Regeringen vil sende tropper til Guineabugten og Sahel – Sig NEJ til dansk imperialisme!

Der gik kun 2 dage fra at Mærsk klagede sin nød over hindringer for deres sejllads til Afrika og til regeringen udpegede en ”ny særlig repræsentant for maritim sikkerhed”. Herefter kom forslaget om at indsætte en militær styrke i Guineabugten. D. 25. maj andenbehandler Folketinget forslaget, sammen med forslaget om endnu en bevilling til danske besættelsesstyrker i Sahel-området i Afrika.

Stop for fransk besættelse! Protest i Malis hovedstad Bamako mod den imperialistiske indblanding fra missionerne Minusma og Barkhane i Mali

Danmark indgår i et kæmpe imperialistisk set-up der skal sikre markeder og råstoffer i Afrika. Mærsk er en hovedspiller, der knipser med fingrene og får regeringen til at handle. I Mali får vi at vide, at danske tropper vil kæmpe for demokrati og mod terrorgrupper. Men sandheden er, at de mange europæiske tropper der opererer i området i praksis fungerer som en besættelsesmagt og betragtes som sådan af store dele af befolkningen.

EU spiller en stor rolle i at få del i Afrikas rige ressourcer, og Frankrig har som gammel kolonimagt taget føringen. Det gælder både i den nye mission i Guineabugten og den ’gamle’ mission i Mali.

Dansk militær til Guineabugten

I sagen om Guineabugten ser vi hvordan European Intervention Initiative (EI2) kommer på banen i planerne om at danne en international militær styrke. I EI2 har Danmark ledelsen af en arbejdsgruppe om maritim sikkerhed i Guineabugten, hvis formål er ”at undersøge, hvordan man kan forbedre det operative militære samarbejde i regionen”. Umiddelbart efter Mærsks nødråb meddelte Udenrigsministeriet, at Danmark havde sat sig i spidsen for at samle opbakning til en international militær indsats i Guineabugten. Alt er således tæt koordineret i et samarbejde mellem Mærsk, dansk og fransk imperialisme og de imperialistiske sammenslutninger.

EI2 er et aggressivt militært samarbejde mellem lande i et mix af EU-medlemmer og NATO-medlemmer. Selvom Danmark har en EU-undtagelse fra at indgå i militært samarbejde afholder det ikke skiftende regeringer fra at være med. De indgår bare i nye aggressive konstellationer med de samme lande og er på den måde med til at udvikle EU til også at være en militær magt.
Se beslutningsforslag

Det samme gør sig gældende i missionen i Mali, der også er tæt knyttet til EU og ledes af Frankrig.

I Guineabugten vil regeringen have opbakning til et dansk militært bidrag på op til ca. 195 personer. Der skal indsættes en fregat med tilhørende Seahawk-helikopter og en maritim indsatsstyrke, stabs-eller forbindelsesofficerer samt indsættelse af den danskecyberkapacitet.

Mali – Sahelområdet

Danmark har været militært i Mali siden 2012, og her vil regeringen igen trække Danmark ind i militære operationer under fransk ledelse. Formålet er ikke mindst at sikre sig adgang til uran, hvor Niger, naboland til Mali er verdens 5. største uranproducent. Minerne er ejet af et fransk firma og ligger tæt på jihadisternes hovedkvarter i Mali.

Barkhane og Task Force Takuba i Sahel

Missionerne Barkhane er under Frankrigs ledelse i et sammenrend af imperialistiske kræfter bestående af styrker under Malis regering, der er tæt forbundet med Vesten, af G5 Sahel-fællesstyrken (et militært samarbejde mellem Mali, Niger, Burkina Faso, Mauretanien og Tchad), af EUs militære træningsmission i Mali, af FNs mission MINUSMA og med franske militære styrker. Desuden støtter USA, Storbritannien og Canada.

Task Force Takuba er en europæisk specialoperationsstyrke, der er en del af mission Barkhane. Ud over Frankrig indgår også Sverige, Estland, Tjekkiet, Italien, Belgien og Nederlandene til Task Force Takuba. Og hvis beslutningen går igennem – også danske specialstyrker.

Regeringen ønsker at sende et militære bidrag på op til ca. 105 personer til støtte for Operation Barkhane, herunder Task Force Takuba, med mulighed for at udvide efter behov.
Se beslutningsforslag

Store protester mod den imperialistisk indblanding og besættelse

På mange kilometers afstand bliver de militære missioner i Afrika fremstillet som ’demokratiets kamp mod terror’, men tæt på, i de afrikanske lande kan sandheden ikke skjules – der er tale om nykolonialisme og imperialistisk rov af ressourcerne.

Og terrorgrupperne bruges som bekvemme påskud for at gribe ind.

Voltas Revolutionære Kommunistiske Parti forklarer det på denne måde:

”De jihadistiske terroristiske bevægelser er et produkt af international og regional politisk imperialisme, især fransk imperialisme. De første bander i Egypten med Det Muslimske Broderskab og Bin Ladens bander i Afghanistan er blevet dannet, uddannet og finansieret af CIA og franske DGSE til at bekæmpe den sovjetiske socialimperialisme og Nassers nationalistiske magt i Egypten. Den nuværende jihadisme i Sahel i Sahara-regionen har fået styrke på grund af den franske, amerikanske og britiske militære intervention for at ødelægge den libyske stat, som var en hindring for deres planer.”

I Sahelsområdet bliver de euopæiske tropper af befolkningen betragtet som det de er, besættelsestropper. Deres tilstedeværelse og indblanding har affødt store demonstrationer.

I det kommende nr af APKs politiske magasin Enhed og Kamp giver Voltas Revolutionære Kommunistiske Parti, PCRV bl.a. disse eksempler:

”I Mali er der trods forbuddene blevet organiseret flere demonstrationer som den i hovedstaden Bamakos gader d. 23. september 2020. De unge bar plakater med slogans mod fransk imperialisme.

I de nordligste og midterste regioner har befolkningerne, hovedsageligt kvinder og unge, organiseret en demonstration foran FN’s kontor for ”den multinationale stabiliseringsmission” i Mali i Sevaré nær Mopti.

De har angrebet stormagasiner og sikret sig mad og varer. I Niger er der blevet arrangeret møder på trods af, at regeringen har forbudt flere demokratiske organisationer, som Alternative Espace Citoyen, Tourner la page Niger og Urgence Panafricaniste.

Demonstrationerne fandt sted i hovedstaden Niamey og i andre byer i landet. De unge, især eleverne og de studerende, har deltaget aktivt og båret plakater, hvor der er skrevet slogans mod den militære tilstedeværelse af de imperialistiske magter i landet såsom NEJ til tilstedeværelsen af udenlandske militærbaser på vores territorium”. Læs hele artiklen her.

Også i Frankrig er der protester

Franske troper ud af Sahel og Afrika! Foto PCOF

PCOF, Frankrigs kommunistiske Arbejderparti skriver:

Det bliver mere og mere klart for den offentlige mening, at Frankrig griber ind for at beskytte sine strategiske interesser og for at opretholde plyndringen af ​​ressourcer, samtidig med at regeringen støtter korrupte regimer, der undertrykker sociale protester. 50 soldaters død under operationerne har forårsaget uro, og de der undrer sig over den militære intervention vokser i antal…. I Frankrig er det vores ansvar at lægge pres på regeringen og kræve franske troppers tilbagetrækning fra Sahel”.

Det samme gælder her i landet, vi må sige nej til dansk imperialisme og plyndring af andre lande:

Ingen danske tropper til Sahel eller Guineabugten!

Læs også
Danmark går med i ny europæisk militær angrebsalliance – på trods af Danmarks forsvarsundtagelse
KPnet 25. juni 2018

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater