undgå en krig på eget territorium.

Forhandlinger og aftaler med USA-imperialismen om militær tilstedeværelse gør Danmark til et amerikansk brohoved i en kommende krig. Det betyder afgivelse af Danmarks nationale suverænitet.

At gå imod USA-imperialismen betyder ikke, at vi støtter hverken den russiske eller kinesiske imperialisme og deres krigsoprustning. Tværtimod går vi imod og må bekæmpe al imperialisme, hvad farve den end har. For at opbygge en bred antikrigsbevægelse, der er nødvendig for ikke at blive spændt for hverken den ene eller den anden imperialistiske magts propagandavogn.
Ingen forhandlinger eller aftaler med USA om tropper eller materiel på dansk jord. Ingen fremmede tropper i Danmark!
NATO-flybaserne, som F-35 kampflybasen ved Skrydstrup skal nedlægges!
Nej til imperialistisk krigsoprustning og krige!

Når Danmark de seneste årtier har deltaget i illegitime krige rundt om i verden har det ikke været for at beskytte eller forsvare befolkningen eller landets interesser. Skiftende regeringer har derimod trukket Danmark i krig for at beskytte de danske monopolers og dansk erhvervslivs interesser, investeringer og forretningsmuligheder. Krigsdeltagelsen handler om at beskytte fri adgang for Mærsk til at sejle de største milliardoverskud i havn med hjælp fra danske krigsskibe mod pirater i fiskerbåde.

Det handler om adgang til olie, gas og råstoffer i Afghanistan og Mellemøsten og genopbygningskontrakter i efterladte, bombede og ødelagte lande. Det handler om at beskytte dansk erhvervslivs investeringer i Mali og Sahel i Afrika, investeringer i Ukraine og Østeuropa. Det handler kort og godt om penge, markeder og profit. For det høje mål sendes danske soldater i krig med livet som indsats. Tusinder af civile har mistet livet, deres hjem, deres land og fremtidsmuligheder. Godt pakket ind i floskler og krigspropaganda om værdier som demokrati, fred, frihed, ligestilling og menneskerettigheder beskyttes dansk imperialismes interesser.
Stop for Dansk krigsdeltagelse!
Træk de danske tropper, krigsfly og krigsskibe hjem!

Den danske regering, partier i Folketinget og militærtoppen ønsker at bruge den højspændte situation til at øge militærudgifterne. Dansk krigsdeltagelse har kostet milliardbeløb og omstillet dansk militær fra forsvar til NATO-udrykningsstyrker. På trods af, at NATO’s krige har bragt det modsatte af fred og sikkerhed vil regeringen optrappe dansk krigsdeltagelse og øge de økonomiske NATO-bidrag efter USA’s krav. Og samtidig vil den bruge flere penge på den militære opbygning i Danmark. Pengene kommer kun ét sted fra – befolkningen. I stedet for penge til et sundhedsvæsen der bløder, investeringer i børn, unge, daginstitutioner og uddannelse, til arbejdsløse og reformramte eller ligeløn til kvinder – ja så skal milliarderne rulle til krigsindustrien. Og krigsblinde generaler, ministre og folketingsmedlemmer kan fortsat hæve deres høje betaling for at spille hasard med vores fremtid.
Danmark ud af NATO NATO ud af Danmark! For et alliancefrit og selvstændigt Danmark!
Skattekronerne skal gå til social sikring – ikke krigsindustrien og oprustning!

Regeringen påstår det er nødvendigt med USA og NATO i landet, fordi verden er blevet et farligere sted og Europas sikkerhed nu er truet i Ukraine. Nødvendigt, fordi vi ikke kan forsvare os selv mod rækken af onde despoter, der hele tiden afløser hinanden fra Bin Laden, Gadaffi, Saddam til Putin. Den ene krig følger den anden uden at bringe andet end ødelæggelser, død og nye reaktionære kræfter til magten, hvad enten det er religiøse fundamentalister, fascister eller dødens imperialistiske købmænd og deres marionetregeringer.

For det der virkelig gør verden til et farligt sted for befolkningerne, arbejderklassen og ungdommen er imperialistmagternes kamp, rivaliseringer, omfordelingskrige om råstoffer, energi, markeder. En trussel der vokser med kapitalismens krise. Kapitalismens umættelige kamp om profit betyder krig. Krig er økonomisk udbytning med militære midler. Det er en gammel sandhed, der har kostet meget blod. For at afskaffe krig er det nødvendigt at kapitalismen afskaffes.

Befolkningen, de unge, arbejderne har ingen interesse i eller ønske om at føre krig mod andre landes befolkninger. Vi støtter hverken den danske, NATO’s, EU’s, USA’s, den russiske eller den kinesiske imperialisme. Vi støtter folkenes kamp for sociale rettigheder, frihed, selvstændighed og fred.

For international solidaritet mellem arbejderne og mellem folkene
For et revolutionært brud med kapitalismen – årsagen til krig

 

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK d. 12. februar 2022


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater