Moder jord – en truet planet! Truet af hvad og af hvem?

– Kalder på radikal samfundsforandring

Af Henning Paaske Jensen, APK

En moder jord båret af de sidste mere end 100 års næsten ufattelige kapitalistiske rovdrift på jordens resourcer, mennesker og livet på kloden og hærget af systemets krige.
Gennemsyret af indbyggede krav baseret på bl.a. køb/smid væk og mode. Ikke baseret på bæredygtighed og langsigtede behov, men blot hovedfokus på maksimal profit. En farlig udvikling med stadig færre monopolers  profithungrende magtkoncentration ledsaget af en eksplosiv udvikling i forskellen imellem rig og fattig.

Hvor de økonomiske stormagter benytter alle midler herunder krig i omfordeling af magten og kontrollen over jordens vigtigste ressourcer og markeder.

Hvor resultatet af stormagternes rivalisering og ultimative våben er en mulig atomkrig med fare for selve eksistensen på jorden.

Hvor alt levende mærker profitkravets konsekvenser på jorden, i luften og i vandet og er gennemsyret af tilsætningsstoffer, gifte og en udvikling med gensplejsning, alt sammen med store konsekvenser.
En udvikling som gør at menneskers forplantningsevne, er faldet dramatisk, og biodiversiteten er truet og hvor følgesygdomme som kræft i Danmark rammer op mod hver tredje.

Med et globalt kapitalistisk rovdriftssystem, som også har påvirket klimaet via en drivhuseffekt der betyder fortsatte temperaturstigninger og med store konsekvenser i fremtiden for især verdens fattigste befolkninger: Med stigende temperaturer, højere vandstande og ekstreme vejrfænomener, som råber på en bæredygtig løsning.

Med et kapitalistisk trædemøllesystem, et udpiningssystem som intensiveres mere og mere med monopolernes nyliberale krav om fjernelse af alle snærende bånd omkring løn- og arbejdsforhold. Med krav om en arbejdskraft der står på pinde når hr. kapital kræver det under stadig øget pres og lønsænkning – en udvikling som møder mere og mere modstand.
Et arbejds- og samfundssystem som har betydet følgesygdomme i form af angst og stress, der har bredt sig som en pest og berører ikke mindst fremtidens ungdom!

Et sådant system, imperialismen, der udstiller sin rådnende karakter, lever på lånt tid og bør vises vintervejen.

Det kalder på et helt andet system, som ikke er underlagt monopolers blinde kamp for maksimalprofit, et system baseret på et fællesskab, hvor der produceres efter menneskers behov og ikke profit.
Dvs. bæredygtige løsninger på alle områder overfor mennesker, overfor vores omgivelser herunder miljø og klima. Et sådan system for fremtiden må være socialismen.

Her og nu kræver det ”bæredygtig” kamp: For arbejdsforhold/ imod udbytning, imod krig og oprustning (for atomnedrustning) og for miljø og klima i et opgør med imperialismens politik og imod dens hærgen anført af USA og med Danmark som amerikansk puddelhund.

Det USA, der er hovedeksponent for denne farlige udvikling, udgør pt. den største trussel for folkene og planeten med sine krige, herunder atomoprustningen og faren for atomkrig og kalder på arbejdernes og folkenes internationale solidaritet.

læs også:
Klimabevægelsen må forbinde sig med modstanden mod kapitalismens rovdrift og de imperialistiske krige


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne