Tiltrængt revolutionært teoretisk tidsskrift: Kommunistisk Politik/ENHED OG KAMP giver perspektiv og ballast

Første nummer af det nye kvartalstidsskrift Kommunistisk Politik/ENHED OG KAMP, som nu er udkommet, er en stærkt tiltrængt guide til revolutionær teori og politik.

forside-ek1

På forsiden af det første nummer kigger Lenin på dig – fra illegalitet og klædt som arbejder, undervejs mod revolution. Nummeret er et særnummer med udgangspunkt i Oktoberrevolutionen 1917-2017.

Det bringer artikler fra forskellige partier i CIPOML – Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer. Samlet set er det en gennemgang af en række helt centrale og aktuelle spørgsmål for den revolutionære bevægelse i Danmark i dag.

Temaerne er følgende:

Hvorfor er et leninistisk kommunistisk parti en nødvendig forudsætning for revolutionens og socialismens sejr?
Af Ecuadors Marxistisk-Leninistiske Kommunistiske Parti – PCMLE

Var Oktoberrevolutionen en en arbejder-, bonde- og soldaterrevolution – eller var den et kup uden masseopbakning, sådan som den borgerlige propaganda igen og igen løgnagtigt har fremført i forbindelse med 100-året (1917-2017)?
Af Tyrkiets Arbejderparti – EMEP

Betingelserne for at revolutionen kan bryde ud – og den nødvendige kamp mod opportunisme og reformisme
Af Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti – PCOF

Organisering af masserne til socialistisk revolution – rådene og deres rolle.  Erfaringen fra sovjetterne
Af Det Kommunistiske Arbejderparti, Den Dominikanske Republik – PCT

Stalin og revolutionen
Af Spaniens Kommunistiske Parti (marxister-leninister) – PCE(m-l)

Socialistisk revolution, det nationale spørgsmål og nationaliteterne
Af Voltas (Burkina Fasos) Revolutionære Kommunistiske Parti – PCRV

Oktoberrevolutionens betydning for kvindernes frigørelse
Af Arbejderpartiet Kommunisterne, Danmark – APK

Sidstnævnte kan tjene som eksempel på artiklerne:

LÆS DEN HER

Venstrekræfterne og den revolutionære bevægelse i Danmark er notorisk teorifattig. Der diskuteres og skrives ikke meget om vejen til socialisme, om strategi og taktik, om nødvendigheden af revolutionær teori og organisering osv. I mange år med Enhedslisten som en dominerende faktor er fokus lagt på den konkret politik – på reformer, der skulle gennemføres via valg til folketing og kommunalbestyrelser.

Det nye tidsskrift er en modvægt mod denne platte reformisme. Det undersøger betingelser og forudsætninger for en arbejderrevolution i Danmark, støttet på flertallet af befolkningen. og for en vellykket opbygning af et socialistisk samfund.

Det giver input og ballast til alle, der vil have et andet Danmark. Læs det, vær med til at udbrede det – og tegn abonnement! Det udkommer hvert kvartal, fire gange årligt. Det første nummer, som netop er udkommet, er et særnummer om revolution i dag på baggrund af erfaringerne fra Oktoberrevolutionen. Artiklerne kommer fra CIPOMLs internationale halvårlige tidsskrift Unity & Struggle og dets særnummer om Oktoberevolutionen (34,2017)

Fremover vil Kommunistisk Politik/ENHED OG KAMP rumme en blanding af artikler om centrale spørgsmål i den danske revolution og oversættelser af artikler fra Unity & Struggle og forskellige af CIPOML’s partier. Næste nummer udkommer 1. februar 2018.

Det sælges i løssalg i Oktober Bogbutikkerne i København, Odense og Århus. Løssalgsprisen er 60 kr. Men vær sikker på at få det, når det udkommer! Tegn et årsabonnement – så sendes det til dig i en lukket kuvert, når det udkommer.

Bliv abonnent – tegn abonnement i dag!

Som abonnent får du tidsskriftet sendt hjem. Et årsabonnement (4 numre indbefattet dyr porto) koster 325 kr. Øvrige Norden 385 kr.

Send navn, adresse og emailadresse til info@oktobernet.dk
eller benyt abonnementsblanket.
Abonnementet betales til Foreningen Oktober Forlag
Konto: 1551 – 166 34 271 eller Giro 1-663-4271

Eller Udskriv fra pdf og brug tilmeldingskupon
Og send til Oktober Forlag, Vesterfælledvej 1B, 1750 Kbhvn. V

Se også

KPnet/Kommunistisk Politik udkommer nu som elektronisk nyhedsbrev hver 14. dag


 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

 

KPnet 16. november 2018

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne