Ingen har haft kontrol med forurening hos Nordic Waste

Miljøskandalen ved Ølst uden for Randers vokser fortsat uge for uge, og regningen for oprydningen har snart passeret de 150 millioner, som Folketinget bevilgede. Ukendte mængder af forurenet jord og giftigt spildevand truer vandmiljøet og beboere i området. Kun selve jordskredet er nu under kontrol, alt ligner fortsat en katastrofezone og det kommer til at tage årevis at få reetableret området. Hele sagen har afsløret en meget lemfældig omgang med kontrol og tilladelser, der er ingen som helst grund til at tro at de samme myndigheder vil sikre retfærdighed og sende regningen til de ansvarlige.

Ingen har haft kontrol med forurening hos Nordic Waste

Nordic Waste del 4

Der er gået snart fire måneder siden Randers Kommune og Nordic Waste måtte afspærre et stort område af Gammel Århusvej og omlægge Alling Å. Fordi er gigantisk jordskred havde skubbet hele vejen adskillige meter, og truede med at fortsætte til den nærliggende landsby Ølst var begravet.

Bortkørt jord kan ende tilbage i Ølst

En af de mange skandaler ved håndtering af jordskredet var at Nordic Waste forsøgte at bremse skredet med microfiller, der er et hvidt restprodukt fra cementfremstilling. Dette stof indeholder blandt andet tungmetaller og flyveaske, og støvet kan forårsage betydelig sundhedsrisiko hvis man kommer i kontakt med det, eller for det i øjnene eller lungerne. Men tungmetaller kan også udvaskes til vandmiljøet.

De store mængder microfiller der blev spredt ud over jordskredsområdet er blevet et helt selvstændigt sagskompleks, hvor det eneste der står klart er, at kommunens manglende tilsyn har givet virksomheden ro til at forurene.

Samtidig er flere tidligere medarbejdere stået frem og har forklaret at Nordic Waste ikke kun modtog let forurenet jord, men også modtog alvorligt forurenet jord. Virksomheden annoncerede selv, at de ville etablere et anlæg, der kunne rense jord på området, men der er ingen klar dokumentation af, at denne rensnings proces er udført i praksis, og Randers Kommune har ikke selvstændigt udført kontrolarbejde af dette.

Myndighederne kan endnu ikke gøre klart rede for, hvor denne forurenede jord er, og om den i forbindelse med jordskredet er blevet blandet op, så al jorden i området i princippet er blevet kontamineret.

Store mængder jord fra jordskredet blev i første omgang kørt væk til midlertidig opbevaring, men Randers kommune står fortsat med ansvaret for at finde en endelig placering og sikre forsvarlig rensning eller deponering af jorden. Kommunens embedsfolk har beskrevet et scenario, hvor man kører jorden tilbage til Nordic Waste grunden og behandler den der. Det skal bare pakkes rigtigt denne gang… Det indikerer, at de endnu ikke helt har forstået hvad årsagerne var til det omfattende skred og er klar til at starte hele lavinen af ulykker forfra.

Giftigt overfladevand

Jordskred, forurenet jord og giftigt støv er ikke enden på problemerne, begrænsning af forurening af vandmiljøet har også været en kæmpe opgave. I den såkaldt akutte fase blev forurenet vand fra Nordic Waste grunden transporteret væk til kommunens nærliggende regnvandsbassiner, og Alling Å blev lagt i rør. Indsatsens primære fokus var, at forurening ikke skulle finde vej helt ud til Randers Fjord.

Når de selv kalder det en akut fase, skyldes det at kommunen fortsat ignorerer, at der i flere år har været advarsler om at Alling Å blev forurenet fra Nordic Waste grunden. Og dermed også Randers Fjord.

Disse midlertidige bassiner skal nu udfases. I stedet er kommunen gået i gang med at etablere et anlæg til for-rensning af vandet ved Nordic Waste grunden og grave ud til nye regnvandsbassiner med en tæt membran i et industriområde ved byen Assentoft. Hvilket er relativt langt væk fra forureningsstedet.

Beboerne i Assentoft har protesteret over, at denne løsning er tvunget ned i halsen på dem, uden høringsfrist. Da sagen blev behandlet i byrådet, var gravearbejdet allerede i gang. Den plastik membran der omtales, er ikke garanteret tæt overfor denne type forurenet overfladevand, og det kan blive nødvendigt at indhegne et kæmpe område for at beskytte dyr og mennesker.

Hele manøvren ligner andre sager, hvor myndigheder haster beslutninger igennem for at spare med det resultat, at det i sidste ende koster dobbelt så meget.

Politianmeldelse er en sovepude

Randers kommune har opfordret alle tidligere ansatte ”der ved noget” til at kontakte Østjyllands Politi, og har samtidig politianmeldt Nordic Waste for brud på nogle af de tilladelser, der er givet, for at få undersøgt om der er sket egentlige overtrædelser af lovgivningen.

Inddragelse af politiet kan lyde fornuftigt, men sagsbehandling ved retsvæsnet er ikke en opskrift på retfærdighed. Borgmesterkontoret kan i årevis stå ved håndvasken og lade sagen gå sin gang.

For ansatte er der også en forskel på at træde frem i offentligheden med information om, hvad der er foregået og melde sig selv som vidne hos politiet. Man må forvente at politiet selv henvender sig til de virksomheder og de ansatte, der har arbejdet på grunden, hvis altså politiet vælger at efterforske sagen.

En intern advokatundersøgelse frikendte i første omgang kommunens egen håndtering. Siden har et flertal i byrådet i februar vedtaget, at der også skal foretages en ekstern undersøgelse af kommunens ansvar. Heller ikke dette juristeri er sikkerhed for retfærdighed. Erfaringen er, at regningen altid lander hos befolkningen, hvis der ikke rejses en kamp for at få forurenerne til at betale.

Indtil videre har afværgeindsatsen kostet 150 millioner kroner, som Folketinget har bevilget ekstraordinært. Men regningen for oprydningen og genopretning af infrastruktur og natur bliver mange gange større. Både udførelsen af kontrol af virksomheden Nordic Waste, og ansvaret for den fortsatte oprydning hører under Randers Kommune. Det er også her regningen lander.

Hele sagen har afsløret en meget lemfældig omgang med kontrol og tilladelser, denne erfaring er helt afgørende. Det er en illusion at tro, at de samme myndigheder, der har svigtet i årevis, vil sikre at den forurenede jord bliver behandlet forsvarligt, eller at de vil sikre en rigtig rensning af overfladevandet før, det sendes ud i Fjorden. Der skal stilles krav om total åbenhed om alt, hvad der foregår og alle prøveudtagninger og målinger må efterprøves.

Det er ligeledes en illusion at tro, at politikerne vil sikre retfærdighed og sende regningen til de ansvarlige. Det vil kræve en organiseret kamp og masseprotest at få sandheden frem og få virksomhedens ejere til lommerne.

Læs også

Randers bevilger flere millioner til oprydning efter Nordic Waste

 

Læs mere i vores serie om skandalen her:

Nordic Waste konkurs udstiller kapitalismens miljøsvineri | KPnet

Skeletterne fra Nordic Waste | KPnet

Bagmænd bag Nordic Waste skandalen fik kontrol med konkursboet | KPnet


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater