Kommunistisk Politik Digital 14 – 2020 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 14 – 2020

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

 Uge 27-28, 2020

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

 

Lenin: Finanskapital og ultraimperialisme
Under den 1. Verdenskrig udviklede Lenin sin analyse af den moderne kapitalisme og grundlagde sin imperialismeteori, som fortsat udgør det videnskabelige fundament for forståelsen af den økonomiske og politiske verdensudvikling.

Det klassedelte Danmark og klasseanalyse
Det kræver ikke bare en konkret klasseanalyse at kunne forstå, udvikle en politik for og handle i klassekampen ud fra de kræfter og processer, der er i spil. Det kræver en marxistisk-leninistisk klasseanalyse at kunne handle revolutionært og fastholde et revolutionært perspektiv. For der findes mange varianter og teorier, der kalder sig marxistisk klasseanalyse, og når man så ser dem efter i sømmene, bygger de på et reformistisk eller revisionistisk grundlag.
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Kontrarevolutionens periode ligger bag os
Når borgerskabet angriber politisk, er arbejderklassens eneste forsvar selv at tage skridt fremad.
Af Martin D, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Kritik af privatisering i affaldsforlig preller af på Enhedslisten
I forbindelse med indgåelsen af Affaldsliget den 16. juni udsendte Enhedslistens Folketingsgruppe en skamrosning af dem selv, hvor de påstod, at privatiseringer nu var taget af bordet. Sagen er bare at det var en løgn.
Aftalen indeholder fortsat målsætningen om at de kommunale sorteringsanlæg og behandlingsanlæg for genanvendeligt husholdningsaffald privatiseres.
Folketingsgruppens åbenlyse svigt i forhandlingerne, fulgt op med åbenlyse løgnehistorier, blev behandlet af Enhedslistens Hovedbestyrelse den 29. juni. Men det førte kun til en mild kritik af at kommunikation fra Folketingsgruppen ikke fortalte hele historien.

Regningen for EU-medlemskabet stiger – Nye skridt i udviklingen af monopolernes unionsstat
I den kommende uge har EU et ekstraordinært topmøde, hvor de skal forsøge at nå til enighed om den politiske og økonomiske ramme for budgettet de kommende 7 år, og samtidig skal finde penge til en kæmpe genoprettelsespakke til at overkomme den økonomiske krise. Det handler om at kontrol og gigantiske summer overlades til monopolernes EU.

Aarhus: Optagelser fra virkelighedens systemsvigt
En sag om svigt er igen kommet på forsiden af medierne. Denne gang handler det om svigt i omsorgen for demente ældre, tidligere har det handlet om svigt i omsorgen af psykisk syge, misbrugere, voldsramte, arbejdsløse, anbragte børn, hjemløse, og mange andre af samfundets udsatte grupper. Det handler ikke om enestående enkelttilfælde eller tilfældige ansatte i Århus Kommune der svigter, det er det de økonomiske rammer der skal sprænges.

54.000 ekstra arbejdsløse på 4 måneder og krisen er først lige begyndt
Kapitalen kan ikke sikre jobs til de mange nye ledige, og Folketinget vil ikke sikre dagpenge og uddannelsespladser nok. Krisen står til at sende mange tusinder i den sociale massegrav, med ret til en plads i rendestenen.

Støttehilsen til de aktionerende skraldemænd
Fuld støtte til jeres strejke og aktioner.

Industri afvikling: Fotoreportage fra bagsiden af Århus
I begyndelsen af året meddelte Danfoss at de forlader industrikvarteret i Viby J, syd for Århus, og flytter fabrikken til Silkeborg. Det er endnu et søm i kisten til et industriområde der mere eller mindre er forladt af produktionsvirksomheder, og overtaget af lager og opmagasinering, trælast og bilforhandlere. Hertil står omkring 40, større og mindre, lejemål gabende tomme, og ser man efter må forbløffes over hvor mange tusinde mennesker der engang har arbejdet og tjent til dagen i dette kvarter.

STOP ANNEKTERINGEN AF PALÆSTINA

Stop Annekteringen af Palæstina 2020 – videoreportage fra demonstration 4. juli
Den 4. juli mødte trods silende regn godt 1500 mennesker op på Israels Plads, i dagens anledning omdøbt til Palæstinas Plads, for at protestere mod USA’s og Israels planer om at indlemme de mest attraktive og frugtbare områder af den besatte palæstinensiske Vestbred permanent i Israel og gøre de ulovlige israelske bosættelser i området permanente…

Stop annekteringen af Palæstina -Sanktionér Israel! – Reportage
Op mod 2000 mennesker samledes lørdag på trods af silende regn i solidaritet med det palæstinensiske folk og deres kamp for frihed!- Imod Israels plan om yderligere at formalisere deres landtyveri med aktuelle planer om annektering. De gik i samlet flok fra Palæstinas Plads gennem byen til Christiansborg med tydelige krav om at sanktionere Israel, ophæve besættelsen og befri Palæstina!

Palæstinensisk opfordring til målrettede sanktioner for at stoppe Israels annektering og apartheid
Lørdag den 4. juli kalder danske Palæstina solidaritetsgrupper og palæstinensiske foreninger i Danmark til demonstration i København mod Israels annekteringsplaner af Vestbredden. Annekteringen er planlagt til at blive igangsat denne sommer med fuld støtte fra USA med Trumps ‘Deal of the Century’.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

En revolutionær vej er mulig og nødvendig
Pandemien har bidraget til afmatningen i den kapitalistiske verdensøkonomi, som allerede var stagnerende og i færd med at udvikle voksende problemer og samtidig har den forværret den økonomiske krise. Kombineret med ødelæggelsen af miljøet forårsaget af det kapitalistiske system, ødelægger krisen produktivkræfter og natur, sådan som Karl Marx pegede på i ”Kapitalen”.
Udtalelse fra Den Internationale konference af marxist-leninistiske partier og organisationer, CIPOML, juni 2020. Uddrag.

Forbud mod nazi – gør som Finland
Det officielle Norge såvel som officielle Danmark viser ingen forståelse for fascismens og nazismens grundlæggende terroristiske karakter, men fastholder tværtimod deres ret til at ytre sig. Glemt er læren fra det nazistiske barbari, der kostede mere end 50 mio. mennesker livet og førte til, at nazismen efter krigen blev dømt som forbrydelse mod menneskeheden. Nazismens havde så at sige tilfulde opbrugt sin ytringsfrihed. Så gennemførelsen af et forbud mod nazi stillede FN dengang som et krav til medlemslandene.
Artikel fra Revolusjon, Norge

Hvordan det fascistiske oligarki fik regeringsmagten i Bolivia
Natten til mandag den 11. november 2019 besatte de væbnede styrkers øverste kommando, landet. Gaderne blev besat af paramilitære styrker, soldater og kampvogne, mens lette fly og helikoptere fløj over den bolivianske himmel. Præsident Evo Morales havde allerede fratrådt sit embede, sammen med vicepræsidenten og formændene for begge kamre i den lovgivende forsamling. Den 12. november, i et tomt parlament, placerede den militære overkommando præsidentens skærf over den højreorienterede senator Jeanine Añez, da de proklamerede Guds tilbagevenden til præsidentpaladset. Det fascistiske oligarki under ledelse af Yankee-imperialismen opfyldte sit mål om at genvinde den direkte udøvelse af den politiske magt i Bolivia.
Af Bolivias Revolutionære Kommunistiske Parti, PCR Bolivia

Revolutionen er et konkret spørgsmål – Refleksioner i lyset af den dominikanske erfaring
Revolutionen er en opgave, der opbygges dag for dag og under visse betingelser. Det er en proces, der bevæger sig fra mindre til mere, med fremskridt og mulige tilbageslag, i takt med at betingelserne den udvikler sig under forandre sig. Foreslår man revolution må man gøre sig klart, at man samtidig påtager sig en stor opgave, der skal udvikles med nye skridt for hver eneste dag, også selvom man ved, at hver af disse kan være forskellige, nemme eller vanskelige.
Det er ikke en drøm eller en utopi. Det er en objektivt opnåelig bestræbelse. Det er virkeligt.
Af det dominikanske Kommunistisk Arbejderparti, PCT.

Brasiliens Revolutionære Kommunistiske Parti: Kapitalens hensynsløse undertrykkelse og tiltagende udbytning af arbejderklassen
Udviklingen af de kapitalistiske produktionsforhold har ført til en deling af det brasilianske samfund i to store klasser. På den ene side minoriteten, som består af rige magnater – bankierer og ejere af store industrivirksomheder, forretningskæder, landområder og banker – og på den anden side det store flertal, arbejderklassen, dvs. alle de, der er afhængige af deres arbejde, fordi de ikke har andet at sælge end deres arbejdskraft.

Oktober Radio: Forestillinger om “Kickstart” ser bort fra årtier med dårlige erfaringer
I denne uge har vi hørt fra mange, der forestiller sig man kan ”kickstarte” økonomien med skattepenge. Det sker hver gang at kapitalismen er i krise at direktører og rigmænd står med hatten i hånden og foreslår en byge af offentlige tilskud og investeringer.
I sidste del af udsendelsen taler vi om Moore’s Law, og hvordan der ikke nødvendigvis er en direkte sammenhæng mellem hurtigere, mindre, og mindre energikrævende processorer, og teknologisk udvikling.

Kulturforslag: Àga – spillefilms-drama fra 2018
Filmen ‘Ága’ fra Filmstriben er en stille film som beskæftiger sig med temaer som alderdom, familiebånd og sorg – Instrueret af bulgaren Milko Lazarov.

Kulturforslag fra Filmstriben: Leviathan en russisk dramafilm
Ikke spor akademisk, bare pessimistisk, hvilket der også kan være behov for.

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne