Spaniens Kommunistiske Parti (marxister-leninister): Om kupforsøget i Venezuela

Spaniens Kommunistiske Part ML´s erklæring fra d. 24. januar der fordømmer og blotlægger USA imperialismens kupforsøg i Venezuela er nu oversat til dansk og yderst aktuel.

Venezuela gennemlever en yderst alvorlig periode på grund af oligarkiets forsøg på at gennemtvinge et kup, der åbenlyst er støttet af den amerikanske imperialisme og dets allierede, og som udnytter den dybe økonomiske krise, landet står i, og Maduro-systemets svaghed.

Bag dette nye kupforsøg står USA, som altid har betragtet Latinamerika og Caribien som sin baggård. Listen over reaktionære kup sponsoreret af den amerikanske imperialisme og dens partnere er uendelig.

I anden halvdel af det 20. århundrede og frem til i dag har imperialismens hånd stået bag en lang række voldelige kup og kupforsøg, der har forårsaget umålelige lidelser for arbejderklassen og det arbejdende folk: Brasilien og Bolivia (1964) Peru (1968), Chile og Uruguay (1973), Argentina (1976), Paraguay (1989), Haiti (2004) osv. – og det er blot nogle eksempler.
Den imperialistiske hær selv intervenerede direkte i Cuba (Svinebugten, 1961), Den Dominikanske Republik (1965-66) og i Panama (1989)

I dag betyder forværringen af den kapitalistiske krise en skærpelse af de handelsmæssige, politiske og også militære kampe blandt imperialistmagterne om at sikre sig indflydelsesområder. De har aldrig forladt Colombia eller Chile, Argentina, osv. De mest reaktionære højrekræfter, som underdanigt lystrer yankeernes ordrer, indtager nu igen regeringsmagten og drager fordel af de dybe modsætninger, der endte med at vælte de sociale omdannelses-eksperimenter, der blev anført af det reformistiske borgerskab, der under ingen omstændigheder sætter spørgsmålstegn ved de nationale oligarkers magt.

Hvad der nu står på spil, er imidlertidig spørgsmålet om, hvorvidt disse broderfolk skal underkastes USA imperialismen, underlægges yankee-støvlen, og indførelsen af et stærkt kapitalistisk diktatur over dem alle sammen. Dette er muliggjort af de alvorligemodsætninger i den omfattende reformistiske bevægelse, der lovede de latinamerikanske arbejderklasser en helt ny retning, fra den ene ende af kontinentet til den anden, uden reelt at ændre magtstrukturerne i deres lande.

Nej – det er ikke Bolsonaro, Macri, Pinéra, Duque eller Guadio, der vil bringe social retfærdighed og fred til regionen. Deres mål er et andet: At bringe småborgerskabets og mellemborgerskabets drømme til ophør og genindføre kapitalens åbne diktatur. Det cubanske eksempel viser, at det kun er muligt at gennemføre samfundsmæssige forandringer, når økonomiens kontrolinstrumenter fravristes oligarkiet, og kun i den udstrækning de underlægges folkelig kontrol.

I Spanien har monarkistiske regeringer aldrig været neutrale i forhold til Venezuela: Venskabet mellem Felipe Gonzáles og Carlos Andrés Pérez, denne mester i korruption, der gennemførte privatiseringen af venezuelanske offentlige virksomheder og forårsagede en social krise med dramatiske konsekvenser, har tråde til Aznar-regeringens støtte til det militære kupforsøg i 2002. De er heller ikke neutrale i de dramatiske timer, som det venezuelanske folk nu gennemgår.

Vi spanske arbejdere kan derfor ikke være neutrale. Erklæringen fra den reaktionære udenrigsminister Josep Borell, der underlægger den monarkistiske stat under EU’s beslutning, vender sig igen imod det venezuelanske folks suverænitet. Den sanktionerer den imperialistiske indblanding i broderlandets anliggender og overlader det venezuelanske folk alene mod reaktionens og imperialismens kræfter.

For sin del har den reaktionære nationale leder Casado, leder af Partido Popular – som for nogle få uger siden tilbød Trump brugen af spansk jord som en permanet base for den amerikanske hærs Sydkommando og Afrikanske kommando – erklæret sin fulde støtte til dette igangværende reaktionære kup, og har udtrykkeligt krævet imperialistisk intervention i Venezuelas indre anliggender.

Sådanne erklæringer fra disse og andre kapitallakajer har til formål at give et skær af legitimitet til det, der ikke er andet end en ny indblanding fra yankee- imperialismens side.

Vi må bekæmpe dette nye reaktionære kupforsøg og udtrykke vores solidaritet med de venezuelanske arbejdere og folk, som de endnu engang ønsker at underlægge imperialismens diktater og deres korrupte oligarkis åbne diktatur.
Vores parti udtrykker sin fulde støtte til de venezuelanske arbejdere, til de revolutionære organisationer og især til vores søsterparti PCMLV (Venezuelas Kommunistiske Parti Marxister-Leninister), som under de hårdeste betingelser slås for en reel forandring, der garanterer folkelig kontrol af staten.

STOP IMPERIALISTISK INDBLANDING I VENEZUELA!

STOP KUPFORSØGET!

SOLIDARITET MED ARBEJDERKLASSEN OG VENEZUELAS FOLK!

24. januar 2019
PCE(m-l)

PCE(m-l) hjemmeside

Læs også:

Vi fordømmer den danske regerings anerkendelse af kuppræsidenten i Venezuela!
 Af APK, Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen udenlandsk intervention i Venezuela!
Udtalelse Af Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater