En marxistisk-leninistisk russisk stemme om Ukraine: Appel til progressive mennesker over hele verden

Om begivenhederne i Donbass

Den følgende appel er udsendt af Leningrad-bladet Proletarskaya Gazeta, der er knyttet til CIPOML – Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer. Den støtter folkerepublikkerne Donetsk og Luhansk i Donbass, som  Kiev-regimet fører krig imod, og fordømmer samtidig russisk imperialismes og russiske nationalisters indblanding i konflikten, der er blevet til en konfrontation mellem USA og EU på den ene side og Rusland med allierede på den anden.

save_donbass_people
Proletarskaya Gazeta’s (Arbejderavisens) redaktion retter en appel til den progressive offentlighed i hele verden, og især til proletariatet og de marxistisk-leninistiske kræfter, om at sikre støtte til den undertrykte befolkning i Donbass, som har organiseret sig som en væbnet folkemilits i de proklamerede folkerepublikker Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk i kampen mod direkte militæraggression fra den ukrainske hær og de Kiev-marionetregimets ukrainske nationalistiske bander, som repræsenterer den amerikanske og vesteuropæiske imperialismes interesser – og samtidig bistå med blandt de borgerlige kræfter i Donbass at afsløre af de russiske imperialisters og deres marionetters reaktionære selviske klassekarakter og afsløre ’frivillige’ fra de russiske nationalister.

Proletarskaya Gazeta’s redaktion retter en appel til den progressive offentlighed i hele verden, og især til proletariatet og de marxistisk-leninistiske kræfter, om at benytte alle tilgængelige midler til offentligt pres mod De Forenede Nationer og regeringerne i deres respektive lande med henblik på

1. at skride til afgørende handlinger for at afslutte fjendtlighederne i Donbass og tilbagetrækning af den ukrainske hær til en placering udenfor Donetsk- og Lugansk-regionens administrative grænser. De fastlagte vilkår i Minsk våbenhvileaftalen er kun midlertidige og ustabile tiltag for at stoppe blodsudgydelserne på Donbass’ territorium. Næste skridt i at sikre overgang fra våbenstilstand til fred vil være tilbagetrækningen af den ukrainske hær og udvisningen af diverse bevæbnede bander af ’frivillige’ fra Donetsk og Luhansk-områderne.

2. at tvinge anstifterne af den katastrofale krig i Donbass – de amerikanske og vesteuropæiske imperialister samt de russiske imperialister og deres marionetter – til betingelsesløst og fuldstændigt at genopbygge de krigsødelagte industrielle anlæg og landbrugsfaciliteter i Donbass, boliger og offentlige bygninger, reparere krigsskaderne og sikre erstatning til familierne til de dræbte og til de sårede borgere i Donbass og tilsvarende.

Proletarskaya Gazeta’s redaktion anbefaler, at befolkningen i Donbass genvælger myndighederne under folkemilitsens kontrol uden nogen fremmed indblanding. Vi anbefaler i disse valg at fratage alle frivillige og indbyggere, som på valgtidspunktet befinder sig uden for Donbass’ territorium og ikke bor der permanent, stemmeretten og retten til at blive valgt. Vi anbefaler at valgene gennemføres i overensstemmelse med det proportionale sociale og klasseprincip, det vil sige at magtorganerne må omfatte arbejdermilitsen, intelligentsiaen, småborgerskabet, embedsfolk og andre dele af befolkningen i forhold til deres kvantitative andel, eftersom dette vil betyde en reel demokratisering af magten i Donbass.

”Militser er militære strukturer, skabt under krigen af civilbefolkningen, som ikke er i militær tjeneste…” – TSB, 3rd ed. 1974, Vol. 18, pp. 430.

Proletarskaya Gazeta’s redaktion anbefaler ikke at opløse og afvæbne folkemilitsen førend en fuldstændig og demokratisk løsning er opnået med hensyn til Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk, og at oprette en folkemilits og andre sikkerhedsstyrker på basis af en bevæbnet folkemilits og sikre fuldt væbnede tropper til beskyttelsen af disse folkerepublikkers grænser.

Beslutning vedrørende administrative og offentlige anliggender er Donbass-befolkningens og den nyligt valgte regering indre anliggende.

Redaktionen af Proletarskaya Gazeta
E-mail: < proletarskaya.gazeta.leningrad@gmail.com

proletarskaya_gazeta_logoOm Proletarskaya Gazeta – se introduktion på engelsk her

Nyheder fra Donbass

dninews.com

Se også

De  ukrainske folkerepublikker: Et forsøg på folkemagt i Europa
KPnet 5. juli 2014

 

 

KPnet 22. maj 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne