Sejr til de pædagogstuderende efter 19 dages blokade af Campus Carlsberg

Der blev skrevet historie på pædagoguddannelsen UCC Campus Carlsberg. Et stort tillykke til de studerende, der så flot har organiseret hele forløbet. En sejr for sammenhold og en sejr for en vedholdende og klar linje, der krævede et stop for de helt urimelige lokale studieforhold for de 4800 studerende. Ledelsen på UCC har imødekommet de studerendes krav, men fra regeringens side fortsætter nedskæringslinjen overfor uddannelserne. Også i Randers protesterer de pædagogstuderende.

blokade campus
De aktionerende pædagogstuderende på vej til samråd med Søren Pind

Uddannelser af enhver art er i dag præget af økonomiske nedskæringer og en centralisering af uddannelsernes indhold. Erhvervsinteresser styrer og de studerendes sættes udenfor indflydelse.

Nedskæringerne på de pædagogiske uddannelser er så alvorlige, at de studerende i løbet af de kommende år i gennemsnit kun vil få 8 timers undervisning om ugen. Oven i dette fulgte på UCC elendig planlægning fra ledelsens side. Ingen vidste hvornår undervisningen lå, lærerne fik stress og meldte sig syge, og erstatningsundervisning blev ikke givet.
En helt uholdbar situation, hvor f.eks.studiejobs blev umulige at passe. Feedback på opgaver var også skåret væk.

De pædagogstuderende på Campus Carlsberg sagde stop for en udsultet uddannelse og blokerede ledelsesgangen på deres uddannelsessted indtil de fik et resultat.

Den 31. marts skrev de aktionerende studerende:

Hej venner!

I dag har vi studerende i blokaden og ledelsen skrevet under på “Campus Carlsberg- aftalen – pædagoguddannelsen”

Vi har fået opfyldt vores krav og samarbejdsaftalen mellem UCC campus Carlsberg og PLS er underskrevet!

Det er her er en kæmpe sejr for os studerende!

Nu venter arbejdet med at implementere kravene. Der er nedsat en følgegruppe der skal sørge for det sker!

Vi er tilfredse. Vi er stolte. Vi er glade.

Både ledelsen og vi studerende skrev under på aftalen med et smil. Vi ser frem til det fremtidige samarbejde – Det skal nok blive godt!

Tusind tak for støtten!

Blokaden er opløst 😊✊🏼

Se facebooksiden fra blokaden

Sejr efter 19 dages blokade

Pædagstuderendes Landssammenslutning, PLS skriver:

19 døgn er gået på blokaden på Campus Kaos, men nu er det slut.
I dag har de studerende og ledelsen skrevet under på en samarbejdsaftale, der skal forme den videre udvikling på pædagoguddannelsen UCC. Det er ikke småting de studerende har fået igennem. Faktisk har de fået lovning på, at der skal være 4-5 hverdage imellem afleveringsfrister, at skemaerne skal være tilgængelige minimum 6 uger i forvejen, at der skal arbejdes målrettet med optimering af feedback, at der skal arbejdes på at de studerende selv kan have medindflydelse på valg af bachelorvejleder og mange flere ting.

Arbejdet med kravene vil blive fulgt tæt af en handleplansgruppe bestående af repræsentanter fra PLS, BUPL, LFS, Socialpædagogerne, samt fra UCCs bestyrelse og ledelse.

Både de studerende og ledelsen glæder sig til det fremadrettede samarbejde.

“Det er en kæmpe sejr, at vi endelig er blevet lyttet til”, siger studerende Mette Holm Rasmussen og fortsætter: “Jeg glæder mig virkelig til at gå på et campus med bedre vilkår. Jeg havde aldrig troet at jeg skulle bo tre uger på en ledelsesgang, for at få mit skema ud i ordentlig tid”

De studerende har været på blokaden dag og nat i næsten tre uger og der er blevet arbejdet – både med studiearbejde, på at lave handleplaner og andre ting i forbindelse med blokaden.

“Det har været et meget konstruktivt forløb og der ligger nu en plan for hvad der skal ske fremadrettet og på den baggrund har de studerende valgt at opløse blokaden. Det er fantastisk at der er kommet en aftale på plads som alle parter er glade for” udtaler Thea Caroline Gambill, faglig sekretær i Pædagogstuderendes LandsSammenslutning.

Interviews fra blokaden

Hør de studerende fortælle om blokaden til Oktober Radio København:

Samtale med Trine, på vej til samråd med Søren Pind d. 29. marts

Rundbordssamtale med 6 studerende

Hilsen fra Kbh UNI

Hej venner

Vi havde bestyrelsesmøde i går i HUMrådet og snakkede om de erfaringer vi kan tage med os videre fra vores besøg på jeres blokade. Og så vedtog vi også en officiel støtteudtalelse til jer. For selvom blokaden nåede at slutte inden vores bestyrelsesmøde, så skal I vide at vi støtter jer 100% Også når I skal sørge for at ledelsen holder deres løfter og at politikerne får øjnene op for problemerne. God kamp fremad!

HUMrådet støtter de pædagogstuderendes kamp

De pædagogstuderende på Campus Carlsberg har i 19 dage blokeret deres ledelse i protest mod det fortsatte kaos, der har præget uddannelsen siden det nye Campus Carlsberg blev oprettet for otte måneder siden. Blandt de studerendes krav er så selvfølgelige ting som demokratisk indflydelse på deres uddannelse, anerkendelse af deres studenterorganisation og -fagforening Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS), oprydning i kaos med flere prøver oven i hinanden og manglende skemaer samt krav om feedback. Selv om der er forskel på vores uddannelser og de rettigheder vi har, så minder de pædagogstuderendes krav forbløffende meget om de ting vi selv igennem årene har kæmpet for på humaniora. Ikke mindst er det tydeligt at bagved de konkrete krav ligger de samme to problemer som også plager vores uddannelser: Nedskæringer og manglen på reelt studenterdemokrati.

Vi i HUMrådet ved Københavns Universitet udtrykker vores solidaritet og støtte til de pædagogstuderendes krav, og glæder os over at ledelsen på Campus Carlsberg har accepteret deres studerendes krav, men forventer samtidig også at partierne i regeringen og folketinget, tager protesterne alvorligt og straks går i gang med at opfylde de rimelige krav. Og ikke mindst, så må politikerne i regeringen og folketinget indse at de pædagogstuderendes protester, såvel som de sidste mange års protester på humaniora og Københavns Universitet, er symptomer på generelle problemer i uddannelsessystemet. Politikerne må tage deres ansvar på sig og sikre den nødvendige finansiering og demokratiske indflydelse til at genoprette kvaliteten af uddannelsessektoren!”

Pædagogstuderende i Randers mod nedskæringer

Nye hårde nedskæringer er planlagt for perioden frem til 2020, og i Randers gennemførte studerende på VIA University College Campus Randers en tavs demonstration. Også her er de studerende sat udenfor indflydelse – nedskæringstoget kører –  og de protesterede derfor med tape for munden.

Protest Randers pædagogstuderende
Se video fra TV2 Østjylland
Stor men tavs protest mod spareplaner på pædagoguddannelse

 

 

 

 

 

KPnet 3. april 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne