APK-Fyn 1. maj tale ved Jan Nielsen – Munke Mose

Fra RØD 1. MAJ 2019 i Munke Mose i Odense afholdt under overskriften:
Fælles kamp mod kapitalen – Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale!


Hej allesammen

Det er i dag 1. maj, arbejderklasses internationale kampdag.
Her er det værd at huske hinanden på, at det er arbejderne, almindelige arbejdende mennsker i alle lande, på tværs af grænser vi har det ægte og dybe interessefælleskab med. Mens monopoler sætter alting til salg hvis det blot giver kortvarig profit og har samtidig en stor interesse i at sætte mennesker op imod hinanden for bedre at kunne beherske os.

Ofte taler man om at det er godt at tænke ud af boksen – det tror jeg også det er – hvad med blot at vende alle systemets og dets politikeres positive udmeldinger på hovedet – hovsa så kommer et helt anderledes grimt billede frem

Ghettopakken skulle være for alles bedste – sammenhængskraftens skyld

Virkeligheden er et grimt angreb – på de der har mindst i samfundet og deres boliger- de almene boliger – imod de der er berøvet arbejde eller arbejdsevne, de nasser jo på samfundet og de skulle være det store samfunds problem.

Løsningen vi præsenteres for er at rive velfungerende boliger ned, splitte dem ad, privatiser dem så spekulanter kan komme til og ikke mindst – slet ikke at gøre noget ved de reelle problemer, herunder sikre mennesker et arbejde.
Her i Odense har et ENIGT byråd vedtaget en ghetto-plan, der betyder nedrivning af op imod 1000 boliger som konsekvens.
Det er slet ikke det lille stenrige parallelsamfund der sidder øverst på ryggen af os og er eksperter i at berige sig og spekulere i profit, en form for legal svindel, der er problemet.
Hvis de tages i åbenlys svindel får de ofte blot et meget gyldent håndtryk med sig som tak

De der har lidt, fattigrøvene – kan få et spark ud til til en usikker boligfremtid hvor de måtte tåles. Derfor er det vigtigt at støtte op om den almene modstand imod denne udvikling.

Vi skal sikre folks tilknytning til arbejdsmarkedet lyder det flot

Men en “tilknytning” der ofte består i gratisarbejde bl. a. i store firmaer i detailhandelen.
Også en virkelighed hvor folk der har behov hindres i at få førtidspension og overlades til en kynisk arbejdsprøvnings mølle – med seng på arbejdet for at måle den allersidste restarbejdsevne. En garanti for at helbredet er blevet endnu mere svækket – hvor det kræver et godt helbred at være syg. Klare eksempler på et sygt samfundssystem

Ungdommen har i dag alle muligheder for sig hedder det

Men rigtig mange har ikke mulighed for at undgå den omsiggribende indbyggede angst blandt ungdommen – en virkelighed med ødelæggende karakterræs, – et kynisk udskilningsløb hvor mange ikke sikres en fremtid med uddannelse og job. Og hvor manglen på en praktikplads til alle der har behov for det er en skandale og hån mod den arbejdende ungdom. Noget sådant findes der ingen undskyldning for!

Vær blot fleksibel og omstillingsparat så åbnes dørene på arbejdsmarkedet

Et arbejdsmarked der kræver du arbejder stadig hurtigere og med øget belastning og nedslidning uanset om du knokler i det private eller i det offentlige system –det kræver udviklingen og konkurrence evnen hører vi igen og igen.
Stress og angst der breder sig som følgesygdomme og som en pest blandt mange mennesker herunder ikke mindst blandt ungdommen og folk i det offentlige, ja det er blot livsstilssygdomme du individuel selv skal lære at beherske.

Med et arbejdsmarked hvor det er i den brede befolknings interesse som fælles krav at kæmpe for en 30 timers arbejdsuge og 6 timers arbejdsdag med fuld lønkompensation og hvor alle skal have ret til en folkepension ved 65 å.
Det vil være til gavn for alle arbejdende, for deres familier, for kvinderne, de unge og de arbejdsløse samt et af værnene imod det omsiggribende deltid og korttidsarbejde

Magthaverne er selvfølgelig ikke i stand til at fortælle at det de tilbyder os er et udsigtsløst trædemøllesystem, hvor du blot på lang sigt loves forbedringer og velfærd – mens virkeligheden er udtryk for et udsigtsløst system som har underlagt sig kapitalens lov om maksimalprofit på arbejderklassens og arbejdende menneskers bekostning.

EU og NATO sikrer freden i Europa og verden lyder det

Hvor virkeligheden er at monopolernes EU og krigspagten Nato er garanti for netop det modsatte. Det monopolernes EU som står for nyliberal flåning af almindelige mennesker livsvilkår på alle områder og det overnationale EU der er på oprustningskurs sammen med Nato.

Nato som opruster og deltager i krig imod andre befolkninger hvor Nato stod for at gøre virkeligheden til ukendelighed i bl.a. Libyen og har overladt landet til ekstremistisk kaos som i andre lande hvor Vesten er gået ind.

Iflg monopolerne og deres åbne og skjulte støtter i Folketinget så er der hårdt brug for milliard dyre krigsfly – ”krigsfred” koster – og velfærd er ikke en tag selv hylde foregøgles det.

Hvad er virkeligheden?:  At Danmark deltager blindt og følgagtigt i USA´s og Vestens forsøg på at til røve sig andre landes resourcer som vi har set i Irak, Libyen, Syrien og Yemen med katastrofale følger med uanede antal dræbte og millioner på flugt for det olierige Mellemsøstens befolkninger.
Allersenest har vi set det ved Danmarks tilslutning til de USA inspirerede kupforsøg i Venezuela.

Vi må forsvare ytringfriheden uanset om det er muslimhetz eller bogafbrænding o. lign hedder det.

Nej ingen ytringsfrihed i form af hån og hetz og racisme imod andre grupper af mennesker det har ingen ret og må imødegås. For arbejderklassen og alle arbejdende er hån og had imod religiøse grupper eller andre grupper udtryk for kapitalens interesse og et forsøg på at så splittelse blandt almindelige mennekser og må fordømmes af alle demokratisk indstillede og forhindres ved bredfolkelig modstand.

Ytringsfriheden er hellig påstår monopolerne og deres politiske eftersnakkere – derfor er det vigtig med knipler, tåregas og ja endog hævede pistoler for at forsvare en had prædikants angreb på muslimer.
Men det er et helligt princip og had talerne kaldes blot for tosserier, – forklarer den danske justitsminister og andre. Nej det er ikke tosserier, men udløsning af fremmedhad og racisme og må bekæmpes.

Ved systemets hjælp i form af politikere, politi, og medier  er det nu lykkedes i en kort kampagne at sikre den ultra højre racist kan opstille til folketinget, et klart eksempel på hvordan det kapitalistiske system er fødselshjælper for facisme og racisme.

Derimod er samme politikere enige om at knægte whistlebloweren Julian Assanges ytringsfrihed.  Med deres støtte til USA´s og Storbritanniens hævntogt imod whistlebloweren Julian Assange som trues med udvisning til USA og langvarig fængselsstraf og med sit liv i fare.
Hans forbrydelse er at have videreformidlet oplysninger i almenhedens interesse om USA´s krigsforbrydelser i Afghanistan og Irak. I virkeligheden burde det være de ansvarlige i USA der var sat i fængsel og whistlebloweren der fik tak for sit mod til gavn for os andre!

Socialisme trænger sig på som perspektiv for fremtiden

Virkeligheden er at mange mennekser og ikke mindst ungdommen i dag frygter fremtiden på grund af stadig mere usikre økonomiske forhold og på grund af krigsfare og miljø og klima ødelæggelser. Altsammen klare udtryk for at kapitalisme ikke fungerer men er et råddent system som bør skiftes helt ud og erstattes af et system for mennesker og vores omgivelser. Kapitalisme er garant for en nedadgående bevægelse med forringelser på alle områder og bør erstattes af et system hvor det ikke længere er kapital som hersker men menneskers og omgivelsers behov.

Et sådant samfund er det socialistiske samfund.  Det er slet ikke nogen utopi men i virkligheden også en nødvendighed når vi ser på kapitalismens ødelæggelser på alle områder overfor mennesker, natur og klima og krige.

Reel forandring af de nuværende forhold kræver fælles kamp mod arbejdsgiverne, finanssektoren og krigsmagerne og deres nyliberale nedskæringspolitik. Det er en kamp, hvor der bygges på solidaritet i stedet for chauvinisme og fremmedhad.

Vi lever i en tid, der råber på opbygning af en fælles klassekampsbevægelse imod kapitalen blandt alle arbejdende nedefra, hvor de ansvarlige stilles til ansvar og med krav om, at det er de rige, der kommer til at betale.

APK har udarbejdet et forslag til en solidarisk fælles enhedsplatform med overskriften
Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale!
– Fælles kamp mod kapitalen!

Tak for ordet – Fortsat god kampdag!

 

Læs også APK, Arbejderpartiet Kommunisternes enhedsplatform for fælles kamp:
Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale! Enhedsplatform for fælles kamp


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater