Eric Skytte 1941-2016

Mindeord: Eric var med til det sidste

Eric Skytte

Eric Skytte 1941-2016

Eric Skytte fra Odense, medlem af APK-Odense, Arbejderpartiet Kommunisterne, er gået bort efter længere tids sygdom i en alder af 75 år

Den kommunistisk bevægelse og arbejderklassen har mistet en bundsolid kammerat, som igennem sit lange uselviske virke vandt stor respekt overalt hvor han kom. Han har sat varme solidariske aftryk, båret frem af optimisme, uegennytte, kontanthed og holden fast i sine idealer, der byggede på klassebevidsthed og en klippefast holdning til behovet for et helt nyt solidarisk samfund uden udbytning – det socialistiske samfund.

Eric var oprindelig uddannet kommis, men hele hans arbejdsliv var som engageret ufaglært tekstilarbejder. På Nordisk Tekstil i Odense fik han arbejde som ufaglært tekstilarbejder og vandt hurtigt arbejdskammeraters respekt. Han valgtes som deres tillidsmand i rigtig mange år, indtil fabrikken lukkede, hvorefter han fortsatte arbejdet på en række andre tekstilvirksomheder. Senere, som arbejdsløs var Eric stadig aktiv og meget ledende i det faglige arbejdsløshedsarbejde under Grafisk Forbund/HK, men også beboerarbejdet havde Erics opmærksomhed.

Eric var en glad kommunist som forstod at forbinde kampen i hverdagen med de store mål.

Han var på ingen måde nogen ‘betonkommunist’, som modstandere ynder at påhæfte principfasthed og det at nægte at sælge ud af sine idealer. Han var en varm person, der behandlede alle ens, det modsatte af udenomssnak eller eftersnak. Eric var en person med stor interesse for andre og med en forkærlighed for klassisk musik.

I arbejdet på kommunistisk samling efter murens fald, hvor vi mødte Eric – dengang organiseret i KPiD – var han med til at fastholde de kommunistiske principper, og han faldt aldrig for illusionen om at kunne opnå socialisme med fagtoppene som frontfigurer. Eric forbandt på bedste vis principperne med det vigtige daglige arbejde i fagforeningerne.

Tilbage i erindringen i denne kamp står Erics respekt for den gamle hæderkronede og principfaste kommunist Carl Madsen. Som Eric udtalte det: ”Vi skulle have lyttet mere til Carl Madsen i min tid i DKP.”

I bestræbelser på at samle de danske kommunister i èt stærkt kommunistisk parti på marxismen-leninismens grund efter det revisionistiske Sovjetunionens og det socialistiske Albaniens sammenbrud spillede Eric en vigtig rolle for kommunistisk samling på Fyn.

Igennem politiske diskussioner, studier og fælles handling gennemførtes en proces, der forenede kommunisterne i det daværende DKP/ML, i KPiD m.fl. Resultatet var, at alle fynske marxist-leninister kom samlede sig i èn organisation. Det var en model for en aktiv samlingsproces nedefra, og den har holdt frem til i dag.

På Fyn eksisterer ikke en stribe ‘kommunistiske’ organisationer. Men denne positive proces blev afvist af ledelsen af KPiD og den daværende ny ledelse i DKP/ML.

Eric Skytte blev ekskluderet af KPiD samtidig med, at Dorte Grenaa, Klaus Riis og Frede Klitgård ekskluderedes af DKP/ML i en nøje afstemt aktion.

Næsten 20 år senere er det lysende klart, at ‘Fyns-modellen’ med Eric som en af de vigtige drivkræfter, var den eneste rigtige.

Eric fik efter arbejdslivet mange gode år sammen med sin familie, som han prioriterede højt.

Men arbejdet havde også slidt Eric op i en alt for tidlig alder.
Det var glædeligt for nylig at møde Eric og Birthe på hjemmebane igen. Efter et halvt års sygehusophold kom han hjem igen kort før sin død. Selv om Eric næsten ikke kunne tale var det ham magtpåliggende med fagter og fingre at forklare og tælle, hvor mange måneder han var bagud i kontingent. Noget hans kone, Birthe, havde fået pålagt at betale os, da vi kom på besøg. En meget rørende situation at huske tilbage på. Selv i denne svære situation havde han ikke kun sig selv i tankerne. Der skulle være orden i tingene, og han var stadig med.

Eric’s virke kan kun være med til at inspirere andre og leve videre som eksempel i arbejderbevægelsen og den kommunistiske bevægelse

Vores tanker går i dag især til Eric’s familie og hans elskede Birthe, som har været en fantastisk kærlig støtte for ham i hans lange sygehusophold og ikke mindst hjemme til sidst.

Æret være Eric’s minde

Arbejderpartiet Kommunisterne APK-FYN

Bisættelsen finder sted torsdag den 11. august kl. 12:00 fra Kirkegårdskapellet Heden 3-5 i Odense

Læs også

Mennesket er menneskets håb
Af Eric Skytte
Indlæg på landskonferencen “Kommunismen i Danmark i går, i dag – og efter år 2000”
23. januar 1999

Fogh-regeringen skal væk
Af Eric Skytte – APK-Odense
Arbejderpartiet Kommunisternes tale ved Rød 1. maj 2004, Munkemose, Odense

 

KPnet 8. august 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater