Velfærdsalliance.dk: Den 15. september handler om at forsvare vores velfærd

I august og september fastlægges budgetterne i landets 98 kommuner. Regeringen og allerede gennemførte love lægger op til nye nedskæringsbudgetter. Velfærdsalliance.dk indkalder til demonstrationer over hele landet den 15. september. Det følgende er et oplæg af Jan Hoby, næstformand i LFS (Landsforeningen for Socialpædagoger), til forberedelsesmødet i Odense den 15. august.

velfaerdsalliance_dk_15_september_2016Den 12. maj var der et fælles fokus og fælles krav, nemlig at omprioriteringsbidraget skulle afskaffes. I dag er der 98 forskellige virkeligheder ude i kommunerne, for budgetterne og budgetforligene for 2017 kommer alle til at se forskellige ud.

Men én ting er fælles for alle kommuner, uanset om de har penge eller ej. Det er, at alle kommuner er underlagt service- og anlægsloftet og en økonomiaftale, hvor omprioriteringsbidraget er omdøbt til moderniserings- og effektiviseringsprogram, som fra 2018 vil konfiskere 1 milliard fra kommunerne hvert år.

Økonomiaftalen betyder også konkrete besparelser for 0,8 milliarder kroner og en underfinansiering af kommunernes økonomi med 2 milliarder. Samtidig skal der igennem ”effektiv” administrativ drift ”frigøres” 0,3 mia. kr. i 2017. Det kommer til at betyde afskedigelser af HK’ere i mange kommuner. HK har beregnet det til mellem 600 og 700 HK’ere.

De fleste vil i august have det fulde overblik over den økonomiske virkelighed i deres kommune. Kommunernes budgetter skal drøftes i alle 98 kommuners HovedMED. Det giver mulighed for at gøre konsekvenserne af budget 2017 nærværende for alle. Det er vigtigt at vise konsekvenser for hver af kommunens daginstitutioner, skole, plejehjem, service og administration i forholdet 1:1.

Den gode nyhed er, at vi har en flertalsdagsorden. Opgaven er at hjælpe den på vej:
http://piopio.dk/lo-flere-danskere-kraever-flere-penge-til-velfaerd/

Pejlemærker for gode eller dårlige budgetforlig:

·         Bliver der mere eller mindre velfærd?

·         Bliver der flere eller færre offentligt ansatte

·         Bliver der bedre eller dårligere service, daginstitutioner, plejehjem, skoler og administration.

·         Skal der skæres på antallet af HK’ere, SOSU’ere, pædagoger, lærere, osv.

Vi skal fastholde kravet om at forsvare velfærden og forhindre serviceforringelser og fyringer. Det kulminerer den 15. september med demonstrationer i hele landet, hvor borgere, ansatte og lokalpolitikere står sammen om velfærdsdanmark.

Vi skal fortsat opbygge alliancer med de kommunale politikere. For de fleste kommunalpolitikere ønsker ikke at gøre regeringens beskidte arbejde og afmontere den kommunale velfærd, uanset hvem det handler om.

 Velfærdsalliancen lover medvind til politikere, som står fast på, at bundlinjen for en økonomiaftale ikke må føre til ringere velfærd og fyringer, og som allierer sig med borgerne og de ansatte i et oprør mod regeringens nedskæringspolitik og bruger situationen til at vise konsekvenserne af den førte politik.

Demonstrationerne den 15. september handler om:

• At ingen kan vinde alene. Vi kan kun ændre på udviklingen sammen. Sammen er vi stærkest

• At protestere mod, at regeringen bruger kommunerne som redskab for sin besparelses- og nedskæringspolitik

• At vi siger nej til massefyringer og kommunale millionbesparelser på velfærd, service og administration.

Omvendt varsler Velfærdsalliancen modvind til politikere, som påfører borgere og ansatte besparelser, og som svækker det kommunale selvstyre med den bortforklaring, at forringelser og fyringer er ønskelige effektiviseringer og moderniseringer af den offentlige velfærd.

Velfærdsalliancen er en bred bevægelse med mere end 120 organisationer fra nær og fjern. Den brede bevægelse er afgørende for vores gennemslagskraft.

Det er dog endnu mere afgørende, at de organisationer, som er tilsluttet, er aktive – at de inviterer, mobiliserer og skaber ejerskab hos deres medlemmer, uanset om det er en fagforening, forældregruppe, brugerorganisation eller en social bevægelse. Ellers får vi ikke skabt de forandringer, som titusindvis af mennesker sukker efter.

Om 15. september-protesterne

http://velfaerdsalliance.dk/30-nye-demonstrationer-den-15-september

Demonstrationens  ABC

Opstart ”15. september”-grupper

Se også

Tusinder på gaden for velfærd til alle – mens regeringen brænder den af på kampfly og krig
KPnet 12. maj 2016

 

 

 

KPnet 13. august 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater