Befolkningen i Norge vil have mindre EU-magt

Flertallet mod norsk EU-medlemskab er solidt. Modstanden mod EØS-aftalen er også betydelig, især når folk får valget mellem EØS og en handelsaftale.

Af Katherine Kleveland, leder i Nei til EU

Kathrine Kleveland er leder i Nei til EU. Foto: Nei til EU

Ledelsen i Nei til EU konstaterer, at befolkningen ønsker mindre og ikke mere EU-magt i Norge. Vi savner for en vidensbaseret debat om, hvordan Norges selvbestemmelsesret kan styrkes.

En ny meningsmåling fra Sentio viser, at det norske folks EU-modstand er solid. 64 procent ønsker ikke, at Norge skal være medlem af Den Europæiske Union. Et klart flertal af de adspurgte (52 %) mener også, at EU allerede har for stor magt i Norge.
Denne magt bliver hovedsageligt udøvet gennem EØS-aftalen (1)(2). Derfor er det et paradoks, når 61,9 procent alligevel siger, at de hellere vil beholde EØS-aftalen end at sige den op. Når folk får valget mellem EØS og en handelsaftale, ser tallene pludselig anderledes ud. Så vil 33 procent have en handelsaftale, mens 37 procent vil have EØS-aftalen.
Det mest bemærkelsesværdige er, hvad folk svarer, når de får spørgsmålet: Tror du, der vil blive pålagt told på norske industrivarer til EU, hvis EØS-aftalen bliver sagt op? Hele 59 procent ja, 13 procent nej, og de resterende 28 procent ved ikke.
Svarfordelingen tyder på, at myndigheder, medier og uddannelsesinstitutioner har svigtet, når det gælder at give befolkningen nødvendig information og generel viden. EØS-aftalens artikel 120 slår fast, at den eksisterende frihandelsaftale træder i kraft, hvis Norge træder ud af EØS. Denne frihandelsaftale giver fuld tovejs toldfrihed for industrivarer mellem Norge og EU. Hvordan kan så seks af ti nordmænd være overbeviste om det modsatte?

Centrale aktører i erhvervslivet, medier og politik har skabt indtryk af, at norsk eksport vil møde toldmure og bryde sammen uden EØS-aftalen.

Tallene taler for sig selv og viser, at myndigheder og centrale aktører i erhvervsliv, medier og politik har skabt indtryk af, at norsk eksport vil møde toldmure og bryde sammen uden EØS-aftalen.
Det er et alvorligt faresignal for vores demokrati, når landets mest meningsdannende informationskilder formidler et budskab om, at Norge ikke har andre valgmuligheder end EU-medlemskab eller en fortsættelse af EØS-aftalen. Påstanden er ikke bare falsk, den er blevet en myte. Mindre magt til EU er befolkningens klare. Det er et standpunkt, som er uforeneligt med EØS-aftalen, for ikke at nævne norsk medlemskab af Den Europæiske Union.

  1. EØS eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er et frihandelssamarbejde i Europa. EØS-aftalen blev underskrevet i maj 1992 mellem de daværende 12 medlemsstater af EF og de daværende seks EFTA-medlemsstater: Finland, Island, Norge, Schweiz, Sverige og Østrig. Wikipedia
  2. EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) er den betegnelse, som bruges om det fælles økonomiske område, der er dannet ved EØS-aftalen mellem tre af EFTA-landene og EU. Samarbejdsområdet blev etableret 1. januar 1994. De tre EFTA-medlemsstater Norge, Island og Liechtenstein har indgået en samarbejdsaftale med EU, den såkaldte EØS-aftale. EØS-aftalen betyder at EU’s bestemmelser om det indre marked også gælder i disse lande. EØS-aftalen omfatter dog ikke EU’s toldunion samt fiskeri og landbrug. Folketinget EU-oplysningen.

Oversat fra Revolusjon
Folket vil ha mindre EU-makt i Norge

Nei til EU, Norge


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater