Farcen om nyopførelsen af Frihedsmuseet fortsætter ufortøvet

Tidsplanen for nyopførelsen af Frihedsmuseet er atter udskudt. Således er der ikke opnået byggetilladelse og ikke valgt entreprenører. Samtidig betyder de grundvandsmæssige forhold, at projektet med et underjordisk museum bliver byggeteknisk temmelig vanskeligt og dermed dyrere og længerevarende. Prognosen lover pt. at museet er klar i efteråret 2019. Men kritikken af det ‘ny koncept’ for museet er ikke forstummet.

frihedsmuseet_model_nyMuseet går under jorden

”Drop vinderprojektet” – siger modstandsfolk – ”Vælg et andet, der kan bygges hurtigere”. Udskydes projektet meget mere er det tvivlsomt om indvielsen vil kunne foregå med deltagelse af veteraner fra frihedskampen.

Der har i forvejen været utilfredshed omkring valget af vinderprojektet der placerede hovedparten af museet under jorden og dermed bekymring for at uerstattelige effekter udsættes for oversvømmelser.

Frihedens lys

Valget af vinderprojekt har også medført at det berømte glasmaleri – Frihedens Lys – der tidligere prydede museets gavl ikke genopsættes og de facto smides på lossepladsen. Det blev designet af Carl-Henning Pedersen fra kunstnersammenslutningen Cobra og udført i samarbejde med glaskunstneren Per Hebsgaard.

CHP_mosaik


Attentatmændene ikke fundet

Frihedsmuseet brændte som bekendt den 27.-28. april 2013 efter en påsat brand, der stadig står uafklaret hen. Meget taler for at det er nazister, der står bag branden, ligesom nazister ty­deligvis står bag hærværket mod mindestenen for de spaniensfrivillige der står ved siden af museet, der blev overmalet med hagekors. Men stadig uopklaret.

frihedsmuseet_brand_2Det nedbrændte museum er revet ned – men et nyt er ikke bygget fire år senere – og det nyplanlagte bliver ikke et museum for modstandskampen

 

Mindre plads til modstandskamp – mere til samarbejdspolitik

Blot en måned efter attentatet gik forskellige kræfter heriblandt nogle historikere i gang med at lægge planer for et nyt fokus og indholdsmæssig ændring af et nyt Frihedsmuseum.

Man vil ”brede historien ud”, så den ikke handler om modstandskampen. Samarbejdspolitikken skal have sin plads på linje med modstandskampen. Frihedsmuseet bliver til et ”Besættelsesmuseum”.

Den daværende formand for Aktive Modstandsfolks, Frede Klitgård ud­tryk­te klart modstandsfolkenes synspunkter, idet han udtalte til pressen: ”Nazister, stikkere og samarbejdspolitikernes arvtagere skal ikke til fadet i fremtidens Frihedsmuseum. Det er modstandsfolkenes museum”.

En folkegave

Det skal her erindres om historien bag Frihedsmuseet.

Plakat_1945_ISO_Det_kaempende_Danmark

Plakaten til Frihedsrådets udstilling »Det kæmpende Danmark«
i 1945 er tegnet af Ib Spang Olsen

I 1945 åbnede Danmarks Frihedsråd udstillingen ”Det kæmpende Danmark”. Senere på initiativ af modstandsfolkene og deres organisationer, og ikke mindst for deres midler, der blev indsamlet ved store offentlige indsamlingen kunne Frihedsmuseet åbne i 1957.
I øvrigt med den betingelse at adgangen til alle tider skulle være gratis!

Indskrænkning og nyt indhold

Allerede sidste år, i maj måned 2016 kunne Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen meddele at, udstillingspladsen måtte indskrænkes i det underjordiske museum i forhold til den skitse, som vandt arkitektkonkurrencen.

Om udstillingen hed det, at idéen var at bygge udstillingen kronologisk op omkring udviklingen fra 1940 til 1945, men samtidig tage af­sæt i det valg, alle danske borgere stod over for ved Danmarks besættelse den 9. april 1940: Skulle man gå til modstand eller ej. Museet fokuserer på dem, der valgte modstandskampen, men læg­ger vægt på også at formidle, at andre danskere traf andre valg.

Slut med »Det kæmpende Danmarks« udstilling

Altså Frihedsmuseet som det kendes i dag skal være en saga blot, historien revideres og vidnesbyrdet om modstandskampen skal fortones.

Der er ikke noget at sige til at modstandsfolk karakteriserer forløbet som en stadig voksende farce, der endda peger på en indvielse uden deltagende veteraner.

Men så er der også færre til at protestere over revideringen af historien.

Artikel fra det antifacistiske tidsskrift Håndslag 1, 2017

Se også

Branden på Frihedsmuseet: Naziforbrydelser opklares da ikke
KPnet 13. oktober 2013

Frihedsmuseet – en dokumentation
Af Frede Klitgård, KPnet 21. juni 2013

Modstandskampens erfaringer skal bevares sammen med Frihedsmuseet
Af Arbejderpartiet Kommunisterne, KPnet 29. maj 2013

Genopfør Frihedsmuséet i modstandsbevægelsens ånd
KPnet 27. maj 2013

Aktive Modstandsfolk: Befri Frihedsmuseet for omklamring!
KPnet 14. maj 2013

 

 

 

KPnet 16. februar 2017

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne