Trump, Brexit og økonomien bag klimabenægterne – Oktober Radio Aarhus

Udsendelsen 14. juli 2018

Et stop for klimaforandringer kræver et stop for afbrænding af fossile brændsler

I denne uges podcast fra Oktober Radio i Århus taler vi først om Trumps besøg i Europa hvor han overalt er blevet mødt af demonstranter.
Med vanlig sans for mediedækningen har Trump forsøgt at sætte dagsordenen: Flere penge på militært isenkram.

Det er en opskrift der tilsyneladende fungerer, og ingen store medier i Danmark har forsøgt at spørge hvad pokker alle disse penge skal bruges til? Og slet ingen er kommet ind på hvad der er kommet ud af de utallige krige som USA og villige partnere har kastet sig ud i.

Hvem er det egentlig man har ført krig med og imod, hvor mange penge er brugt, og hvad er resultatet. Den slags spørgsmål er helt forsvundet til fordel for dækningen af Trumps klovnerier, og det er en del af hele formålet med dem.

Et af disse mediestunts var en spydig bemærkning mod Tyskland og deres aftale med Gazprom om en ekstra rørføring til naturgas gennem Østersøen.
Det er et projekt som ikke mindst den danske regering er modstandere af, de ser meget hellere at Tyskland og Østeuropa køber gas fra Nordsøen, så penge kan trille i de rigtige lommer, og der er også en strategisk modvilje mod at lade Rusland tjene penge i det hele taget.
Det skal ses i sammenhæng med Danmarks og de Nordiske landes involvering i Baltikum, senest med forslaget fra Forsvarsministeren om at Danmark vil tage ledelsen af NATO’s fremskudte front mod Rusland, divisionshovedkvarteret i Riga i Letland.

Læs mere her:
NATO-topmøde: Danmark tilbyder nye millionbidrag til oprustning, kampfly til Baltikum og ledelsen af NATO’s fremskudte front

Vi taler også kort om den seneste Brexit-plan fra Theresa May, og om de vanskelige udsigter til en frihandelsaftale mellem EU og Storbritannien.

Læs mere her:
Trump , Brexit og EU

Til sidste kommer vi ind på:
De økonomiske bevæggrunde for at fortsætte afhængigheden af fossile brændsler.

Efterhånden som det står stadig mere klart at Jordens klima er blevet varmere, bliver modstanden mod virkeligheden stadig mere desperat.
Det skyldes at hvis man anerkender at klimaet er blevet varmere i takt med industrialiseringen, så skal man også anerkende den videnskabelige indsats for at finde årsagen. Og her peger alle fingre i retning af afbrændingen af fossile brændsler er hovedårsagen, da det betyder en øget mængde CO2 i atmosfæren og det fungerer som en drivhusgas, hvor varmeudstrålingen fra Jorden til universet bliver reduceret.

Men hvis man anerkende problemet, og årsagen, så skal man også anerkende at Jordens varmere klima har en række uheldige effekter, som vi i Danmark knap har mærket, og det handler et ufatteligt stort kompleks af naturlige balancer der er ved at blive forskubbet, der fører til øget tørke og øget vandstand i havene og ændringer i havstrømme osv.

Konsekvenserne erkendes allerede ved at risikoen for ekstreme vejrhændelser er vokset, og levesteder forsvinder. Og det vil hurtigt blive meget være og ende i uoverskuelige scenarier hvis en større del af planeten bliver ubeboelig ørken.

Her har klimadiskussionen stået i mere end et årti, problem, årsag og effekt er kendte og der er reelt kun en løsning: Et øjeblikkeligt stop for al afbrænding af fossile brændsler: kul, olie og naturgas skal blive i undergrunden.

Så hvorfor gøres der ikke mere for at skifte til 100 procent vedvarende energikilder?

Det skyldes at hele verdens økonomi og magtstrukturer er bundet direkte til fossile energikilder. Nogle af de allerstørste virksomheder er olieselskaber, og en meget stor del af deres værdi er baseret af estimater af de såkaldte reserver, altså den kul, olie og naturgas der endnu ikke er pumpet op. Og værdisætningen er godt nok også bundet til hvor vanskeligt tilgængelige reserverne er, og hvilket kvalitet de har. Om de er i dybhavet eller i skifferlag osv..

Men det er værdien af reserverne der betaler for investeringen i installationerne; der skal hente det sorte guld op. Lånegarantier og aktieudstedelser bygger på at olien fortsætter med at flyde.
Derfor vil det få store økonomiske konsekvenser når der bliver sagt stop for fossile brændsler. Hvis man gjorde det fra den ene dag til den anden, så vil en stor del af verdens rigmænd og rigeste nationer gå på røven, og alle biler og fabrikker ville stå stille, og militæret kunne hverken flyve, eller køre, eller sejle. Og skatteindtægterne i statskassen ville også gå tabt, og f.eks. Enhedslistens glansnummer – den danske togfond – blev jo en konstruktion der byggede på at al olie og naturgas fra den danske del af Nordsøen blev hentet op og brændes af.

”Husk også at oprydningen af de enorme mængder af forurenende installationer ville tage årtier, og koste formuer og hvis alle olieselskabet går rabundus, bliver det jo udgifter der lander på samfundet, de penge går fra de ældre og syge… ” Det er den slags fupargumenter der vil sælge forsat brug af fossile brændsler herfra og til ødemarken.

Borgerskabet har i hvert fald ikke tænkt sig at løfte en finger eller spendere en krone, de sidder trygt og godt bag hegn og tykke vinduer så de ikke kan høre lyden af druknede klimaflygtninge.

Så klimabenægternes primære bevæggrunde er deres egne snævre økonomiske og magtpolitiske interesser, og for alle vestlige samfund er det udsigten til de store udgifter og skiftet i den internationale magtbalance der er forbundet med en total transformation af verdenssamfundet til ren energi. Ikke mindst den militære overmagt.

Derfor benægtes alle de tre dele af klimakrisen, det benægtes at temperaturerne stiger, det benægtes at det skyldes fossile brændsler, så køb blot en ekstra bil og udbyg motorvejene, og det benægtes at der er konsekvenser. Det er i hvert fald ikke lige her og lige nu, men først om 100 år hvor teknologien har udviklet sig så det ikke længere er et problem.

Faktisk så kommer de teknologiske løsninger på rene energikilder, aldrig nogen sinde fra borgerskabet, tvært imod har de med held forsøgt at bremse elektrificeringen og gør det fortsat.
Skal der reelle forandringer, kræver det derfor mere end gode viljer og opfindsomhed, det kræver at folk organiserer sig og sætter tingene i gang selv.

HØR UDSENDELSEN HER

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  15. juli 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne