Aftale om Europol diskuteres i EU parlamentet – pres for overnationalt Europol fortsætter

Den danske aftale om Europol skal en tur gennem EU-parlamentet for at blive godkendt og tirsdag blev den debatteret for første gang. Stemningen var positiv overfor en godkendelse – især hvis der kunne indbygges en klausul om at aftalen kun er midlertidig.

Europol
Regeringens aftale med EU kommissionen om Danmarks forhold til Europol viser, at det var sandt hvad tilhængerne af dansk selvbestemmelse sagde op til folkeafstemningen: Det ville være muligt at få en aftale – det vil være i EU’s interesse at få den.

Det blev en aftale der på vigtige punkter binder Danmark overnationalt. Vi skal både anerkende EU domstolens jurisdiktion og som en forudsætning binde Danmark til Schengen-systemet, der gør EU til herre over indre og ydre grænser.

Samtidig har EU og de EU-glade partier ikke opgivet at Danmark skal underlægges det overnationale Europol fuldt og helt. I debatten i EU parlamentets retsudvalg fremhævede repræsentanten for den socialdemokatiske gruppe i EU parlamentet, Birgit Sippek at aftalen måtte gøres midlertidig.

– Vi kan ikke fortsætte i 20 år med sådan en lidt skør beslutning. Jeg ønsker forsikringer fra den danske regering om, at endemålet er at gøre Danmark til medlem af Europol igen. (Politiken 25. januar 2017)

Der må findes en ”bedre løsning” om et par år, og den skal revurderes hvert år, var holdningen.

At partiernes overvejelser i høj grad går på en vurdering af hvordan man bedst snyder befolkningen blev demonstreret, da samme Birgit Sippel i debatten kritiserede den danske regerings taktik. Havde man da bare valgt en afstemning om Europol frem for hele retsforbeholdet – så var resultatet måske blevet et andet!

– Folkeafstemningen har presset os til at finde en ”tricky” løsning, så Danmark fortsat kan være tilknyttet. Regeringer er nødt til at tænke over, hvordan man bruger folkeafstemninger. Jeg vil se et klart signal fra den danske regering om, at den arbejder for, at Danmark en dag – i en ikke for fjern fremtid – kan blive fuldt medlem af Europol igen, udtalte hun. (Berlingske 24. januar 2017)

For EU er alt hvad der sikrer national suverænitet ‘en skør beslutning’. Presset på at få omstødt det danske Nej vil fortsætte, ligesom der konstant vil komme ny pression i retning af den fuldt udbyggede unionsstat på alle mulige andre områder. I hele dette morads må bestræbelsen på at komme helt ud af EU forstærkes.

Efter EU’s køreplan skal den danske aftale om Europol til endnu en høring i EU parlamentet.

Læs også

Arbejderpartiet Kommunisterne: Særaftalen om Europol respekterer ikke fuldt det danske Nej og må forkastes
KPnet 9. december 2016

Dansk særaftale med Europol på vej
KPnet 6. december 2016

Schengen og Danmark 14 år senere
KPnet

Løkke fortsætter kup mod Nej’et: Går videre med Europol+
KPnet 16. december 2015

EU sætter turbo på retspolitikken efter folkeafstemningen
KPnet

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne