Kvindeuligeløn på 30 pct. i forhold til uddannelse – og lavtlønnen falder

Af Dorte Grenaa

Foto fra Storkonflikten 2008

Hvis kvinders løn kun blev bestemt af deres uddannelse, erhvervskompetencer og præstation ville den være højere end mænds løn i lande som Danmark og Sverige.
Det viser nye analyser fra den internationale lønsammenligning (Global Wage Rapport) fra ILO – FN’s Iinternationale Arbejdsorganisation.

Kvinderne er generelt bedre uddannet, har flere kompetencer og må yde en større indsats end mænd i samme job. I lande som Danmark og Sverige, Brasilien, Rusland og Litauen skulle lønforskellen til kvindernes fordel derfor komme op på over 10 procent.

Det ville svare til en lønstigning på 30 %.

For virkeligheden er, at kvinderne uligeløn er på 20 procent mindre i løn. Virkeligheden i Danmark er, at uligelønnen fortsat er voksende.  At offentligt ansatte mænd i 2012 tjente 40 kr. mere i timen, at kommunalt ansatte mænd tjente 26 kr. mere og regionalt ansatte mænd tjente 72 kr. mere i timen end kvinderne i samme sektor.

I årevis har arbejdsgiverne, politikerne og fagbosserne forsøgt at bilde kvinder ind, at hvis de bare strammede sig lidt mere an på netop disse områder, kunne de selv eliminere kvinde-uligelønnen. Højere uddannelse ville give kvinderne mere ligeløn.

I dag er de yngre kvinder bedre uddannet end de yngre mænd. Men uligelønnen den vokser.

Det er således helt klart, at flertallet af kvinder ikke får en løn, der svarer til de officielle kriterier, eller til hvad deres arbejde er værd.

Det er der ingen arbejdere, der gør under den kapitalistiske økonomi. Lønnen udgør kun en lille del af arbejdets værdi – det meste af arbejdets værdi går til øvrige produktionsomkostninger alt inklusive – og til fortjeneste og profit til virksomheds ejerne, bankerne og arbejdsgiverne.


Forklarer det uforklarlige

ILO kalder størstedelen af kvindernes uligeløn i EU-landene for ”uforklarlig”.

Ikke mindst Clara Zetkin har tidligere med marxismen forklaret dette ikke særligt uforklarlige fænomen. Jo lavere løn,  jo større produktivitet, jo mere profit.  Kvinderne blev en af kapitalismens store billige lavtlønsgrupper, der skal trykke lønnen generelt. Og det er kvinderne stadig.

I dag både som de store lavtlønsgrupper på det officielle arbejdsmarked og som hovedparten af den totalt underbetalte gruppe på tvangsarbejde til en løn, der svarer til offentlige sociale ydelser eller understøttelse.

Det sidste er en manøvre,  der skal presse lavtlønnen yderligere ned. Arbejdergiverne presser lønnen ned, der hvor arbejderne står mest alene og må klare sig selv.

På trods af at præcis samme udvikling ses i øvrige EU-lande, ikke mindst Tyskland, har ILO ikke denne gruppe med, når de skal analysere lavtløn.

Også den danske socialdemokratiske tænketank CEVEA lukker øjnene og advarer om, at dette kan blive konsekvensen, hvis blå blok vinder næste valg. Det er allerede sådan i dag under den nuværende regeringens nyliberale reformer.

Lavtlønnen falder

For samtlige lavtlønnede –  både mænd og kvinder – gælder det, at lavtlønnen i de vestlige industrilande som EU og USA falder og for millioner til under fattigdomsgrænsen.  Det er de arbejdende fattige i konkurrence-markedsøkonomiens hellige navn.

Samtidig sker det, at lønningerne i de nye vækst-økonomier som Indien og Kina generelt stiger. Det viser tallene fra ILO.

EU’s løn strategi har været og er forsat at lønnen skal helt ned på niveau med eller under konkurrenternes.

Måske den skæve udvikling ikke er så ’uforklarlig’ igen!


Se også

OK 2015: Lavtlønnen skal løftes
Netavisen 10. december 2014

Baggrund

“Kvinderne har pinedød brug for socialismen”
Samtale med Dorte Grenaa
Kommunistisk Politik 6, 1999

Netavisen 11. december 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne