Piratflaget vejer over Oslo Havn – nu erklæret som international bekvemmelighedshavn

FNs ILO-konvention 137 sikrer registrerede havnearbejdere fortrinsret til losse- og lastearbejde. De norske havnearbejdere og havnearbejderne internationalt fører kamp for at denne regel skal være gældende i alle havne verden over. EU presser på for liberalisering af arbejdet på havnene – også i Norge gennem EØS-aftalen.

Oslo Havn_Roy Ervin SolstadPiratflag over Oslo Havn. Foto: Roy Ervin Solstad – Fri Fagbevægelse

I juni besluttede Oslo Havns ledelse efter havnearbejdernes årelange kamp at komme arbejdernes krav i møde, men gennem hele sommeren har aftalen været brudt og havnen har accepteret, at mandskab på skibe med bekvemmelighedsflag har losset gods – uden betaling. En klar dumping af løn- og arbejdsforhold. Men uanset om de havde modtaget løn ville det stadig være et brud på de organiserede havnearbejderes ret til arbejdet.

Havnedirektøren har taget afstand i ord, men har intet gjort for at skride ind.

Oslo Havn erklæres som pirathavn

Da der ikke blev rettet op på tingene i Oslo Havn har Den Internationale Transportarbejderkomite taget det skridt, at erklære Oslo Havn for bekvemmelighedshavn – “Port of Convenience”. Kun to andre havne i verden har tidligere fået dette stempel, nemlig oliehavnen på Barrow Island ud for Australien og Mogadishu i Somalia.

Fallit for byrådsaftale og partiet Rødt

Oslo Havn er ejet af Oslo kommune og en erklæring mellem partierne skulle angiveligt sikre overholdelsen af de internationale konventioner. Men det er ikke sket.

-Vi gikk havnemarsj i tre uker før kommunevalget i 2015 for å kvitte oss med det borgerlige byrådet i Oslo. Vi trodde et nytt byråd skulle hjelpe oss havnearbeiderne, men det har bare blitt verre. Vi føler oss sveket, og mener også at dette er et brudd på samarbeidsavtalen mellom byrådet og partiet Rødt om at havna skulle følge ILO 137. Det kommer vi til å ta opp med Rødt, udtaler formanden for Oslo Bryggearbeideres Forening, Roar Langaard til Fri Fagbevægelse.

Så snart ILO konventionen måtte blive overholdt på Oslo Havn vil erklæringen om bekvemmelighedshavn blive trukket tilbage.

EU kræver et uorganiseret arbejdsmarked

Presset på de organiserede havnearbejdere finder sted i alle EU-lande med EU som primus motor for dumping af arbejdsforholdene, og Norge bliver trukket med ind gennem EØS-aftalen. Et klokkeklart eksempel er EU Kommissionens krav om liberalisering af de spanske havne. En EU-dom fra 2014 pålægger Spanien at liberalisere havnearbejdet.

Den spanske regering har fulgt op på dommen gennem et dekret der liberaliserer arbejdet i havnene og fjerner de organiserede havnearbejderes forret til arbejdet.
Havnearbejderne vandt i første omgang en sejr, da det spanske parlament på baggrund af havnearbejdernes trussel om strejke nedstemte regeringens EU-dikterede dekret. Også internationalt var der planlagt verdensomspændende strejker gennem International Dockworkers Council.
Strejkerne blev i første omgang aflyst efter parlamentets afvisning af dekretet.

Men  regeringen nægtede at følge parlamentsflertallet. EU-kommissionen havde jo godkendt dekretet – derfor kunne der ikke ændres i teksten, lød forklaringen. Se EU fagligt Netværk.

Havnearbejderens svar var en række strejker, både i Spanien og i havne verden over hen over sommeren 2017.
Havnearbejderne vandt en delvis sejr. I de store havne indgik havnens største arbejdsgiver en aftale om ‘jobgaranti’ for de registrerede havnearbejdere og forhandlingerne om overenskomst løber nu. Men EU’s liberaliseringskrav er ikke fjernet og vil ikke blive det. Det er EUs princip at angribe arbejderrettigheder. At komme ud af EU er et yderst aktuelt krav, ikke mindst i den faglige kamp.

I forbindelse med den internationale aktionsdag d. 29. juni blev der holdt skurmøder i de danske havne. I en støtteudtalelse retter de danske havnearbejdere kampen mod EU:

– EU-kommissionen har nu i flere år angrebet havnearbejderne i EU. Men vil fjerne vores ret til arbejdet til fordel for social dumping. Kommissionen forringer havnearbejdernes rettigheder til fordel for rederierne. Kommissionen står gang på gang i spidsen for en social skævvridning af Europa, hedder det i udtalelsen som samtidig advarer om, at et EU, som forringer almindelige folks levevilkår til fordel for de store selskaber ingen fremtid har.

Læs også

Nye angreb på de norske havnearbejdere: EFTA-domstol, EØS og EU maner til klassekamp mod dem!
KPnet 20. april 2016

CIPOML: Støt de norske havnearbejdere!
KPnet 22. juni 2015

International solidaritet med de kæmpende norske havnearbejdere
KPnet 3. december 2015

Principiel kamp: Støt de norske havnearbejdere!
Af Jan Steinholt
Netmagasinet Revolusjon, Norge – KPnet 4. december 2013

 

 

 

KPnet 18. oktober 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater