Principiel kamp: Støt de norske havnearbejdere!


Af Jan Steinholt

Netmagasinet Revolusjon, Norge


Det globale nyliberale amokløb og privatiseringsbølgerne har overalt ført til brutale angreb på fagforeningerne og arbejdernes tilkæmpede rettigheder. Havnearbejderne har mange steder – ikke mindst i EU og USA – stået i forreste række i modstanden.

I Norge fører havnearbejderne nu en principiel kamp for retten til at udføre losse- og lastearbejdet i landets havne. Arbejdsgiverne forsøger at bryde denne ret og ansætte lavtlønnede vikarer i stedet. På samme tid er der en udvikling i gang, hvor havnene privatiseres.


Boykotten af havneterminalen i Risavika startede 1. november Foto NTF

Havnearbejderne i Stavanger blokerer nu havneterminalen i protest mod social dumping og bud på overenskomstaftaler. Fra 7. december går havnearbejdere i flere andre norske havne i sympatistrejke.

NTF-konflikten ved Risavika udenfor Stavanger er ved at sprede sig til hele landet. NHO og rederikapitalen ønsker at fremprovokere et ‘endeligt opgør’ med de genstridige havnearbejdere og deres hævdvundne fortrinsret til losse- og lastearbedet.

Risavika Terminal A/S og Norsea nægter at indgå en tarifaftale med havnearbejderne, der er organiseret i Transportarbejderforbundet (NTF). NTF indledte en boykot af terminalen d. 1. november.

Solidaritet hjemme og ude

Omkring 200 fagligt organiserede fra ind- og udland mødte frem i Risavika 27. november for at markere støtte til havnearbejdernes lønkrav. Markeringen foregik i LO, Stavangers regi.

Havnearbejderne i Tromsø og Mosjøen går i sympatistrejke fra d. 7. december.

Det kommer til at blive en langvarig kamp, men vi vil ikke give os”, siger næstformand Lars Johnsen i Transportarbejderforbundet til revolusjon.no. …Vi har støtte fra alle LO-forbund, også fra Industri og Energi, og fra Den internationale transportarbejder sammenslutning ITF”, understreger han.

Desværre har folk, der er organiseret i Industri Energi ved Risavika Terminal A/S ladet sig bruge som støtte for terminalledelsen, fordi de frygter for deres job. Ingen af de ansatte i Risavika terminal vil miste jobbet som følge af at virksomheden etablerer en tarifaftale for losse- og lastearbejdet med Norsk Transportarbejderforbund.

Johnsen tror heller ikke, at dette vil medføre rationaliseringer i NorSea. I dag udfører NorSeas ansatte terminalarbejde og dele af losse- og lastearbejdet for Risavika Terminal.

Hvis indgåelsen af tarifaftalen skulle betyde, at nogen mister jobbet, har vi en aftale med Industri Energi om at løse dette ved at de vil få ansættelse hos Stavanger Losse- og Lastekontor, forsikrer næstformanden.

ILO konvention 137 – der er ratificeret af Norge i 1974 – slår fast, at registrerede havnearbejdere har fortrinsret til lastning og losning af skibe. I 1997 slog Højesteret fast, at Transportarbederforbundet havde ret til at udføre boykotaktioner, for at få en tarifaftale på plads på området.

Endelig har arbejdsgiverne tabt i Den faste voldgiftsret, de har tabt i Arbejdsretten og de har tabt grundig i Tingretten. Alligevel nægter de stadigvæk at indgå en aftale.

NHO ønsker konfrontation

NHO optrapper i stedet kampen. De har anlagt en særdeles aggressiv retorik i medierne, gerne gennem stedfortrædere. Til og med bruges der primitiv antikommunisme i hetzen mod havnearbejderne. Arbejdsleder ved Oslo Havn Bernt Stilluf Karlsen, spiller her en fremtrædende rolle.

Karlsen, som også er Venstrepolitiker og storinvestor, siger til VG, at de er nødt til at ”overveje at lukke dele af Oslo Havn” som følge af konflikten med losse- og havnearbejderne. I flere medier er Stilluf Karlsen kommet med påstande om, at havnearbejderne er ‘gammelkommunister’, at de alle tjener 600.000 kroner nærmest uden at arbejde og så videre.

Med en grundløn på 170 kr. i timen er det kropumuligt, at opnå sådan en løn”, siger Lars Johnsen i NTF til revolusjon.no.

Johnsen er ret så utilfreds med, at modparten tyr til direkte usandheder i et forsøg på at tilspidse konflikten maksimalt.

Transportarbejderne har mærket en klar holdningsændring fra arbejdsgivernes side de seneste år.

Tendensen gennem de sidste 10 år er, at vi generelt får afslag på at lave tarifaftaler. Vi har fornylig krævet tarifaftale på 3 virksomheder og alle steder er kravet blevet afvist”, fortæller han.

Torn i øjet

Laste- og lossearbejderne har historisk set været en torn i øjet på arbejdsgiverne.

Ikke bare fordi de har været militante og har demonstreret international solidaritet i praksis, men også fordi den måde laste- og lossekontorerne er organiseret, specielt i de mindre havne, lægger stærke begrænsninger på arbejdsgivernes enevældige ledelsesret.

Lossekontorerne er nogle af de få steder, hvor virksomhedsdemokratiet faktisk er reelt. En sådan uskik vil virksomhedslederne gerne til livs.

Øget fleksibilitet har længe været et mantra for arbejdskøberne. Det burde være afslørende, når heller ikke havnearbejdere, der stiller sig til rådighed døgnet rundt er ‘fleksible’ nok.

Ingen andre står så meget til arbejdsgivernes disposition”, siger Johnsen … ”De møder op, når skibene kommer, uanset hvad” Men der vil opstå problemer i Oslo Havn, fordi de har skåret så meget ned på mandskabet, at det bliver helt nødvendigt at hente andre ind for at få opgaverne klaret”.

Transportarbejderforbundet ser dette som en bevidst strategi for at svække de NTF-organiserede havnearbejdere.

”De vil fyre fem mand nu, men tvært imod er der behov for højere bemanding”, siger Johnsen.

Privatisering

Havnene i Norge har traditionelt set været drevet kommunalt. Risavika er imidlertid privat, og stadigt mere gods er blevet flyttet fra Stavanger Havn til Risavika.

-Står vi foran en storstilet privatisering af de norske havne, noget i stil med det vi ser i det kriseramte Sydeuropa?

Der er ingen tvivl om, at havnene er ved at blive privatiseret. Stadigt mere gods er flyttet fra Stavangers kommunale havn til Risavika. Nye havne diskuteres også i Bergen og Trondheim. Også i Oslo Havn er en privatiseringsproces i gang”.

Det bliver brugt som argument mod havnearbejderne, at fortrinsretten kom ind i aftalerne, den gang alle havnene var kommunale, første gang i 1927.

”I forhold til de private havne gælder fortrinsretten i lige så høj grad”, fastslår Johnsen. ”Eneste undtagelse som tarifaftalen åbner op for er havne som helt og holdent er ejet af en virksomhed og hvor arbejdet udføres af virksomhedens egne ansatte”.

”På fartøjer på 50 ton og derover, som går fra norsk havn til udenlandsk havn eller omvendt, skal losse- og lastearbejdet udføres af losse- og lastearbejdere. Undtaget er allosning og lastning ved virksomheders egne anlæg, hvor virksomhedens egne folk anvendes til losning eller lastning.”

Fra overenskomsten mellom NHO logistik og NTF.

Del af en global kamp

Havnearbejderne kæmper mod social dumping og smadring af tarifaftaler.

Arbejdskøbernes ønske, direkte udtalt eller ej, er at overføre mest muligt af arbejdet til vikarer eller til skibsmandskabet, der ofte er groft udbyttede og som udgangspunkt underbetalte.

Men alle organisationer for søfolk støtter havnearbejderne. De har tarifaftaler, der siger, at de ikke skal udføre lossearbejde, noget der kontrolleres af inspektører fra ITF.

Kampen som nu står i Risavika er en del af en global kamp” pointerer Johnsen.

Han henviser til, at lignende angreb på fortrinsretten er blevet mødt med blokader på havne på vest- og østkysten af USA, i New Zealand, i Spanien og andre steder.

Der er ingen tvivl om, at havnearbejderne fører en vigtig og principiel kamp. I tiden som kommer må man regne med, at hetzen mod havnearbejderne vil blive øget, særligt hvis blokaderne fører til forsinkede vareleverancer i tiden op mod jul.

Desto vigtigere er det, at vise solidaritet med havnearbejderne og NTF og at afvise eventuelle forsøg fra regeringen på at gribe ind med tvungen voldgift når konflikten spidser til.

Oversat af redaktionen fra

Støtt bryggearbeiderne!
29. november 2013 revolusjon.no

Se også

Norske arbejdsgivere fortsætter kamp mod OK-forhold
Fagbevægelsen mod Unionen


Netavisen 4. december 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater