En fredelig udenrigspolitik kræver et uafhængigt Danmark – udenfor NATO og EU

Venstrefløjspartier i Norden har fremlagt deres bud på vejen til fred. Desværre uden at rejse spørgsmålet om NATO’s rolle som bagmand bag krigene og med illusioner om at Norden kan føre en fredelig udenrigspolitik som medlem af denne aggressive krigsalliance.

Krigsfly - NATOSom NATO-medlemmer får de nordiske lande ikke frihed til at vælge en selvstændig og fredsskabende udenrigspolitik

Danmark og de øvrige nordiske lande står midt i en krigsoprustning uden sidestykke. Der er ingen grænser, ingen tilbageholdenhed. NATO’s 2 %-mål skal opfyldes, missilskjoldet skal på banen igen, danske tropper sendes til Estland i en samlet troppeopmarch tæt på Rusland, mens militærøvelser konstant lader alliancen vise tænder – for bare at nævne en del af krigsfokuseringen og forberedelser til krig.

USA under Trump og som den ledende kraft i NATO fortsætter politikken fra Obamas tid, og taler stadig Rusland op som en aggressiv magt, der skal slås tilbage med alle midler. USA truer Nordkorea med ’forebyggende atomangreb’, og imens fører Danmark som en del af koalitionen landkrig i Syrien dybt involveret i en nyopdeling af et land hvor vi ingen ret har til at blande os.

NATO går i spidsen for hele denne udvikling, og på det kommende topmøde 24. -25. maj mødes man i Bruxelles for at lægge nye planer. EU-toppen vil være der og fremlægge sin opbakning og sin egen selvstændige oprustningsstrategi, hvor planen om et fælles EU-militær skal føres ud i livet i hurtigt tempo.

Alt kalder på et modsvar, der kan trække Danmark ud af denne voldsspiral og blive en faktor for fred. Men hvilket svar giver partiernes erklæring?

Nordiske venstrefløjspartier freder NATO

Nordiske venstrefløjspartier – fra Danmark Enhedslisten, Alternativet og SF – har lagt deres bud frem på et svar på den farlige og kritiske situation vi står i.

Partierne undlader desværre at se den aktuelle situation og krigstrussel i sammenhæng med USA’s og NATO’s permanente krigspolitik, men som en situation der først og fremmest er opstået under præsident Donald Trump.

– Med Trump har verdens stærkeste militærmagt fået en øverstkommanderende, som er utilregnelig og ikke har respekt for international ret… Valget af Trump har gjort verden mere usikker og øget risikoen for, at USA og i forlængelse NATO vil gå med i aktuelle væbnede konflikter eller starte nye. Udviklingen i USA forstærker behovet for, at vi i Norden øger vores samarbejde, skriver partierne.

NATO ses således ikke som den anstifter af krig, som alliancen er, men som en mere neutral instans.
Der er flere elementer i partiernes forslag. Som det vigtigste lægges der op til et større nordisk samarbejde, – men under hvilke betingelser?

Pernille Skipper udtaler til Information d. 24. marts i artiklen:
Nordiske venstrefløjspartier vil styrke nordisk forsvarssamarbejde efter valget af Trump:

”Danmark skal skrue ned for samarbejdet i NATO og skrue op for det nordiske samarbejde”.

Vi kan efter den tankegang både være medlem af NATO og samtidig skabe vores egen selvstændige udenrigspolitik. Men dette er helt ude af trit med virkeligheden. For NATO er Norden en højt prioriteret del af krigsstrategien. Sverige er trukket ind under NATO gennem Værtslandsaftalen og Finland gennem et løsere samarbejde. NATO elsker også nordisk samarbejde, og forsøger på alle måder at ’samle Norden’ – under sin egen paraply.

Det nordiske samarbejde er blevet opprioriteret i de seneste år i betydningen ”militært samarbejde”.

I 2016 mødtes de nordiske forsvarsminstre til møde og tog nogle vidtrækkende beslutninger – helt i NATO’s ånd. Man vedtog fælles luftrumsovervågning, fælles militærøvelser og man besluttede at give hinandens militær fri adgang til søterritorier og luftrum – et skridt i retning af at indrullere Sverige og Finland som en del af et NATO-territorium.

Begrundelserne for de nye beslutningerne var som talt ud af NATO’s mund. Det var ”Ruslands øgede militære aktivitet i Østersøområdet, som bekymrer os alle”.

Ministrene var inviteret af NORDEFCO, Nordic Defence Cooperation – der ikke engang har et nordisk navn!

NORDEFCO er endnu et tiltag der skal opruste et samlet Norden under NATO’s ledelse og arbejder udover militær samordning også med støtte til våbenproduktion i Norden.

Også Nordisk Råd bruges i dag til at fremme militarisering og oprustning.

Problemet er, at NATO skam også ønsker mere nordisk samarbejde. De ønsker fuld turbo på samling af Norden under NATOs paraply. Alle former for nordisk samarbejde på statslig plan vil ske under NATOs ledelse og for NATOs mål som krigsalliance, så længe vi er medlem af NATO.

Modvægten til dette må i stedet være nordisk samarbejde mellem krigsmodstandere, der vender sig mod krigspolitikken, mod oprustningen og mod NATO og sætter uafhængige lande, der selv kan fastlægge sin politik som sit mål.

En selvstændig og fredelig udenrigspolitik så vel som et frit nordisk samarbejde kræver at vi kommer ud af NATO – og ud af EU.

Læs også

NATO, EU og USA vil gigantopruste – Kampen for at komme ud af de reaktionære alliancer må forstærkes
KPnet 18. marts 2017

Nordisk Råds møde: Mere krig, NATO-oprustning, indblanding i andre lande, ‘frihandelsaftaler’ og EU-integration

 

 

 

KPnet 24. marts 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne