Regeringen, S og DF indgår aftale: Indvandrerbørn skal tvangsopdrages til danskhed

Ghettoplanen bliver nu fulgt op med en aftale om 25 timers ugentlig obligatorisk vuggestue, hvor indvandrerbørn tvangsindskrives til indlæring i ’danske værdier’. Hvis forældrene ikke afleverer deres barn, eller ikke følger programmet fuldt ud ryger børnechecken. Vuggestueledere der ikke udfører fuld kontrol kan straffes med op til 1 års fængsel.

Mai Mercado fremlægger aftalen mellem regeringen, S og DF

Børn af indvandrere i de boligområder, som regeringen udpeger som ’ghettoer’ eller ‘belastede boligområder’ vil være omfattet fra de fylder 1 år. De skal her deltage i et såkaldt obligatorisk læringstilbud. En tvangsindlæring i at være ægte dansk, der består i 25 timer pr uge i en vuggestue. Børnene må ikke sove på vagten – det skal sikres at de 25 timer er 25 vågne timer, hvor børnene fuldt ud kan suge danskheden til sig. En lur vil være spildt indsats.

”Det er jo ikke et læringstilbud at sove til middag”, udtalte Jeppe Jakobsen (DF) under forhandlingerne med regeringen.

Selve vuggestuepladsen betales af det offentlige. Når det er en pligt, skal det ifølge Grundloven være gratis. Men for at betale mindst muligt og sikre at der ikke opnås nogen form for økonomisk fordel for familierne, skal bleer og mad betales af forældrene.
Tvangsindskrivningen skal lære indvandrerfamilierne de højt besungne ’danske værdier’, der listes op som demokrati, ligeværd, ligestilling mellem kønnene osv. – gennem tvang, kontrol og økonomisk pression.

For at sikre at lederne i vuggestuerne ikke er blødsødne overfor indvandrerforældrene og slækker på kravene, bliver strafmulighederne overfor dem skærpet. Gennemførslen og kontrollen med danskhedsindlæringen af vuggestuebørn og forældre kommer til at høre under kravet om oplysningspligt. Her kan der fremover falde straffe på op til et års fængsel. Denne lov har indtil nu drejet sig om pligt til at indberette mistanke om vold eller overgreb mod børn, og har hidtil kun kunnet straffes med op til 4 måneder fængsel.
Den nye høje fængselsstraf kan ramme ledere, der forsømmer at tjekke om indvandrerbørnene er stemplet ind i det obligatoriske antal timer fordelt på rette måde hen over ugen (jævnt over ugens fem dage).

Et særligt forløb skal arrangeres for børnene, så de introduceres for “danske traditioner og højtider i forbindelse med eksempelvis jul, påske, grundlovsdag, fødselsdag og fastelavn”.

I andre dele af ghettoplanen ‘tages der hånd om’ opdragelse, kontrol og sortering af børnene videre frem i systemet gennem stopprøver i 0. klasse. I skolen skal fravær indberettes, og kommer det over 15 procent i et kvartal, skal det underrettes til kommunen. Også her er straffen et træk i børnechecken. Både børn og voksne skal opdrages efter den sorte skoles principper tvang og straf.

Regeringen udvidede i maj måned antallet af ghettoer, der nu er øget fra 22 til 30. I disse almene boligbyggerier har regeringen – støttet af S, DF og SF (som støtter den overordnede plan) – bevilget sig retten til at indføre særlovgivning fra straffelove til udbetaling af sociale ydelser såvel som at jævne almene boliger med jorden til fordel for privat nybyggeri. Ti milliarder stjæles i den forbindelse fra lejernes opsparing i Landsbyggefonden til at føre angrebet ud i livet.

Aftalen om ‘læringstilbuddet’ for indvandrerbørn forventes at træde i kraft juli 2019.

 

Læs også

Ghetto aftale med indbygget jagt af folk på “nederste dæk”
KPnet 22. maj 2018

Ghettoplan eksperimentarium: Alle oplysninger om børns og familiers problemer skal samkøres i register
KPnet 8. marts 2018

Regeringens ghettoplan buldozer og privatiserer den almene boligsektor – med penge stjålet fra lejerne
KPnet 2. marts 2018

­

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  28. maj 2018

 

 

 

 

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater