Trump og klimaløfter på G20 topmødet: Fup fra begge sider

”Klimakrisen er fup” udtalte Donald Trump og gentog på G20-mødet USA’s udmeldelse fra Paris-aftalen. ”Intet kan stoppe os i kampen for klimaet” udtalte Angela Merkel derefter i sin opsummering, og udnævnte sig selv og og de 19 ‘pæne’ G20-lande til klimaets helte, da de fastholdt Paris-aftalen uden USA. Men både USA’s og resten af den kapitalistiske verdens ledere forsøger at fuppe sig ud af forpligtelsen til at gøre noget effektivt for at stoppe klimaødelæggelsen af vores planet.

G20 klimaprotestI Danmark taler regeringen f.eks. store ord om en grøn fremtid, men Nordsøens olie skal udnyttes til sidste dråbe. Gennem oliemilliarderne skal vi få råd til ny grøn teknologi, lover regeringen. Og samme filosofi råder i de øvrige EU-lande. Paris-aftalen har først og fremmest karakter af beroligelse og stikken blår i øjnene på alle de bekymrede. ”Se, vi sætter fine mål for fremtiden” – men vi gør intet her og nu. Og selv hvis alle Paris-aftalens hensigtserklæringer blev indfriet, ville det batte alt, alt for lidt.

Aftalen er løs og ikke bindende, ukonkret, stiller alt for små mål og giver mulighed for at udskyde alle de nødvendige begrænsninger af CO2-udledningen til engang ude i fremtiden.

Den mest positive udlægning må være ’bedre end ingenting’. Industrien vil i et vist omfang satse på udviklingen af nye og mere grønne teknologier, men kun hvis profitten er sikret. De årsager der skal gribes fat i nævnes ikke med et ord. Hverken fossile brændsler, som olie, kul eller naturgas, husdyr, palmeolie eller andre industrier, som driver afskovningen

Det var en opbakning til denne erklæring som de 19 lande på G20 topmødet endte med at tage med i deres sluterklæring og på denne måde markerede sig som en blok i opposition til USA under Donald Trump.

Samtidigt vedtog G20 topmødet at “styrke frihandelen, investeringerne og holde markederne åbne”. Ikke ligefrem en erklæret målsætning, der vil gøre klimaproblemerne mindre – tværtimod.

 

Se også

G20 – International solidaritet – massiv politivold – og forsøg på at isolere protesten mod kapitalismen
KPnet 10. juli 2017

KPnet 10. juli 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater