EU forsøger at stoppe modstanden – regeringen dikterer grønt lys til CETA udenom Folketinget

Opdateret 7.10:  Regeringens nedenfor beskrevne plan om at behandle spørgsmålet om handelsaftalen CETA som en ren ‘ekspeditionssag’ udenom folketinget,  er ikke gået glat igennem. Som ønsket af EU ville regeringen tilslutte sig den ‘midlertidige’ manøvre uden normale parlamentariske procedurer. Nu kommer sagen alligevel i folketingssalen. Enhedslisten og Alternativet har stillet forslag til “afvisning af midlertidig anvendelse af økonomi- og handelsaftalen mellem EU og Canada (CETA)”. Det sker torsdag den 13. oktober.
CETA-aftalen er alene til gavn for de multinationale selskaber og vil have omfattende negative konsekvenser for hele det danske samfund. Den 27. oktober er der indkaldt til en  stor folkelig protest mod CETA og TTIP.

jakob-huber-copyFoto: Jakob Huber

Handelsaftalen CETA mellem EU og Canada bliver i dag d. 7. oktober ‘behandlet’ i Folketingets Europaudvalg. Regeringen har gjort det til en ren ekspeditionssag, så behandlingen vil bestå i at regeringen meddeler udvalget, at Danmark siger ja til at CETA kan træde i kraft midlertidigt. Enhver form for demokrati er sat ud af kraft. CETA bør både behandles i Folketinget og pga suverænitetsafgivelsen i aftalen kræver den enten 5/6 flertal eller en folkeafstemning.

”Regeringen ønsker, at aftalen træder i kraft så hurtigt som muligt” meddeler udenrigsminister Kristian Jensen i et notat til Europaudvalget.

Det er EU’s plan at presse en ikrafttræden igennem af så store dele som muligt af den samlede aftale nu og her, selvom den endnu ikke har været igennem ratificering i EU-landenes parlamenter. Man vil lade den blive kutyme, således at CETAs regler er blevet fulgt i en længere periode, når afgørelsen fra landene træffes. Når EU’s udenrigsministre mødes d. 18. oktober skal Kristian Jensen have sit ja med fra Danmark, et ja der udelukkende kommer fra regeringen selv.

Herefter mødes EU og Canada d. 27. oktober til topmøde, hvor de planlægger at lade CETA-aftalen træde i kraft.

Modstanden mod aftalerne TTIP, TISA og CETA vandt en sejr, da det mislykkedes for EU at trumfe CETA igennem som et rent EU-anliggende, der blot kunne ekspederes gennem EU kommissionen og EU parlamentet. Der var lande der sagde nej (Tyskland, Østrig og Holland) og EU måtte erkende, at CETA – måske – også er et anliggende for nationalstaterne. Kun måske, for de har lagt afgørelsen om dette over til EU-Domstolen. Så hvorvidt landene overhovedet får noget at skulle have sagt er stadigt usikkert.

Regeringen lader som om aftalen og ratificeringen af den kommer på Folketingets dagsorden på et senere tidspunkt i løbet af 2017, men falder afgørelsen i EU-domstolen ud til EU’s fordel vil dette være en behandling tømt for indhold.

EU’s taktik går nu ud på at lade aftalen køre, mens landenes parlamenter (måske) diskuterer, og måske får lov at tage en beslutning om tilslutning eller ej. Nye regler og ændringer af ‘tekniske handelshindringer’ vil være trådt i kraft, og det vil under alle omstændigheder lægge et kæmpe pres på processen til tilhængernes fordel.

”Jeg har under drøftelserne af CETA i Folketinget oplevet bred opbakning til aftalen” skriver Kristian Jensen i et svar til Information. Men hvornår har CETA være drøftet i Folketinget?

Selv ikke mandatet til forhandlingerne har nogen sinde været behandlet i hverken Folketinget eller Europaudvalget. Der har kun været orienteringer til udvalget. Alt er foregået i det skjulte, så intet skulle slippe ud og udsættes for en folkelig debat.

CETA betyder dansk suverænitetsafgivelse

CETA vil betyde, at andre instanser vil komme til at stå over det danske folketing. Regler vil blive fastsat overnationalt, og ISDS-mekanismen der giver virksomheder ret til at sagsøge stater, hvis de mener at lovgivning mindsker deres profitmuligheder er en klar suverænitetsafgivelse. Dette er bekræftet af advokat Georg Lett

Efter grundlovens paragraf 20 kræver beslutninger der medfører suverænitetsafgivelse enten 5/6 flertal i Folketinget eller en folkeafstemning.

Europaudvalget og regeringen har fået denne juridiske vurdering forelagt, men har end ikke svaret.

TTIP, TISA og CETA hænger sammen

Alle handelsaftalerne betyder at der dikteres overnationale regler for alt hvad der kan betragtes som ‘handelshindringer’. Alle former for normer og regler for miljø, arbejdsforhold og retten til at sikre samfundsområder holdt udenfor profit som offentlig virksomhed vil blive sat under pres, hvis aftalerne går igennem. TTIP er i dødvande på grund af den omfattende modstand, mens CETA er lusket igennem uden den store bevågenhed. Men CETA har funktion af murbrækker for de andre aftaler, hvor også TISA, der omhandler alle former for handel med serviceydelser tilsyneladende også er tæt på at være forhandlet færdigt.

Torsdag d. 27. oktober indkalder TTIP-netværket til stor demonstration mod CETA og TTIP

SLUT OP OM DEMONSTRATIONEN STOP TTIP OG CETA
Demonstration fra Dansk Industri på Rådhuspladsen 16.00
Christiansborgs Slotsplads fra kl. 17.30 til 18.30.

Se også

Stærk modstand mod CETA-aftalen 
Af BJMF’s bestyrelse

KPnet 7. oktober 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne