6 timers arbejdsdag: International kamp med forhindringer

6 timers arbejdsdag og en 30 timers arbejdsuge – vel at mærke med fuld lønkompensation, så der ikke er tale om deltidsarbejde – er et vigtigt krav for alle arbejdende. I Sverige er spørgsmålet taget seriøst op. I Danmark negligerer LO-toppen det. EU presser på – i den modsatte retning.

sextimmarsdag_proletaren
Spørgsmålet om arbejdstiden har altid været et af de centrale områder i kampen mellem arbejdsgivere og arbejdere. Kortere arbejdstid har altid været indskrevet blandt kampkravene. Lige så sikkert har arbejdsgiverne forsøgt at forlænge arbejdsdagen og arbejdsugen, presse lønnen ned og forringe arbejdsforholdene for de ansatte.

I adskillige årtier har LO-toppen ikke rejst seriøse krav om kortere arbejdstid. Det er gået i stå ved 37 timer. Faktisk er det i Danmark gået den modsatte vej. Folk arbejder mere og mere – dem der har arbejde, altså.

Men behovet for en kortere arbejdsuge aldrig har været mere relevant – for at skabe sammenhæng mellem arbejde og familieliv, når begge arbejder eller man er aleneforælder, for at skabe flere arbejdspladser og for at modvirke stress og nedslidning.

Derfor har kravet om en 6 timers arbejdsdag og en 30 timers arbejdsuge været med den 1. maj og på kvindernes internationale kampdag 8. marts. Arbejderpartiet Kommunisterne har rejst det siden partiet blev stiftet i april 2000.

Det er et populært krav med bred støtte, selvom det negligeres af fagtoppen. Senest har partiet Alternativet, stiftet i november 2013, fået mange stemmer på ved valget i 2015 at gå ind for at indføre 30 timers ugen.

Sverige: Konkrete forsøg med 6 timers dag

I Sverige er der arbejdet konkret med at undersøge konsekvenserne af indførelsen af en arbejdsuge på 30 timer. Det er forsøg, der har vakt international opmærksomhed. Indtil nu er der langt overvejende meldt om positive resultater både for private arbejdspladser  – heriblandt svensk Toyota – og offentlige .

Se

Sverige: Seks timers arbejde til fuld løn
Ugebrevet A4, 24. april 2014

The truth about Sweden’s short working hours
BBC 2. november 2015

Det mest kendte forsøg er fra Gøteborg. Siden februar 2015 har de 60 ansatte på Svartedalens sjukhem haft en 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation. De har selv været med til at lave skemaerne for arbejdstiden – for et plejehjem kører 24 timer i døgnet. Og generelt har der været stor tilfredshed blandt alle medarbejderne.

I første omgang skulle initiativet, der var besluttet af kommunalbestyrelsen i Göteborg efter forslag fra Vänsterpartiet, køre i et år, men blev forlænget til to år og hele 2016.

Nu ser det imidlertid ud til at blive stoppet. De fire borgerlige partier i Alliansen (den tidligere regeringskoalition) har hele tiden været imod. Nu er de gået i ledtog med Sverigesdemokraterne, som de ellers ikke har villet samarbejde med, om at sætte bremsen i. Det er et eksperiment af betydning for alle svenske arbejdere. Reelt er det også  et internationalt pilotprojekt.

Se
6-timmarsdag stoppas av Alliansen och Sverigedemokraterna
Proletären 23. marts 2015

Forsøget på Svartedalen har været kontrolleret helle vejen igennem og undersøges i alle aspekter. Det er koblet til et bredt forskningsprojekt, der skal se på konsekvenserne både for de ansatte og på de samfundsøkonomiske følger.

En første delrapport med titlen ’6 måneder med 6 timer’ redegør for nogle positive effekter – der sammenlignes med forholdene på et tilsvarende plejehjem med 8 timers dag.

Det påvises her, at for de ansatte med sekstimersdag mindskes sygefraværet og behovet for vikarer. Samfundsudgifterne til sygedagepenge er mindsket med ca. 20 pct. I samme periode gik det modsat for Solängens plejehjem med otte timers dag.

6 timers dagen har selvfølgelig betydet mere tid til familieliv og fritid, mindre stress, en bedre balance mellem arbejde og den øvrige tilværelse. Arbejdet er ikke den altdominerende faktor, der kaster lange skygger af udmattelse over alt andet.

På trods af at nogle privatejede virksomheder også har haft positive resultater af eksperimenter med seks-timers-dagen mener kapitalistklassen som helhed, at ideen skal begraves helt og aldeles. De vil gå den modsatte vej.


EU og arbejdsgiverne vil forlænge arbejdstiden 

I EU er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid sat til ikke over 48 timer – selvom en række lande har kortere arbejdsdage. I lande som Danmark er arbejdstiden et resultat af kollektive overenskomster.

Den franske 35-timers uge – EU’s laveste – er fastsat ved lov, men reelt er den gennemsnitlige arbejdsuge længere på grund af udbredt brug af overarbejde.

Nu vil Hollande gennemføre en arbejdsmarkedsreform, der skal ’smidiggøre’ arbejdstiden, beskære overarbejdsbetaling og gør det lettere for arbejdsgiverne at fyre. Det vil reelt betyde at 35-timers ugen er død.

Se
The French Might Have to Start Working More Than 35 Hours a Week
Time 9. Marts 2016

Det nyliberale EU er som monopolernes redskab en svoren modstander af kortere arbejdstid for arbejdere og offentligt ansatte  – og presser på den stik modsatte vej. Til fordel for profitten – til skade for flertallet og samfundet som helhed.


Se også

6 timers arbejdsdag og 6 ugers ferie
KPnet 18. maj 2001

Seks timers arbejdsdag: Et centralt krav i kvindernes kamp
KPnet 12. marts 2013

13-timers-dag og seksdages-uge i Grækenland
KPnet 28. september 2012

KPnet 27. marts 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne