Margrethe – du har min fulde opbakning til at abdicere


Læserindlæg af Lasse Gadegaard

I dag er det Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrids fødselsdag. Grundet den aktuelle helbredssituation skal hun ikke fejres på slotspladsen som traditionen foreskriver, men gad vidst om ikke nogle royalister finder vilje og vej til at troppe op derinde alligevel. Det er jo et yndet tidsfordriv og en fornøjelse for mange danskere, at følge Margrethe og den kongelige families aktiviteter. Jeg er ikke selv en “følger”, men i år har jeg en personlig gave til dronningen: En skriftlig retfærdiggørelse af, og min fulde opbakning til, en abdicering og følgende afvikling af den institution vi kalder det danske kongehus. Velbekomme!

FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheders artikel 1 siger: “Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder.”

Hvis man er en nogenlunde rationel og sympatisk person, så kan man dårligt modsætte sig denne paragraf (eller menneskerettigheds-konventionen generelt). Det giver ikke mening i år 2020 at ønske det modsatte for nogen, at de fødes til ufrihed og ulighed. Men de kongelige, de bliver lige præcis dét.

Som kritiker kan man blive klandret for at være misunderlig på dem, og intet ligger længere fra min sandhed. Jeg er lykkelig for ikke at være født ind i en institutiononaliseret familie som har bestemt hvad tøj jeg skulle gå i, hvilke offentlige og masseovervågede aktiviteter jeg skulle deltage i, og alle andre aspekter af mit private såvel som offentlige liv. Monarkiet er umyndiggørelse, og påstå ikke at staklerne er frie til at abdicere uden konsekvenser.

Artikel 1 siger derudover:
“De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.”

Her taler vi stadigvæk om mennesket, og her om dets moralske pligt til at behandle hinanden som brødre og søstre. På dette punkt fejler idéen om et monarki også. Kongefamiliens medlemmer ikke bare fødes som ufrie individer i et liberalt demokrati (!), de tvinges til at leve deres liv som symboler på et nepotistisk, asocialt, ulighedsbaseret klassesamfund.

Har man en lille smule historisk indsigt, så ved man at aristokratiet, altså inklusive de kongelige, i høj grad er bygget på (og til dels defineret af) udnyttelse af de lavere lag i samfundet. Det kan man så overveje næste gang der er royalt megabryllup med flotte kjoler og gamle mænd med jakkerne fyldt med medaljer: Det hele er betalt med fattigere menneskers penge. Og vi har desuden ikke råd til at tage imod folk som flygter fra krig. Man skal have den store kikkert frem for at skimte et glimt af det almenmenneskelige “broderskabets ånd”.

Men der må da også være fordele ved monarkiet! Måske. Jeg kan ikke finde dem.

Det hævdes at de kongelige repræsenterer Danmark så fint ved statsbesøg, at de jo er effektive i deres funktion som protektorer for diverse velgørenheder etc, og at de tiltrækker turister som spytter penge i den fælles kasse.

Angående statsbesøg, så kan jeg ærligt talt ikke se, at vi med stolthed kan sende de royale som repræsentanter for hvad vi forhåbentlig helst vil fremstå som, et frit og nutidigt folkestyre. Det giver simpelthen ikke mening, og rollen må kunne spilles mindst ligeså godt af en minister eller en ambassadør.

Om protektoraterne, så kan jeg let finde andre til at udfylde disse. Man kunne nævne i flæng: Videnskabelige eksperter som rent faktisk har gjort sig fortjent til deres titel, og måske endda har særviden om det område de ville være protektor indenfor.

Hvad angår turisme, så vil jeg vove at påstå, at den gennemsnitlige, historieinteresserede danmarksturist ikke kommer med hverken et ønske eller en forventning om at se andet end paladserne og soldaterne med de sjove hatte. Altså er det ikke selve medlemmerne af kongefamilien som tiltrækker besøgende, altså kan vi sagtens sløjfe dem fra finansloven.

Og i forhold til apanagen og hvad de ellers koster (for det er jo af uransagelige grunde hemmeligt for befolkningen som ellers betaler for gildet), så må kongehuset da gerne leve videre. Hvis nogen har lyst til frivilligt at finansiere dem, så må de da gerne købe et slot på landet og lege rollespil med kongekroner og riddere til deres dages ende.

Jeg kan bare hverken finde retfærdighed eller fornuft i at man som dansk borger er tvunget til at støtte det. Så værsågod Margrethe, jeg har din ryg hvis du vælger at gøre det rigtige!


Send et indlæg til KPnet: Skriv til redaktion@kpnet.dk

Se andre læserindlæg


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne