EU holdt planlægningsmøde om fælles militær, våbenindustri og krigsmissioner – Hvad lavede Danmark der?

Krigsminister Claus Hjort Frederiksen mødtes d. 18. maj med sine europæiske kollegaer til EU-forsvarsministermøde i Bruxelles. Mødets formål var at gøre status og styrke EU’s opbygning af EU’s militære side, i tæt samarbejde med NATO.

EU battle groupsEU’s kampgrupper kan snart gå fra stand-by til militær kamp i ‘kriseområder’

 Efter mødet udtalte Claus Hjort Frederiksen på Forsvarsministeriets hjemmeside:

-På mødet bekræftede jeg, at vi fra dansk side støtter en styrkelse af EU’s evne til at håndtere fælleseuropæiske sikkerhedsudfordringer, selvom vi ikke deltager i de sikkerheds- og forsvarspolitiske initiativer på grund af det danske EU-forsvarsforbehold.

Hvad var det så man diskuterede, som Hjort Frederiksen mente Danmarks sagtens kan snakke med om på trods af vores forsvarsforbehold?

Mødets indhold var én lang beslutningsrække af planer for fælles, overstatslige militære operationer.

’Fredsbevarende’ missioner kommer under EU’s ledelse

EU slår tre ’missioner’ i Afrika sammen under én EU-hat. Det har tidligere formelt været enkeltlande der har stået for missionerne, nu overtager EU ledelsen af træningsmissionerne i CAR, Mali og Somalia, og et fælles hovedkvarter vil være en realitet umiddelbart efter mødet. Alle 28 lande sluttede angiveligt op om denne beslutning – inklusive Danmark og Storbritannien.

EU’s kampgrupper får EU-budget – snart klar til at sætte ‘boots on the ground’

EU’s ’battlegroups’ vil fremover blive betalt af EU’s budget og ikke som hidtil af de deltagende medlemsstater. Kampgrupperne er indtil nu blevet bygget op uden at være taget i brug, men nu skal de gøres klar til kamp til forsvar for EU-elitens økonomiske interesser, og finansiering vil være klar i løbet af få måneder.

EU i egne militære angreb

På mødet blev det også besluttet at der fremover skal være mulighed for at en gruppe af EU’s kernelande går ’foran’ og sammen gennemfører militære projekter under EU-flag. Dette kaldes “permanent structured cooperation (Pesco)”.

Man taler om krisehåndtering, på lignende måde som når USA og NATO invaderer andre lande under dække af humanitære indgreb og kriseløsning.

”Vi har et stort potentiale” udtalte EU’s udenrigschef Federica Mogherini. Hvis EU-landene slår sig militært sammen vil det samlede krigsbudget være det næststørste i verden efter USA!

Synkronisering af landenes militærbudgetter

Ved et årligt gennemsyn skal der fremover skabes overblik og koordinering over EU-landenes militære opbygning, prioriteringer, udgifter, våbenproduktion og nyudvikling af våben. Målet er opbygningen af ét samlet militær, hvor kapaciteten og arbejdsdelingen er styret overnationalt af EU – med eller uden NATO.

Fond til at fremme våbenindustrien

19 EU-lande, med Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien besluttede at danne en fælles fond til støtte af EU’s våbenproduktion – the European Defence Action Plan (EDAP)

Danmark er ikke med i aftalen, men Hjort Frederiksen fremhævede sin fulde støtte:

“Jeg glæder mig over, at der i EU er bred enighed om, at man ser på, hvordan man kan forbedre vilkårene for den europæiske forsvarsindustri …. Dette vil også kunne komme danske virksomheder til gavn”.

En krigsklar fransk regering

Med Macron som præsident sætter EU’s kernelande kursen for hurtigt accelererende EU-integration med planer om nye traktater og ikke mindst frit løb for militarisering af EU.

Titlen på den franske forsvarsminister er skiftet ud med militærminister! Og til posten har Macron (der ikke hæmmes af et folkevalgt bagland) udpeget den stærkt EU-begejstrede Sylvie Goulard. Som udenrigsminister endnu en militarist, den tidligere forsvarsminister Jean Yves Le Drian. Scenen er sat til hurtig udvikling i militaristisk retning i EU.

Fortsat koordinering af oprustning og krigsplaner på NATO-topmødet 24. – 25. maj

EU’s militære planer indgår i Vestens samlede krigsstrategi. På mødet fik Ukraines militære chef særlig taletid, og også andre ikke-EU lande der trækkes ind under EU og NATO’s strategi deltog, nemlig Albanien, Bosnien, Herzegovina, Georgien, Moldova, Montenegro og Serbien.

Selve EU-mødet var fuldt koordineret med NATO med deltagelse af US Africom (den amerikanske Afrika kommando) og generalen for US Marines.

Diskussionen og de farlige planer fortsætter på NATO’s topmøde 24 -25. maj. Her står NATO/EU-integration på dagsordenen kombineret med kraftigt opskrevne militær budgetter – og det hele begrundes med propagandamyten om ’Ruslands stigende aggressivitet’.

 

 

 

 

 

 

KPnet 22. maj 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne