Trump , Brexit og EU

Af Kommunistisk Politik

Donald Trump mødes med massive protester overalt hvor han dukker op for at diktere andre sin politik for ‘America first’. Hans besøg i NATO-hovedkvarteret i Bruxelles fik ikke mindst krigsmodstanden på gaden. Demonstrationerne i London og over hele UK vil være massive.


Trumps besøg hos Theresa May er faldet sammen med offentliggørelsen af den britiske regerings plan for Brexit. May har stillet briterne en ny handelsaftale med USA i udsigt, der skulle kompensere for negative virkninger for den kapitalistiske britiske økonomi ved britisk udtræden af EU.

Men Trump lægger ikke skjul på, at han overhovedet ikke bryder sig om den britiske plan for udtræden, der lægger op til et fortsat nært økonomisk forhold til EU med en ny frihandelsaftale, hvor EU-reglerne fortsat skal være gældende. To britiske ministre – udenrigsministeren og Brexit-ministeren – fratrådte deres poster i protest mod Mays Brexit-plan umiddelbart før den blev offentliggjort.

Til avisen the Sun meddelte Trump, at UK ‘sandsynligvis ikke’ vil få en handelsaftale med USA, hvis Mays plan går igennem som planlagt. Planen vil sandsynligvis ‘kill the deal’ – dødsdømme aftalen – erklærede Trump.
Ifølge ham vil den betyde, at USA ‘skulle handle med Den europæiske union’ i stedet for med UK.

Den amerikanske præsident har også her fået afsløret, at USA ikke betragter EU først og fremmest som partner og allieret, men som en fremvoksende konkurrent, som USA vil se svækket. Derfor har Trump også fremført voldsomme angreb på den tyske kansler Merkel for at have gjort Tyskland og EU afhængigt af Rusland, ikke mindst på energiområdet.

Uanset udfaldet af Mays kommende forhandlinger med USA og EU viser situationen at de imperialistiske modsætninger skærpes – også mellem den globale amerikanske imperialisme og EU som fremvoksende stormagt. Mens Kina og Rusland åbenlyst af USA først og fremmest betragtes som fjender og konkurrenter, er holdningen over for EU dobbelt: ‘I er med os som ‘partnere’ – hvis I gør som vi vil’.

Den tyske socialdemokrat Sigmar Gabriel – tidligere vicekansler og udenrigsminister hos Merkel – siger i interview, at Donald Trump vil have et regimeskift i Tyskland. Han vil have Merkel væk.

Gabriel siger også at Trump kun forstår magtsprog – og at Tyskland skal gå efter at slå tilbage i USA selv gennem investeringer, udbygning af politiske kontakter og påvirkning af unge-

Det er endnu et udtryk for at modsætningerne mellem imperialistmagterne vokser. I dette tilfælde mellem på den ene side USA og på den anden Tyskland og dermed EU.

Trumps Europa-besøg er med til at åbne op for en ny forståelse af den faktiske globale situation, som er under hurtig forandring. Skærpelsen af modsætningerne betyder voksende ustabilitet, flere brændpunkter for uro, øget fare for økonomiske krige og handelskrige – og for ny varm krig, indbefattet krig i Europa og for verdenskrig.

Det er de store imperialistiske lande og blokke, som er hovedkilden til nye konfrontationer og voksende farer. Og det er kampen mod imperialismen – ikke bare den amerikanske, men også EU-imperialismen og al anden imperialisme, som må bygges op.

For Danmark betyder det forstærket kamp mod både EU og NATO og for udtræden af begge disse imperialistiske blokke. Trumps Europa-besøg har sat en tyk streg under det.

Se også

Brexit-forhandlinger trukket i langdrag: Kommer der en aftale inden foråret 2019?
KPnet 13. juli 2018

KUN EN KÆMPENDE ARBEJDERKLASSE KAN STOPPE NATOs RUSTNINGSVANVID
Udtalelse Arbejderpartiet Kommunisterne 12.juli 2018

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne – FACEBOOK

KPnet 13. juli 2018

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater