Handling mod fattigdomsreformerne – reportage fra stormøde

Solidariteten og vilje til fælles handling var i centrum på stormødet, der var indkaldt af mennesker i kredsen omkring Næstehjælperne i København. Idéerne var mange og en gruppe blev dannet, åben for alle der vil slås for at forandre, udvikle nye aktionsformer og samle modstand på tværs – for reform-ramte og andre.

Af Lisbet Bonde, medlem af APK

Riv loftet nedAktion i København: Statuerne strejker i protest mod fattigdom

Folk i kredsen af Næstehjælperne havde indkaldt til stormøde den 9. februar i København for at få gang i flere aktioner mod fattigdomsreformerne.

Det var noget af en succes, mere end 50 mennesker mødte op, og mange andre havde tilkendegivet de vil være med. Stemningen var præget af alvor i kraft af de forfærdelige overgreb, folk udsættes for, men også af stor solidaritet og sammenhold på tværs af både nye og gamle, af reformramte og af ikke-reformramte. Der var til fælles tilfredshed mødt mange op fra begge grupper.

Carsten Larsen, en af initiativtagerne til Næstehjælperne for blot 7 måneder siden, en gruppe der nu har nået 15.000 deltagere, stillede skarpt op hvorfor det er vigtigt, at vi nu er mange der også i handling, med aktioner og blokader prøver at bekæmpe reformerne og forsvare de tusinder der er ramt.

Reformer forstås bredt – også angreb mod studerende, arbejdere – f.eks. med hensyn til pensionsalder – vil man være sammen imod, når andre grupper demonstrerer og aktionerer.

Der var mange gode diskussioner på mødet, det der gik igen var vreden, hadet til systemet, opfattelsen af at tiden er inde til at gøre noget. Det ulmer, der sker noget – folk vil ikke længere finde sig i det. Der er brug for en samfundsforandring fra bunden af.

Der var stor glæde over de landsdækkende aktioner, der havde været med busskurene – som oprindelig var en ide fra Bevægelsen for social retfærdighed i Jylland – og aktionerne med statuerne.

Gennem flere timers arbejde og diskussion blev der fundet på mange nye aktioner.

Kampviljen til at gennemføre disse aktioner er stor. “Aktionerne skal vise hvor mange vi er, hvor magtfulde vi er og hvor vrede vi er”, som en af deltagerne sagde.

Man kan melde sig ind i facebookgruppen Reformramtes venner, som er navnet på den gruppe, der blev søsat i går.

APK vil selvfølgelig også være med i disse aktioner, det er et af tidens vigtige kampfelter –  støt op og vær med!

Læs også

Jul på kontantloftet: Følg historien om familien Jensens jul og Nissernes Befrielsesfront
KPnet december 2016

Kvindernes internationale kampdag 8. marts 2017
KPnet 27. januar 2017

Nytårstaler 2017: Nye uligheds-‘reformer’ på vej, mens Danmarks krige hyldes
KPnet 3. januar 2017

2017: På vej mod det andet århundrede med socialistiske revolutioner
KPnet 1. januar 2017

Nyliberale reformer skaber sult – ikke arbejde
KPnet 2. juli 2016

 

KPnet 10.februar 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater