Vi fordømmer den danske regerings anerkendelse af kuppræsidenten i Venezuela!


UDTALELSE FRA ARBEJDERPARTIET KOMMUNISTERNE, APK

Allerede få timer efter kupforsøget mod Venezuelas regering meldte udenrigsminister Anders Samuelsen ud, at den danske regering støtter den selvbestaltede præsident Juan Guaidó, som Venezuelas retmæssige repræsentant. Regeringen ligger helt på linje med USA og EU, hvor Trump øjeblikkeligt anerkendte kuppræsidenten og EU-præsident Donald Tusk tweetede: “håber, at hele Europa vil stå sammen om at støtte de demokratiske kræfter i Venezuela”. Truslen fra USA om militær intervention lurer i baggrunden.

Regeringens anerkendelse af kupregeringen må afvises. Ethvert folk har ret til selvbestemmelse og til at vælge sin egen regering og sit lands fremtid, og vi tager på det kraftigste afstand fra den danske regerings støtte til den selvbestaltede præsident.

Det er absurd og dybt reaktionært, at fremstille et kup som demokratisk – uanset Venezuelas store problemer, der for en stor del er skabt af netop USA og EU selv.

Kuppet har længe været under forberedelse fra USA-imperialismens side gennem undergravning af Venezuelas økonomi og trusler om militær intervention med udnyttelse af Maduro-regeringens svaghed. Venezuela har været udsat for økonomisk blokade med dyb krise, galoperende inflation med sult og nød som følge. Befolkningen mangler mad og livsnødvendige fornødenheder som medicin pga af enorme prisstigninger, og tre millioner mennesker er de sidste 4 år flygtet ud af landet for simpelthen at at overleve.

Maduro-regeringen har på sin side ikke formået at skabe social retfærdighed og fremgang for arbejderklassen eller den brede befolkning i Venezuela. Den har slået sig op som socialistisk, men har lagt en kurs, hvor de gamle magtstrukturer er fastholdt. Man har ladet udlandsgælden vokse massivt og har åbnet landet for kinesiske og russiske imperialister.

Men dette kan aldrig retfærdiggøre et kup, et kup der blot vil lade USA- og EU-imperialisterne overtage magten i landet og sikre sig råderet over Venezuelas store oliereserver og andre ressourcer.

APK udtrykker sin fulde støtte til de venezuelanske arbejdere og befolkning, til alle der under de hårde betingelser kæmper for reelle forandringer for at sikre den folkelige kontrol over staten.

HÆNDERNE VÆK FRA VENEZUELA!

NEJ TIL REGERINGENS ANERKENDELSE AF KUPREGERINGEN I VENEZUELA!

Læs
Om kupforsøget i Venezuela
Af Spaniens Kommunistiske Parti (marxister-leninister)

Ingen udenlandsk intervention i Venezuela!
Af Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  26. januar 2019


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater