Folkebevægelsen intensiverer kampagnen for udtræden af EU

Der er endnu et stykke tid til foråret, alligevel kommer Folkebevægelsen mod EU nu på gaden for kravet om Daxit – Danmark ud af EU. Det sker i forlængelse af Brexit, briternes beslutning om at forlade EU, som er en kæmpe inspiration for EU-modstanden i hele Europa. Yes we can!

Forside FB udd avis jan 2017
Af Lisbet Bonde

Brexit har forstærket den eksisterende krise i EU – alt mens mastodonten fremturer frem mod den egentlige EU-stat. Så det er det helt rigtige tidspunkt at tage til genmæle mod EU.

Kampagnens overskrift er: Følg briterne ud af EU, som også er parolen på den avis, der vil blive delt ud rundt om i landet.

Andre artikler i avisen er bl.a. “Brexit vandt, fordi den britiske EU-modstand er bred!” og “Masser af samarbejde uden for EU”.

I Brexit-artiklen står bl.a.:

“Mennesker fra alle samfundslag og med forskellige baggrunde og politiske holdninger stemte nej til EU. Der var socialister, grønne, labour-folk, liberale og konservative blandt Leave-stemmerne, ligesom der både var fagforeninger og virksomheder på nej-siden.”

I artiklen om Danmarks muligheder uden for EU står bl.a.:

“Uanset hvilken model der vælges, så er danske arbejdspladser ikke umiddelbart i fare. Tværtimod kan vi øge samhandlen med resten af verden, hvis vi ikke er bundet af EU’s handelsmure. Vi kan også igen blive en fiskerination ligesom Norge og Island, hvis vi melder os ud af EU og genvinder retten til vores egne territoriale farvandsgrænser. Nu har vi i stedet overladt dette til EU, så de danske farvande tømmes af blandt andet tyske og hollandske fartøjer.

Endnu ved vi ikke, hvilken model for samarbejdet Storbritannien får med EU, og om en tilsvarende model vil være til gavn for Danmark. Men vi ved, at der er masser af alternative modeller, hvor vi både kan melde os ud af EU og fortsat handle og samarbejde med resten af verden.”

Avisen kan bestilles og bliver tilsendt gratis. Ring til Folkebevægelsen mod EU på tlf 35363740.

Eller gå ind på hjemmesiden www.folkebevaegelsen.dk, hvor du både kan bestille materiale og melde dig ind. Det koster 50 kr. for det første års medlemskab.

Folkebevægelsen har både enkeltmedlemmmer og organisationer som medlemmer. Over hele landet findes lokale komitéer. Se listen her

Læs uddelingsavisen i pdf her

Læs også

Brexit er tæt på: Englands bumlede vej til løsrivelse fra EU
KPnet 26. januar 2017

De marxistisk-leninistiske partier om arbejdernes og folkenes kamp efter ’Brexit’
KPnet 12. juli 2016

EU’s fremtidsvision efter Brexit: Hurtig opbygning af unionen som økonomisk og militær stormagt
KPnet 18. juli 2016

 

 

 

 

 

KPnet 2. februar 2017

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater