Fattigdommen skjules – både i Sverige og i Danmark

Den svenske regering har udgivet en rapport, der påstår at absolut fattigdom ikke findes i Sverige. Det passer ikke. Fattigdommen holdes skjult, og uden en klart defineret fattigdomsgrænse og tælling af alle fattige bliver opgørelsen falsk.

Hjemløs copyDen svenske regering påstår i rapporten Agenda 2030, at ”absolut fattigdom ikke findes i Sverige”. Men organisationer der udfører socialt arbejde afviser denne påstand. Statistikken svarer ikke til virkeligheden, bl.a. fordi hjemløse uden officiel adresse slet ikke regnes med i tallene. Og hjemløshed er et stort problem i Sverige.

To tredjedele af det arbejde som organisationen Stadsmissionen laver består i at skaffe mad til sultende mennesker. De afviser, at rapporten taler sandt og kræver, at der indføres en reelt brugbar definition på fattigdom, der kan anvendes så de virkelige forhold afspejles.

Fattigdommen usynliggøres, når den ikke kan gøres op.

I Danmark afskaffede regeringen begrebet fattigdomsgrænse i 2015.

Her var en fattig defineret som en person der tre år i træk tjener mindre end 50 procent af den gennemsnitlige indkomst, ikke er studerende og har en opsparing på mindre end 100.000 kroner.

Daværende socialminister Karen Ellemann udtalte til Jyllandsposten:
”Vi kan ikke bruge en fattigdomsgrænse til noget som helst i socialpolitik, så derfor vil jeg ikke bruge flere ressourcer på den. Eller bruge den i det hele taget”.

Nej – det kunne jo ske at det blev afsløret at den absolutte fattigdom både findes og er stigende. Skiftende regeringers reformer stiler efter at skabe fattigdom, så ”det kan betale sig at arbejde”. Men virkningen skal ikke kunne måles af samfundet – kun kunne føles af dem de rammer.

OECD: sociale nedskæringer har givet fattigdom i Sverige

Når OECD opgør fattigdom ud fra definitionen ’indkomst som er mindre end halvdelen af landets gennemsnit’ er Sverige det land blandt de 34 mest velhavende OCD-lande hvor fattigdom har været stærkest stigende i perioden fra 1995 til 2013. Her er andelen af fattige gået fra 3,7 til 9,1 procent af befolkningen. Arbejdsløsheden steg, mens sociale ydelser blev skåret ned og overførselsindkomster ikke reguleret ifht pristallet.

Danmark har førstepladsen i fattigdom i Norden

Siden 2002 er antallet af fattige danskere mere end fordoblet, fra 18.650 personer i 2002 til 44.141 i 2015. Fra 2014 til 2015 steg antallet med 10 procent. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd bruger stadig den fattigdomsgrænse regeringen har afskaffet og en opgørelse frem til 2016 viser, at omkring 45.000 mennesker lever under fattigdomsgrænsen.

FattigeDvs at virkningen af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen endnu ikke var regnet med. I dag anslås antallet af fattige i Danmark at være 60.000, mens der i Danmark er registreret 6635 hjemøse – en stigning på 500 på det seneste år. De hjemløses organisation SAND anslår at der er langt flere, omkring det dobbelte. Og flere og flere af dem er unge.

Læs også

Fattigdomsreformer: Fire ud af ti ledige efter dagpengestop står helt uden indkomst
KPnet 16. oktober 2017

Flere fattige i Danmark: Usikre lavtlønsjob, kontanthjælp osv
KPnet 3. oktober 2017

Skrot fattigdomsreformerne! Rul blå og ‘rød’ blok tilbage!
Udtalelse Arbejderpartiet Kommunisterne 17. september 2017

 

KPnet 18. oktober 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater