Manifest 1. maj 2016 – Af CIPOML

Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer CIPOMLs 1. maj appel

logo_mundo-cipoml


Arbejdere og arbejdende i alle lande!

Kapitalisterne og deres regeringer fortsætter uden stop deres aggression mod arbejderne og folkene.

Fyringerne og den voksende udbytning, der bliver påtvunget, lønnedskæringerne og de ringere arbejdsvilkår, fleksibiliteten og usikkerheden, nedskæringsprogrammer og uretfærdighed øger monopolernes profitter og forværrer situationen for flertallet af arbejdende.

I dag er brede lag af de arbejdere, der skaber al samfundsmæssig rigdom, berørt af fattigdom, mens ungdomsarbejdsløshed har dramatiske konsekvenser samtidig med at en håndfuld rigmænd bliver rigere endnu.

De korrupte herskende klasser fremmer autoritære og tyranniske regeringsmetoder, de likviderer arbejderrettigheder og demokratiske friheder og undertrykker brutalt arbejder- og folkelige protester for at forevige sin magt og privilegier.

De kapitalistiske og imperialistiske magter er på krigsstien, imod arbejderklassens og folkenes interesser.

De opruster igen og er blevet mere aggressive for at påtvinge deres udbytning og deres herredømme.

Som følge af den økonomiske udplyndring og røverkrigene fortsætter en massiv flugt og migration fra de fattige og undertrykte lande til de rigere og dominerende, som lukker grænserne.

Samtidig udvikler imperialismen med sine krige og militære aggressioner den reaktionære og fascistiske terror, som bruges til at nytegne landkortene i hele regioner og fastholde masserne i obskurantisme.

CIPOML appellerer i denne situation, som understreger at kapitalisme er uforenlig med arbejderklassens og folkenes interesser, til at fejre denne 1. maj ved at styrke enheden og klassesolidariteten og gennem fælles kamp skabe alle arbejdendes enhedsfront mod kapitalens offensiv og politisk reaktion, mod den imperialistiske krigspolitik og fascistiske terror!

Vi appellerer til arbejderklassen om at have tiltro til sin egen enorme styrke og forstærke sin enhed og kamp i alle lande og over hele verden.

Vi appellerer til arbejdernes, de arbejdendes og folkenes internationale solidaritet, til den internationale arbejderbevægelses revolutionære enhed!

Lad os forstærke og udvide kampen mod kapitalistisk udbytning og arbejdsgivernes angreb, der støttes af deres opportunistiske medskyldige, og kompromisløst forsvare arbejderklassens og dens organisationers politiske og økonomiske interesser, og vælte konsekvenserne af krisen tilbage på de herskende klasser!

Lad os forstærke og udvide kampen mod borgerlig reaktion i alle afskygninger, og hæve banneret for arbejderklassens og de folkemassernes frihedsrettigheder, som trues af bourgeoisiet og de reaktionære og fascistiske kræfter!

Lad os forstærke og udvide kampen røverkrigene, de imperialistiske interventioner og indblandinger, mod genoprustningen og de militære skridt, der tages af de kapitalistiske regeringer!

Lad os i alle lande gå med i og styrke arbejderklassens organisationer, som kæmper mod bourgeoisiet, for at bryde den kapitalistiske og imperialistiske magts lænker og skabe et nyt samfund uden menneskets udbytning af mennesket.


Længe leve 1. maj, arbejderklassens internationale kampdag!

’Arbejdere i alle lande, forén jer!’


Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer (CIPOML) – Koordinationskomiteen

`

KPnet 30. april 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater