Hænderne væk fra Iran! USA ud af Mellemøsten! – Global protestdag 25. januar

Irans Arbejderparti (Toufan) opfordrer alle demokratiske, progressive, anti-krigs og frihedselskende organisationer og enkeltpersoner til at gå på gaden lørdag den 25. januar, den globale dag for protest, for at modsætte sig den amerikanske aggression mod folkene i Iran, Irak, Afghanistan, Libyen, Yemen….
Mere end 150 byer rundt om i verden organiserer protester, og hundredvis af organisationer, på nationalt og lokalt plan, arbejder på at mobilisere til disse.
I København kan man tilslutte sig Tid til Fred – Aktiv mod krigs protest (se nederst i artiklen)

Udtalelse fra Irans Arbejderparti, Toufan om den seneste udvikling i Mellemøsten
DE AMERIKANSKE IMPERIALISTER SKAL HOLDE HÆNDERNE VÆK FRA IRAN OG IRAK!

På baggrund af USA’s mord på Qassem Soleimani og den iranske og øvrige verdens svar på dette, vil vi give vores parties holdning til sagen og undersøge virkningerne af denne amerikanske terrorhandling i Iran og verden.

General Soleimani var en general, der frivilligt gik i krig mod Iraks militære invasion af Iran, han forsvarede landets territoriale integritet og blev efterhånden en fremtrædende militær strateg. Qassem Soleimani tog også ledelsen i kampen mod ISIS, især på det tidspunkt, hvor USA’s støttede terrorister var på vej til Baghdad med håbet om at nå helt frem til Teheran. General Soleimani besejrede ISIS’s morderiske fremfærd ved at etablere en forenet front og opbygge para-militærere grupper, som Harhad al-Shaabi (folkelige mobiliserings styrker) i Irak.

Qassem Soleimani var, som en erfaren militærmand og diplomat, en populær og respekteret general, ikke kun i store dele af det iranske samfund, men også i hele regionen og blandt mange verdensledere.

Ifølge dokumenter fra den internationale presse og den irakiske premierminister Adel al-Mahdi ‘s erklæring, så rejste Soleimani til Irak efter indbydelse fra den irakiske regering for at gennemføre forhandlinger mellem Iran og Saudi-Arabien. I et interview har Al-Mahdi afsløret USA’s løgne om, at “vi havde de nøjagtige oplysninger, om at Soleimani var kommet for at myrde amerikanere i Irak”.

Al-Mahdi erklærede: “som en officiel oplysning kan jeg sige, at klokken otte om morgenen, havde jeg et møde med general Soleimani. Jeg ønskede at give ham det saudiske brev, der handlede om udviklingen i Irak og freden i regionen.”

Faktum er, at den iranske regering længe har forsøgt at sætte en stopper for den uro, som USA har skabt i regionen.
Amerikansk imperialisme, der kommer 8.000 kilometer herfra, har opbygget snesevis af militær- og terroristbaser omkring Iran, har besat regionens territorier, har konspireret og saboteret de formelle, juridiske og legitime regeringer i regionen, og er en magt der skaber spændinger i Mellemøsten.

Den iranske regerings politik i regionen omfatter fjernelse af spændinger i regionen, forebyggelse af krig og ødelæggelse, krav om tilbagetrækning af udenlandske tropper fra regionen og etablering af en partnerskabsaftale med den Persiske Golfs stater, der garanterer sikkerheden i regionen. Hvis de gennemføres, vil disse politikker primært tjene de nationale interesser og arbejderklassens og det iranske folks interesser.

Israel er det eneste land, der nyder godt af kaos i regionen og ønsker at afbryde ethvert forsøg på forsoning, samarbejde og fred. Der finder fortsat provokerende israelske aktioner sted i Irak, bombningen af Syrien, missilangreb rettet mod iranske skibe i det Røde Hav – mens de beskylder Saudi-Arabien for det – samt andre israelske sabotagehandlinger i den Persiske Golf, der er sket for at forhindre de arabiske lande fra at nærme sig Iran.

En sådan tilnærmelse vil være af strategisk betydning i regionen. Det vil styrke den palæstinensiske befrielsesbevægelse og begrænse israelerne, så de ikke kan udnytte splittelserne i regionen til gavn for dens egne ekspansionistiske og spændingsskabende mål. Det er grunden til at politiske analytikere gentager, at Trump er blevet brugt af sin zionistiske rådgiver og har opfyldt Israels ønske, uden at tænke på konsekvenserne af disse handlinger. Bag mordet på Qassem Soleimani ser man den israelske zionismes beskidte hænder.

Irans Arbejderparti, Toufan fordømmer på det kraftigste det Trump-bestilte mord på Qassem Soleimani, en velkendt iranske embedsmand, der var rejst til Irak til en forhandling med Saudi-Arabien. Det er en manifestation af statsterrorisme. Denne kriminelle handling fra Trumps side er en klar krænkelse af nationernes rettigheder, universelt anerkendte normer og standarder, og en trampen på de opnåede resultater for menneskerettigheder og globale aftaler.

Retten til national suverænitet er en demokratisk rettighed, som alle lande i verden har, uanset ideologi, landets størrelse, statens karakter, religion, race, sprog osv. Præsident Trump har gennem ordren til at udføre mord kastet denne rettighed i skraldespanden. Alle lande i verden, med undtagelse af Israel, fordømte denne terrorhandling. Trumps afskyelige forbrydelse blev fordømt af FN’S generalsekretær.

National suverænitet og demokratiske rettigheder er rettigheder, der er uafhængige af regeringers natur. Demokratiske rettigheder kan ikke gradbøjes. Kun tyranner og fascister anerkender ikke disse universelle rettigheder i den nuværende verden. Mænds og kvinders rettigheder er lige, uanset om de er fra arbejderklassen eller fra borgerskabet. Det gælder også for den nationale suverænitet og de rettigheder, som vores land Iran har. Man kan ikke benytte den iranske regerings sammensætning eller ideologi i til at benægte de rettigheder, der tilhører Iran som et land med en lang historie.

Da nyheden om mordet på Qassem Soleimani nåede Iran, rejste der sig en vrede i samfundet, fordi vores nation ikke tolererer ydmygelse og krænkelse af Irans nationale suverænitet. Millioner af mennesker gik på gaden i mange byer for at protestere og deltage i begravelses-processionen.

En nation, der gik på gaderne i kærlighed til sit land i november 2019 og som har mistet sønner og døtre i kampen mod det undertrykkende regime i den Islamiske Republik. Som ikke vil sætte ønsket om hævn over regimet over en underminering af deres land, og som ikke vil bøje sig for Trumps terrorhandling.

Den iranske regerings straf for dens forbrydelser må kun afgøres af det iranske folk, ikke af Trump eller Netanyahu. Dette budskab blev sendt fra den iranske nation til alle verdens bøller og til den iranske forræderiske opposition. Det iranske folk elsker deres land, er fulde af national stolthed, skelner mellem Iran og den Islamiske Republik, og er klar til at udføre en forenet modstand mod enhver udenlandsk aggression.

Alle hørte Trumps meddelelse om, at han vil ødelægge Irans kulturarv. Det er den samme mand, der stemplede det iranske folk som terrorister. Umiddelbart efter meddelelsen kom, begyndte den pro-amerikanske og pro-israelske iranske opposition, der havde indset omfanget af kriminaliteten i Trumps meddelelse, at omformulere dets indhold. De hævdede, at Trump ikke engang selv forstod sine egne ord, at han mente “religiøse steder”, og “Qom Seminary”.

At sige, at iranske århundreder gamle moskeer ikke er en del af Irans kulturarv: hvor betændt skal en hjerne være for at tænke det!

Denne skandaløse påstand blev fabrikeret af den iranske falske opposition for at bedrage offentligheden, når hele verdenspressen kritiserede Trumps bekendtgørelse og forsvarede Irans kulturarv, og når UNESCO’s ledelse i FN erklærede det for en kriminel krigshandling.

Ikke krig, ingen sanktion, ingen militær aggression

Vores parti modsætter sig ødelæggelsen og opløsningen af Iran og bekæmper den iranske falske oppositions støtte til imperialismen og zionismen. Et opgør med det kapitalistiske regime i den Islamiske Republik er det iranske folks pligt og opgave. At være mod sanktioner og krig er ikke ensbetydende med at acceptere ydmygelse. Det iranske regime siges at søge samtaler med USA bag kulisserne. Dette er et borgerligt princip for diplomati i verden, og det er ikke det der er det store problem her. Det afgørende er, hvad der kommer ud af dette kompromis.

Hvis modstanden mod mordet på Qassem Soleimani og presset fra Iran og verden mod USA fører til gennemførelse af atomaftalen, ophævelse af sanktionerne og tilbagesendelse af Irans ulovligt beslaglagte aktiver, vil det naturligvis være i iranske folks interesse. Men hvis disse forhandlinger finder sted med det formål at vinde tid og krænke Irans rettigheder, vil det blive betragtet som en forræderisk handling begået af regimet i den Islamiske Republik.

I dag er de amerikanske imperialister og deres allierede blevet mere og mere isolerede i verden og i regionen. Hvis USA ikke giver indrømmelser under dagens betingelser, vil det aldrig give nogen indrømmelse, og risikoen for krig vil vokse. Det er i vores hjemlands interesse at trække sig tilbage, hvis de mål, der er anført ovenfor, er opnået, og hvis ikke, vil alle imperialismens interesser i regionen være truet.

Hvad skal der gøres?

Det første skridt i retning af en politisk løsning på det nuværende dødvande i vores land er at danne en folkelig, revolutionær front. Dannelsen af sådanne fronter er kun mulig ved at skelne mellem venner og fjender af det iranske folk. Efter vores mening går der en skillelinje mellem dem, der går hånd i hånd med imperialisterne og de kræfter, der støtter folket. Enhver økonomisk sanktion og militær intervention bør fordømmes. Neoliberale økonomiske politikker, korruption og underslæb og politisk undertrykkelse bør fordømmes. Enhver politisk ændring må betragtes som en intern opgave for det iranske folk. Båndet mellem arbejdernes og det arbejdende folks demokratiske rettigheder og social retfærdighed og kampen mod imperialismen og dens lejesoldater definerer identiteten og karakteren af et sådant revolutionært og folkeligt alternativ.

Der er ingen tvivl om, at mordet på Qassem Soleimani og faren for en udenlandsk krig har påvirket klassekampen og har givet regimet en pause. Men disse virkninger er kortvarige. Berøvet deres rettigheder og konfronteret med fattigdom, diskrimination og undertrykkelse, vil folket rejse sig igen. Udenlandske trusler har altid været brugt af myndighederne i den Islamiske Republik til at forene folk bag deres magt. Disse trusler retfærdiggør koncentrationen af magten i hænderne på nogle få autoritære og omdanner samfundet til et samfund i krigstilstand. Faktisk tjener imperialisternes trusler objektivt fortsættelsen af despotisme i Iran og styrker Velayat-e Faqihs regime (reglen om den øverste leder).
Fjernelsen af ekstern fare og ophævelse af ulovlige sanktioner er til fordel for bevægelsen af arbejdere og arbejdende, og de fremmer betingelserne for at styrke klassekampen.

Nedskydning af passagerfly

USA-imperialismens krigsophidsende, aggressive, spændingsskabende og ulovlige politik har skabt en atmosfære af usikkerhed rundt om i verden. Ingen steder i verden nyder de Forenede Nationers juridiske sikkerhedsrettigheder beskyttelse. Magtens sprog og mobning har det sidste ord. En gyldig lov i verden er blevet Genghis lov: Han, der har mere magt har mere ret. Denne usikkerhed og spænding var reglen ikke kun i det Iran-irakiske luftrum, og da en iransk embedsmand i Irak blev myrdet, eller da et ukrainsk passagerfly i Iran blev ramt af missiler.

I 2014 blev et Malaysisk passagerfly også offer for NATO’S terroristiske atmosfære i konfliktzonen i Ukraine, en atmosfære, der var produktet af klar aggression og indblanding fra NATO’S og USA’s side i ukrainske indre anliggender og skabelsen af krigslignende forhold.

Katastrofen med nedskydningen af det ukrainske fly i Iran, som også dræbte mange af vores landsmænd, er hverken den første eller den sidste i det spændings-eskalerede klima, der er et produkt af USA’s politik. Den amerikanske regering er direkte ansvarlig for disse katastrofale begivenheder.

Hvad angår Irans regime, har den manglende gennemsigtighed og løgne om begivenheden gjort mange iranere vrede. Disse løgnere vil aldrig genvinde det iranske folks tillid. Det iranske folk bekymrer sig, når de ser, at de amerikanske, canadiske og australske efterretningstjenester kendte alle regimets hemmeligheder i denne begivenhed endnu hurtigere end mange højtstående myndigheder i landet. Det iranske folk frygter med rette en sådan usikkerhed. De ønsker at vide, om regimet er kompetent eller bare praler, når de hævder at kunne forsvare Irans luftrum mod amerikanske krydsermissiler.
Folk har ret til at kræve, at regimets inkompetente islamiske embedsmænd træder tilbage.

Den store iranske nation er parat til at kæmpe mod USA’s aggression på trods af den indenlandske undertrykkelse, den har stået overfor i 40 år. Imperialisterne udnytter også regimets kroniske utilstrækkelighed og løgne. Som en gentagelse af den syriske erfaring, deltog den britiske ambassadør i en studenterprotest og præsident Trump sendte en besked på farsi til de studerende om, at de kunne regne med støtte fra den amerikanske regering. Det er uklart, hvilke mystiske kilder der har informeret den britiske ambassadør, så han kan deltage i en studenterprotest. Nu kan vi vente os imperialistiske håndplukkede skarpskytte agenter i Iran!

Vores parti kræver, at de inkompetente embedsmænd træder tilbage. Vi opfordrer til en offentlig retssag mod disse embedsmænd med tilstedeværelsen af verdenspressen. Den høje spænding og usikre atmosfære skabt af Trump administrationen, der resulterede i tragedien med nedskydningen af det ukrainske fly skal bringes frem i lyset i retslokalet.

Imperialisternes mord og deres manglende respekt for menneskeliv skal afsløres gennem en offentlig retssag. Vi fordømmer på det kraftigste USA’s intervention og Trumps tale og den britiske ambassadørs skamløse tilstedeværelse i anti-regime demonstrationer i Iran. Disse indgreb skader det iranske folks demokratiske kampe for frihed, fordi de er hykleristiske og sår splittelse og undertrykkelse. Irans folk, ikke præsident Trump eller den britiske ambassadør, skal søge retfærdighed og tvinge den islamiske Republiks regime til at reagere på folkets krav. Imperialistiske sammensværgelser, der har til formål at ødelægge eller opløse Iran, skal afsløres og afværges.

Vi støtter det iranske folks revolutionære kamp mod den islamiske Republiks kapitalistiske styre for frihed, demokrati, social retfærdighed og respekt for den nationale suverænitet og Irans territoriale integritet!

Vi kræver, at de iranske myndigheders løgne bringes for en åben retssag, og at USA’s imperialistiske rolle i at bryde folkeretten og skabe fjendtlighederne bliver afsløret!

Vi kræver, at de imperialistiske styrkers tilstedeværelse og indblanding i de indre anliggender i landene i Mellemøsten ophører!

Vi siger NEJ til krig, sanktioner og til alle aggressioner mod landene i Mellemøsten!

De amerikanske imperialister skal holde hænderne væk fra Iran og Irak!

Irans Arbejderparti (Toufan) er forbudt i Iran og medlem af CIPOML (Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer), som også APK, Arbejderpartiet Kommunisterne er medlem af.

Følg Pli Toufan på facebook

Læs også

International aktionsdag i København lørdag d. 25. januar: Ingen krig mod Iran – træk de danske tropper permanent ud af Irak!
KPnet 21. januar 2020

Global Day of Protest – The People of the World Say: No War With Iran! 
Answer – amerikansk koalition af krigsmodstandere

USA og NATO ud af Irak! – De danske tropper skal trækkes hjem nu!
KPnet 15. januar

Et mord og en krigshandling
Udtalelse fra Kommunistisk Arbejderparti i Frankrig, PCOF

Danske soldater hjem fra Mellemøsten! – Udtalelse fra organisationer i Århus
KPnet 22. januar 2020

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater