Sidste nye tal: Uligelønnen for kvinder fastholdes i Danmark

Kvinder lønnes stadig som andenrangs arbejdskraft under dagens kapitalisme. Ikke alene besættes de bedst lønnede jobs gennemsnitligt set af mænd, også i de helt samme arbejdsfunktioner får kvinder langt lavere løn. På trods af at kvinder nu er de bedst uddannede.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe nyeste tal fra Danmarks Statistik viser dette sort på hvidt. Selv i de såkaldte kvindejobs gør uligheden sig gældende. En kvindelig sygeplejerske får f.eks. i snit 18,50 kr. mindre i løn end hendes mandlige kollega.

Tendensen er på ingen måde ved at udlignes, tværtimod fremmes den af  individualiseringen på arbejdsmarkedet, hvor fagtoppen har accepteret at lokale og individuelle lønforhandlinger mere og mere tager over fra de kollektive aftaler.

I et mandsdomineret samfund som det kapitalistiske anerkendes de mandlige kvalifikationer i langt højere grad og spørgsmål som at sikre fremtiden gennem nye generationer bliver gjort til et individuelt problem. Kvinder fastholdes som ‘usikker’ arbejdskraft i kraft af deres tilknytning til fødsler og børn.

Et problem som kapitalismen ikke har kunnet – eller rettere ønsket – at løse, tog det socialistiske samfund efter Oktoberrevolutionen i 1917 op til konkret og hurtig løsning.

Dorte Grenaa skriver i Oktoberrevolutionens betydning for kvinderne:

“Sovjetstaten indførte lige løn for lige arbejde. Hvad kapitalismen endnu ikke har formået i mere end et århundrede efter, at kravet blev rejst, gennemførte arbejdermagten på få måneder. Det var en klar opmuntring og mobilisering af kvinderne til at komme ud i produktionen og på arbejdsmarkedet. Det gav samtidig kvinder mulighed for at opnå den økonomiske uafhængighed, som de af bitter erfaring ved er så nødvendig for deres selvstændighed”.

Helt bevidst fastholder det kapitalistiske Danmark kvinder som underbetalt arbejdskraftreserve og et samfund hvor normerne sætter mænd højere end kvinder.

Se de nyeste tal for uligelønnen:

Løngab: Kvinder får ikke den samme løn som deres mandlige kolleger
DR 24. juli 2017

Læs også

Kvindernes internationale kampdag 8. marts 2017
KPnet 27. januar 2017

Kvindeuligeløn på 30 pct. i forhold til uddannelse – og lavtlønnen falder
KPnet 11. december 2014

Uligeløn uændret siden sidste århundrede
KPnet 26. november 2008


 

KPnet 24. juli 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne