Ny postlov fra 1. januar: Fuld privatisering af posten

Med den ny postlov bortfalder statens pligt til at sikre post til hele landet. Med loven, der træder i kraft 1. januar er nu også postomdeling lagt ud til markedskræfterne. Det betyder bl.a., at priserne stiger. Det billigste brev man fremover kan sende vil koste 25 kr. i porto og der lægges moms på frimærker. Nuværende frimærker vil fra 2024 være værdiløse. Hermed er EU’s privatiseringspolitik taget endnu et skridt. Postnord vil ikke længere have ansvar for at breve og blade kan sendes til alle dele af landet. De vil fremover kun satse på det profitable pakkemarked.

Fra 1. januar er det slut med postkasserne og startprisen på at sende et brev vil være 25 kr.

Et er, at megen post nu er digital. Det bliver fremstillet som den bagvedliggende årsag til liberaliseringen, men den egentlige drivkraft bag er EU’s mål om at privatisere alt der kan omsættes til profit for private firmaer. Med sine postdirektiver har EU siden 1997 sat retningen frem mod en total markedsgørelse.

Med den ny postlov bortfalder befordringspligten. Dvs statens pligt til at sikre ”et landsdækkende net af postbetjeningssteder og postkasser samt pligten til at omdele til alle husstande.”

”Borgerne kan se frem til et friere valg”, som politikerne bag den nye lov udtrykker det. Men det friere valg er ikke et valg, blot en prisstigning for brugerne og en forretningsmulighed for private firmaer.

“Jeg er meget glad for, at det nu endelig er lykkedes at få åbnet markedet og slippe af med befordringspligten. Det betyder, at de mange vognmænd, som allerede i dag er ude i alle dele af landet med breve og pakker, ikke længere skal konkurrere på ulige vilkår,” udtaler f.eks. Niels Flemming Hansen, fra Det Konservative Folkeparti.

I aftalen påstår politikerne, at alle stadig vil være sikret retten til at modtage breve.

”Af den nye aftale fremgår det, at Trafikstyrelsen med jævne mellemrum vil gennemføre undersøgelser af markedet med henblik på at vurdere, om det frie marked kan levere landsdækkende posttjenester til ensartede priser uanset geografisk placering. Skulle der mod forventning opstå udfordringer med postleveringen i eksempelvis landdistrikterne, kan regeringen gribe ind og i yderste konsekvens sende opgaven i udbud.”

Men hvad hvis firmaerne ikke finder det attraktivt?

Loven vil være et hårdt slag mod foreninger med medlemsblade. Der vil nu lægges moms på portoen oveni en formentlig forhøjet porto. Hidtil har statens befordringspligt indbefattet medlemsblade.

Fra postvæsen til koncern

PostNord kører allerede som en privat virksomhed i staten. Fra at være en offentlig virksomhed overgik Post Danmark til at være Post Danmark A/S i 2002.

I 2009 blev Post Danmark A/S en del af en dansk-svensk koncern, PostNord AB, som en såkaldt ”konkurrencedygtig aktør”.

Med den nye postlov rykker privatisering og den fulde markedsgørelse endnu et skridt. Som ved alle privatiseringer er konsekvensen højere priser for brugerne. Det er også øget ulighed, hvor rettigheder som lige adgang til postuddeling svækkes.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater