NATO-topmøde: De nordiske lande har allerede underskrevet en Håndfæstning

Af Gerd Berlev,
Tid til fred/Aktiv mod krig

Udover en hyggelig middag med Obama kom et omfattende fællesdokument ud af mødet mellem USA og regeringscheferne fra de nordiske lande: Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island 13. maj 2016. De villige ofre lod sig voldtage, barnet blev en håndfæstning, der ”binder os på hånd og mund”.

barack-obama-to-welcome-nordic-leaders-to-the-white-house
På et 2 timers møde lykkedes det ”aftalepartnerne”, at blive enige om en stram køreplan for fordeling af opgaver, indsatser og ansvarsområder for de nordiske lande, som en integreret del af USA’s plan for Europæisk sikkerhed og fælles holdninger til NATO-topmødet 8-9. juli.

Planen bygger på et fundament af ler. Den forudsætter en demokratisk enighed, der ikke er besluttet i parlamenterne. De historiske kendsgerninger om Krim ændres med et pennestrøg. Desuagtet er planen forpligtende på ubestemt tid, på en lang række områder – hensynsfuldt pakket pænt ind i uforpligtende hensigtserklæringer.

Fredsbevægelserne må hæfte sig ved, at aftalen betyder øget oprustning og militarisering i NATO-regi, mens konfliktløsning og dialog nedprioriteres. Den stærke part vælger krigens vej, en krig med potentialet til brug af atomvåben i Europa.

Aftaleparterne forpligter sig til – at styrke investeringer i forsvar og militær kapacitet og samarbejde i globale spørgsmål udenfor Europa. De nordiske landes bidrag opregnes minutiøst.

Aftaleparterne er enige om – at NATO er nøglen til europæisk sikkerhed, de støtter et tættere samarbejde mellem NATO og EU og understreger betydningen af at opretholde ”den europæiske sikkerhedsorden”, uden nærmere definition. Det liberale mantra: økonomisk frihed, åbne markeder og fri handel fremhæves som grundlæggende for borgernes velfærd, det multilaterale handelssystem som afgørende for den globale økonomi og uddybning af de transatlantiske bånd gennem handel og investering, herunder TTIP, udnævnes til en fælles strategisk interesse.

De NATO-allierede forpligter sig til – at fremme et militært samarbejde med ikke-NATO-landene Sverige og Finland, og de er rede til at bidrage til øget allieret tilstedeværelse i de baltiske lande og deltage i bekæmpelsen af Daesh.

Planen sætter militariseringen af Norden på fuld fart frem: Forslaget til forstærket NATO-EU samarbejde er forberedt til NATO-topmødet. De internationale indsatser er aftalt. De nordiske deltagere er taget i ed til topmødet.

Enhver, som tager klappen fra øjet, kan se, at Rusland ingen fordel har af at angribe et NATO-land, og krigene i Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien leverer selv beviserne for, at disse krige har skabt og vil skabe terrorister – med frygten i hånd skal USAs nye ”kolde” krig gennemtrumfes i Norden.

Denne aftale skaber i mange år frem en binding af de nordiske landes regeringer til USA’s krigspolitik.

Læs dokumentet (engelsk)

U.S.-Nordic Leaders’ Summit Joint Statement


Se også

NATO-topmøde 8. – 9. juli: Send flere penge til oprustning og krigsforberedelser
KPnet 7. juli 2016

Løkke: Vi sender 200 danske soldater til Estland
Politiken 8.juli 2016

Lars Løkke har valgt – men vi siger stadig Nej tak til nye kampfly
KPnet 12. maj 2016


KPnet  8. juli 2016

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater