Claus Hjort Frederiksen og forsvarsforliget: Danmark gøres klar til krig med Rusland

Danmark skal i det nye ‘forsvarsforlig’ sikre NATOs krigsforberedelser mod Rusland i området omkring Østersøen og Baltikum. Der skal købes missiler, kampfly og dannes en 4000 mand stor udrykningsstyrke. En helt ny trusselsvurdering er frembragt til lejligheden. Mens USA udspyr krigstrusler mod Nordkorea er NATOs ‘nordflanke’ ikke glemt.

NATO-frit Danmark - foto Helge Ratzer copy“Stoppa Aurora” – den danske sektion Göteborg 16.9. Foto Helge Ratzer

“Vi har forsømt konflikten ved Østersøen”, udtaler Hjort Frederiksen til DR.
Det er nu synd at sige at den har været forsømt. Danmark har tværtimod været yderst aktiv i de seneste år med det klare mål at militarisere Østersøområdet og Baltikum – og hele Norden – og der er i årevis blevet varmet op til det forsvarsforlig der nu snart skal på plads. Der sættes turbo på NATO-opgaven – at forberede Danmark til en mulig krig mod Rusland.

Claus Hjort Frederiksen lægger direkte op til, at Danmark vil blive angrebet af Rusland:

-Vi er nødt til at tænke meget konkret i artikel 5-sammenhæng i Nato – altså hvordan vi beskytter og står sammen om at beskytte territorium. For Danmarks vedkommende særligt Østersøen.

Krigsforberedelser på NATOs ‘nordflanke’

De sidste 18 år har Danmark været et krigsførende NATO-land i USAs imperialistiske omfordelingskrige i Jugoslaven, Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien. I Claus Hjorts sprogbrug kaldes det at ”bekæmpe terrorisme”. Men nu skal Danmark ifølge regeringen ’gå på 2 ben’ og supplere ved også at forberede krig i nærområdet.

-En stående dansk Nato-brigade på mellem 4000 og 4500 mand, der kan rykke andre Nato-lande til undsætning og kæmpe selvstændigt uden for Danmark. Nye missiler til de danske fregatter. Og et ekstra dansk bidrag til at spore ubåde i Østersøen –
lød striben af ønsker, som regeringen allerede fremlagde i juni 2017. (Jyllands-Posten)

Dertil kommer jo også finansieringen af de nye kampfly, der for længst har sprængt budgettet, hvis resten af militæret også skal bestå i fremtiden.

I forbindelsen med regeringens ønskeliste til ny oprustning fremhæver Hjort Frederiksen en helt ny trusselsvurdering, der angiveligt, og lige til tiden angiver ‘Ruslands militære fremfærd som en af de største sikkerhedstrusler mod Danmark’.

Tidligere adspurgt har Hjort Frederiksen måttet afvise at Rusland truer Danmark. Alligevel har det hele vejen igennem været den generelle påstand om ’faren fra Rusland’ der har ligget som propagandasporet bagved NATOs oprustning, såvel som den danske opbakning om kravet om 2 % af BNP til militæret, der første gang blev accepteret af Helle Thorning Schmidt i 2014. Alliancens egen aggression skal jo have en årsag for at kunne accepteres udover krigsmagernes og våbenindustriens egne rækker.

En stor del af krigsforberedelserne mod Rusland ligger på NATO’s ’nordflanke. Norden skal gøres til en militariseret zone, mens en militær mur bygges hele vejen ned gennem Europa – parallelt med oprustningen og truslerne mod Nordkorea og Kina og krigen i Mellemøsten.

Militariseringen af Østersøen og Baltikum er allerede i fuld gang

Danmark og NATO er allerede i fuld gang med militarisering af Baltikum. Danske soldater og kampfly sendes fra januar 2018 til Estland som en del af de fire kampbataljoner på rotationsbasis i de baltiske lande og Polen inden for det der kaldes ’NATO’s fremskudte tilstedeværelse’.

De fremskudte bataljoner i Estland, Letland, Litauen og Polen vil blive “robuste, multinationale og kampklare”.

nato-baltikumNATOs fremskudte tilstedeværelse – inkl. danske kampfly og soldater

NATO’s udrykningsstyrke udgør en del af samme krigsforberedelse, og her indgår Danmark allerede med 1000 mand. En anden af regeringens fremtidsplaner, der skal realiseres gennem det ny ’forsvars’forlig er endnu en NATO-udrykningsstyrke på 4000 mand rettet mod Rusland. Den skal bestå af danske soldater, men stå under NATOs kommando.

Atlantic ResolveMens amerikanske soldater danner en militær mur af tilstedeværelse ned gennem endnu længere sydpå i Operation Atlantic Resolve.

Danmark åbner Sverige og Finland for NATO

Ikke mindst har Danmark haft en nøglerolle i at trække Sverige ind under NATO.
Med aftalen ’Easy Access’ – ’let adgang’ – har Danmark indgået en aftale først med Sverige, senere gældende for alle de nordiske lande, der åbner de neutrale landes territorier for fri adgang for NATO’s fly, hær og flåde i fredstid. Ligesom man har besluttet at dele radarbilleder med hinanden.

Mens Rusland er blevet malet op som den store trussel har NATO siden murens fald optaget hele 13 nye NATO-medlemmer i Østeuropa, lande der i dag benyttes til opmarchering af baser, våben og tropper.

Missilforsvar i Østersøen

– De henstillinger, vi kigger på, er at kunne stille en brigade, styrke vores luftområdeforsvar med missiler på fregatter, og hvad vi kan gøre for at opdage og nedkæmpe ubåde i Østersøen, siger Claus Hjort Frederiksen til DR.

-I bund og grund tror jeg, at det eneste, en tidligere KGB-officer forstår, er magtens sprog. Og det er det, vi skal udvise, siger Claus Hjort Frederiksen til DR.

Og dette kommer fra en regering hvis tætteste allierede, USA er ledt af en regering af generaler og hvor præsidenten åbent truer et land med udslettelse fra FN’s talerstol!

Udtalelsen fra 2015 fra den russiske ambassadør Mikhail Vanin bliver igen trukket frem. Han skrev dengang i et debatindlæg i Jyllands-Posten:

-Jeg tror ikke, at danskerne helt forstår konsekvenserne af, hvad der sker, hvis Danmark tilslutter sig det amerikansk-styrede missilforsvar. Sker det, bliver danske krigsskibe mål for russiske atommissiler.

Og det er jo netop en del af pointen. Oprustningen af Østersøen viser NATOs parathed til at føre en krig mod Rusland og er et tydeligt signal om aggression. Det vil uundgåeligt blive modsvaret af en reaktion fra Rusland. Østersøen bliver lagt til rette som en krigsskueplads. Ikke for Danmarks skyld, men for USAs og NATOs globale interesser i olie og markeder og verdensmagt. Interesser som kun en lille elite af politikere, våbenfabrikanter og multinationale firmaer i Danmark deler. Forsvarsforliget er kun for dem. NATO’s oprustning af Østersøen og Baltikum er ikke forsvar, det er forberedelse til krig.

Se
Claus Hjort: Vi har forsømt konflikten ved Østersøen
DR 1. oktober 2017

KPnet 2. oktober 2017

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne