Nyliberale reformer skaber sult – ikke arbejde

‘Integrationsydelse’, førtidspensionsreform og ‘ressourceforløb’ og de øvrige nyliberale reformer skaber ikke beskæftigelse, men fattigdom og sult. Og det er også meningen.

Randers_30000_fattige_boern

Fra den 1. juli 2016 er 21.000 flere – danskere som flygtninge – tvunget over på den særligt lave såkaldte integrationsydelse, som 24.000 flygtninge har været tildelt siden 1. september 2016. Dermed er i alt 45.000 anbragt på en fattigdomsydelse, som ikke garanterer tag over hovedet eller mad på bordet.

Det reelle antal ofre for regeringens og blå bloks nye ’ydelse’ er langt større, for det tvinger også mange tusinde børn til at leve et liv i fattigdom uden samme muligheder som deres jævnaldrende – og reelt afskåret fra et normalt socialt liv.

Integrationsydelsen vil ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fordoble antallet af fattige børn i Danmark. Ydelsen svarer til en SU. Den betyder f.eks. at en enlig vil have en månedlig disponibel indkomst på 5900 kroner efter skat og inklusive boligtilskud. Den nu af Løkke-regeringen afskaffede officielle fattigdomsgrænse ville ligge på omkring 9000 kroner. Et par med to børn vil ligge knap 1700 kroner under grænsen.

Konsekvensen er afsavn og stress, konstaterer socialrådgiverne:
– De vil ikke kunne købe basal, lægeordineret medicin og have råd til mad i slutningen af måneden, siger formanden Mai Britt Berlau til avisen.dk

Som alle de øvrige nyliberale nedskæringsreformer, som indtil videre er gennemført i forhold til folk på overførselsindkomster – heriblandt syge, nedslidte og arbejdsløse – begrundes ’integrationsydelsen’ med at den vil få folk i arbejde.

Men det er knusende sikkert, at den hverken vil fremme integration af hverken de ramte danskere eller flygtninge eller få mange i jobs. Ifølge Løkke-regeringens egne tal vil integrationsydelsen få 750 personer flere i arbejde. Ud af 45.000 + børn. At de nyliberale reformer skaber jobs er en gigantisk løgn.

Et andet eksempel er førtidspensionsreformen, der blev indført af den tidligere SRSF-regering. Den skulle gennem såkaldte ressourceforløb få, hvad den betegnede som ’svage ledige’ i beskæftigelse.

’Svage ledige’ er en betegnelse opfundet om fortrinsvis syge mennesker, der tidligere ville være tildelt førtidspension. Nu skal de igennem langvarige, udsigtsløse og ydmygende ’ressourceforløb’. En  opgørelse fra beskæftigelsesministeriet viser, at kun 2.6 procent af dem, der har afsluttet de for samfundet kostbare ressourceforløb, efterfølgende er kommet i arbejde.

At der reelt set ingen jobeffekt er får ikke regeringen til at ville trække reformerne tilbage. Hverken den forhadte førtidspensionsreform med dens ressourceforløb eller den misvisende døbte ’integrationsydelse’, der vil blive lige så forhadt og skabe nye sociale katastrofer.

Løkke-regeringen har nemlig en anden dagsorden end at skabe jobs og beskæftigelse, som er en selvklar opgave for enhver regering – eller burde være det. Den arbejder simpelthen på at få sulten tilbage. Det mener den er sundt for borgerne, og ganske særligt for de fattigste og mest udsatte.

Se
‘Sult er sundt’, mener Løkke-regeringen – og det er ikke engang løgn
KPnet 16. marts 2016

Alligevel fremstiller de borgerlige medier det som om Løkke og Co. egentlig vil skabe arbejdspladser og sikre også de fattige borgere et anstændigt liv. Når effekten er den modsatte betegnes det som noget utilsigtet. Det er det modsatte.

Fattigdom og sult og et lavtlønsarbejdsmarked med en særlig arbejdsstyrke af syge og jagede mennesker er en bevidst og benhårdt gennemført politik.

Den kan kun stoppes af massiv modstand og et socialt oprør.


Se også

Blå bloks kontanthjælpsloft straffer dårligt helbred
KPnet 17. marts 2016

Kontanthjælpsloftet er menneske- og arbejderfjendsk
Af Dorte Grenaa, KPnetBlogs 18. marts 2016

 

KPnet 2. juli 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater