Terrorens bagmænd: Bag om IS og ‘oprøret’ i Syrien

Fascistisk terror fra Daesh/IS har igen ramt et centralt EU-land med selvmordsaktionerne i Bruxelles, begået af folk, der er vokset op som statsborgere i EU-lande – som har deltaget i  terroristoprøret mod Assad-regimet i Syrien eller på anden måde er blevet tilknyttet Daesh. Men hvordan har den islamistiske terror udviklet sig – og hvem står bag den?

obama-redrawing-middle-east-isis-isil-2

Her er det på sin plads at gå tættere på årsagerne og baggrunden for terroren og bag om den herskende fortælling, som blandt andre justitsminister Søren Pind gav udtryk for på facebook:

”Vi vil forfølge og straffe hver og en af jer, putte jer langt væk i lang tid. Og vi vil sejre. Jeres formørkede ideologi står ikke en chance mod det oplyste moderne demokratiske samfund”.

Den danske justitsminister brygger videre på ideologien om ‘det gode i kamp mod det onde’, på religionskrigen og på retfærdiggørelsen af den evige krig mod terror, der blev sat i gang af USA og præsident Bush i 2001.

Men hvem har bevidst fremmet og opbygget en situation hvor ‘den formørkede ideologi’ får plads og magt?

USA: Middelalderlig religion skal slå socialisme og national selvstændighed

En lang række facts gør det klart, at det har den vestlige imperialisme med USA og CIA i spidsen, helt tilbage til tiden efter 2. verdenskrigs afslutning, hvor USA etablerede sin position som imperialistisk supermagt og ‘den frie verdens leder’ i en kamp på liv og død med den fremvoksende socialistiske verden – Sovjetunionen, Kina, folkedemokratierne.

Der skulle kæmpes om hvert eneste land – socialismen og folkedemokratierne skulle inddæmmes, og alle lande der følte trang til at følge samme udviklingsvej i den øvrige verden stoppes.

USA var efter 2. verdenskrig den nye magtfaktor i det olierige Mellemøsten, hvor især England – styret af de britiske olieselskabers interesser – tidligere havde været den førende kolonimagt.

Inspireret af sejren over fascismen og nazi-Tyskland stod bevægelser og partier, der kæmpede for national selvstændighed, demokrati og socialisme stærkt.

Mens Sovjetunionen var den store inspirator, stod også USA  i offentligheden på dette tidspunkt som eksponent for værdier som fremskridt og demokrati.

Bag den amerikanske overflade lå dog andre interesser. Når det gjaldt kampen om verdensmagt og adgang til olien blev alle former for beskidte metoder taget i brug. Hvert eneste forsøg på at skabe demokratiske og selvkørende samfund i Mellemøsten blev slået hårdt ned bag kulisserne.

På overfladen hylder USA ‘de frie og demokratiske valg’, men i praksis kun når en af den vestlige imperialisme (og USA) afhængig politik er sikret –  dengang som nu.

CIA bag statskup i Syrien, Iran og Irak

Bag den nuværende terror ligger imperialismens voldtægt af Mellemøsten til fordel for reaktionære kræfter igennem årtier. Med USA i hovedrollen. I 1947 blev CIA blev dannet som et vigtigt instrument for hemmelig indblanding i andre landes forhold, direkte under præsidentens kontrol.

Et af de første projekter blev forberedelsen af et statskup i Syrien. Syrerne havde jaget den tidligere kolonimagt Frankrig på porten og var i gang med at opbygge en selvstændig, demokratisk stat. En af den nye nations beslutninger var at sige nej til et amerikansk projekt, der skulle give USA’s oliefirmaer mulighed for at udskibe Saudi-Arabiens olie til Libanons havne.

Trans-Arabian Pipeline

The Trans-Arabian Pipeline

Det amerikanske svar var et statskup gennemført af CIA i samarbejde med lokale kræfter. Kup-regeringen blev dog hurtigt afsat, og en situation med nye CIA-kup fulgte.

Parallelt med denne situation ønskede den demokratisk valgte regering i Iran under Mosaddegh også at bevare olierettighederne hos iranerne selv, og nationalisere olieindustrien. Det førte i 1953 til ‘Operation Ajax’, det amerikansk-britisk styrede kup, der afsatte regeringen og genindsatte den reaktionære Shah, der åbnede landet for de amerikanske olieselskaber. Med amerikansk bistand oprettede Shahen sit hemmelige og berygtede politi SAVAK

Så meget for den amerikanske indsats for ‘demokrati og frihed’.

De militante islamister kommer på banen

Tilbage til Syrien besluttede de imperialistiske kræfter at tage nye midler i brug – de militante islamister. Den demokratiske regering under al-Quwatlis var tilbage i 1955, og CIA vurderede, at der skulle noget mere til for at dreje situationen.

I samarbejde med det britiske efterretningsvæsen MI6 planlagde USA at oprette en ”Komite til Befrielse af Syrien” og CIA-agenter overførte allerede dengang millionbeløb til militante muslimer i Det Muslimske Broderskab.

Der skulle skabes ‘rav i den’ ved hjælp af provokationer, som bl.a. det syriske Bath parti skulle gives skylden for,  og kommunistiske ledere skulle snigmyrdes. På den måde skulle hele situationen og styret i Syrien destabiliseres, der skulle opstå social uro og grænsetræfninger.

Dette skulle så igen skabe baggrund for en intervention fra de pro-vestlige regeringer i Jordan, Irak og Tyrkiet. Altså dengang i 1950’erne. Men taktikken virker uhyggeligt velkendt.

Dengang mislykkedes planerne imidlertid i forhold til Syrien. Det var USA, der endte med at få sine ambassadører udvist af landet. Samtidig var forestillingen om USA som et demokratisk forbillede krakeleret i Mellemøsten.

Læs mere i Hvorfor araberne ikke ønsker USA i Syrien af Robert F Kennedy, jr.  

Krig i Syrien og løgnen om støtten til det civile oprør

Oliekrigene og indblandingen er fortsat siden 1950’erne i konfrontation eller samarbejde med den syriske regering. Men i det nye årtusinde opstod nye modsætninger, og allerede fra 2006 lagde USA planer for at styrte Assads regering. Sammen med dets strategiske interesser i forhold til omringningen af Iran og dets nye kapitalistiske rivaler Rusland og Kina var kampen om en konkret olieledning igen den umiddelbare årsag.

I 2000 planlagde Qatar en olierørledning, der skulle fragte olie gennem Saudi-Arabien, Jordan, Syrien og Tyrkiet. Qatar handlede i samarbejde med USA, der er en tæt allieret med vigtige militærbaser placeret her. Også EU så en chance for en konkurrent til den russiske naturgas og bakkede op.

Olieledningen var vendt imod både Rusland og Irans position som oliemagter. Da præsident Assad i 2009  meddelte, at den syriske regering ikke ønskede at indgå aftalen om olieledningen fra Qatar, men i stedet ønskede at støtte en iransk rørledning, blev offensiven mod Syrien sat i værk.

pipeline qatar _ turkeyPå dette tidspunkt begyndte USA aktivt at støtte ‘oppostionsgrupper’ i Syrien
som en del af taktikken mod Assad-styret. De sunnimuslimske kongedømmer tilbød direkte USA at financiere en militær invasion.

“Syriens venner”

I 2011 dannede USA sammen med Frankrig, Qatar, Saudi-Arabien, Tyrkiet og Storbritannien ”Syriens Venner”, der krævede Assads afgang. Også det officielle Danmark sluttede op.

Tyrkiet, Qatar og Saudi-Arabien satte ind ved at finansiere og bevæbne sunnitiske jihadistgrupper i Syrien og Irak, og amerikanske militærfolk trænede dem på deres baser i Qatar.

Køreplanen for dette projekt var bestilt og financieret af Pentagon. I en rapport fra Rand Corporation beskrives idéen med stedfortræder-krig, opildning af religiøse modsætninger og fundamentalistisk terror:

”USA og dets lokale allierede kan anvende de nationale jihadist-grupper til at iværksætte en stedfortræderkrig«, og »Amerikanske ledere kan også vælge at kapitalisere på den vedholdende shia/sunni-konflikt ved at vælge side til fordel for de konservative sunniregimer imod shiamusliske oprørsgrupper i den muslimske verden … eksempelvis ved at støtte autoritative sunniregeringer imod et fortsat fjendtligt indstillet Iran.”
(citeret fra Hvorfor araberne ikke ønsker USA i Syrien).

En global medieoffensiv om ‘folkelige krav mod diktaturet i Syrien’ blev samtidigt finansieret og sat i værk.

Grobund for terror og IS

USA inklusive allierede som Danmark har på samme tid skabt grobunden for terrorismen, ved at føre krigene i Afghanistan, Irak og Libyen , der efterlod landene i kaos uden fungerende  regeringer med folkelig opbakning, men med en masse våben, med stridende religiøse grupper der var sat op mod hinanden, arbejdsløshed, fattigdom og en enorm vrede.

Metoden med opbygning af terrorgrupper er velkendt fra Afghanistan, hvor CIA opbyggede og trænede hvad der blev til Taleban og ikke mindst Al Qaeda,  finansieret af Saudi-Arabien i forbindelse med modstanden mod den sovjetiske invasion i 1980’erne.

At man samtidigt skaber et monster, der kan vende sig mod sin ‘skaber’, har været betragtet som underordnet.

Den amerikansk styrede krig og besættelse af  Irak manipulerede med de sekteriske modsætninger og fik som resultat et pro-iransk (shii’tisk) regime og sunni-orienterede tidligere magthavere med en hær, der var sat ud af spillet.

Fra sin opståen med en vis opbakning fra de reaktionære Golf-stater og en vis folkelig basis i dele af Irak kunne IS/Daesh  bevæge sig ind i Syrien og destabilisere Assad-styret. På få år udviklede IS sig til den stærkeste terrorgruppe i verden – med direkte støtte også fra Tyrkiet, og mere diskret fra USAs side.

Selvom USA nu har erklæret ‘krig mod IS’  i spidsen for en tæppebombende koalition og IS har reageret også ved at gennemføre terrorangreb ikke bare i Mellemøsten, men også i krigsførende lande i EU, er terrorgruppen stadig af stor nytteværdi for USA-imperialismen.

IS  bruges i spillet om magten i Mellemøsten, hvor de hjælper til at vælte de regimer USA ønsker afsat, de bruges som påskud for krig og invasion, og de bliver et argument overfor befolkningerne til at acceptere de milliarder af dollars og kroner der bruges på oprustning og våben. Samtidig er de et effektivt påskud for hele den vestlige verden til at øge kontrol og overvågning.

En hemmeligstemplet efterretningsrapport fra 2012, som  organisationen Judicial Watch fik adgang til i 2015, viser at amerikanske efterretningskilder tidligt forudså opkomsten af IS og den fare,  der kunne ligge heri. Det betød dog ikke at der blev gjort noget for at stoppe udviklingen.

Store støttebeløb og våben er siden doneret til ‘de moderate’ oprørere for derpå at glide over til de ‘militante’.

Syriske ‘oprørere’ – finansieret af Saudiarabien og trænet af USA

Fra 2012 financierede Saudi-Arabien våben til IS med USA på sidelinjen. På det tidspunkt gav USA andre former for hjælp til ‘oprørerne’ i Syrien og fra foråret 2013 også våbenhjælp.

Under kodenavnet Timber Sycamore var det aftalen, at saudierne tilførte penge og våben til træningslejre, hvor amerikanere trænede ‘oprørere’ til stedfortræderkrig i Syrien. Qatar, Jordan og Tyrkiet har også bidraget.

Det var også CIA, der stod som koordinator,  når våbnene skulle fordeles til de forskellige grupper. Dette foregik i et fordelingscenter i Tyrkiet ved Incirlik, den amerikanske base i Tyrkiet. De fleste våben gik til ‘hard-linerne’ i de jihadistiske grupper.

“De oppositionsgrupper der får størstedelen af våbenhjælpen er præcis dem, vi ikke ønsker skal have den”, udtalte en amerikansk embedsmand til New York Times. I samme artikel udtrykker man bekymring over, at det er de ekstreme muslimske grupper, der modtager våbnene, og at der er en risiko for at disse grupper kan vokse sig stærke og true amerikanske interesser.

Et faktum som den nævnte efterretningsrapport viser, at CIA og DIA (det militære efterretningsvæsen) var bevidst om, men ikke tog initiativ til at forhindre.

I følge israelske efterretningskilder (2011) stod NATO bag planen, der så således ud:

Oprørere skulle bevæbnes og sendes til Syrien, hvor de skulle kæmpe mod Assad-styret, der skulle nedbrydes indefra. Til formålet skulle der rekrutteres et stort antal jihadistiske ‘frihedskæmpere’, der skulle kæmpe CIA’s hellige krig i sporene fra mujahidinerne i den afghansk-sovjettiske krig. Den tyrkiske hær skulle huse dem og sikre deres adgang til Syrien.

Se
Is the ISIS Behind the Brussels Attacks? Who is Behind the ISIS?
Michel Chossudovsky 22. marts 2016

Bagved hele det nuværende angreb på Syrien ‘indefra’ og udefra ligger ønsket om at sætte den syriske nation ud af spillet. Enten gennem at vælte Assad-styret eller gennem en nyopdeling af landet. Det væsentlige for USA-imperialismen er at skabe svage stater i regionen, der kan udraderes som modstandere i det videre magtspil overfor Iran, Rusland og Kina i rivaliseringen om dominans på verdensplan.

WikiLeaks om Syrien

I følge WikiLeaks arbejdede USA m.fl. allerede i 2006 med en plan for destabilisering af Syrien. Et vigtigt element i den amerikanske taktik var at uddybe modsætningerne mellem muslimske retninger.

Julian Assange skrev ved udgivelsen af The WikiLeaks files i 2015:

USA og Israel planlagde samarbejde med Saudi-Arabien, Tyrkiet, Qatar og Egypten om at destabilisere styret i Syrien.

I 2006 skriver den amerikanske ambassadør om planerne for at styrte Assad. Der er ikke tale om ‘støtte til en oppostion’, men

”…Planen var, at bruge forskellige faktorer til at skabe paranoia i den syriske regering og provokere den til at overreagere på baggrund af frygten for et muligt kup”

Islamistiske terrorister skulle optræde i landet, og den syriske regering skulle opfattes som svag i dens reaktion imod dem.

I et interview med Russia Today beskriver Assange den nuværende manual for USA’s magt som en forening af militær magt, efterretningsvæsen, finansiel magt, handelspositioner, diplomati – alle mekanismer lægges sammen, når et land sættes under pres for at følge USA’s ønsker.

USA bruger stigende midler på efterretningsvæsenet set i forhold til den militære oprustning. Ikke desto mindre er USA stadig verdens absolut stærkeste våbenmagt med 1400 militærbaser fordelt over 120 lande.

assange

Se videoen
RT 9. sep. 2015

Danmarks, USAs og NATOs allierede i Mellemøsten

Følger man Danmarks officielle linje er vores venner netop de kræfter, der står bag den brutale terrorisme. Tyrkiet, Saudi-Arabien, Qatar m.fl.

For at opretholde et skær af moral er det venner ‘vi ikke er enige med, men husker at kritisere’, når den danske delegation med det fulde udtræk af kongehus og erhvervsledere besøger de terrorfinancierende regimer.

Tyrkiet, Danmarks allierede i NATO, som EU netop har indgået en tæt samarbejdsaftale med,  spiller en særlig rolle som støtter af IS.

Erdogan-regimet har tilladt IS’ opsamling og  transport af våben, krigere og olie over deres grænse. Det fører samtidig krig mod kurderne, der er IS’ mest effektive modstandere.

Blev de egentlige værdier bag Vestens krige lagt åbent frem ville kun et lille mindretal bakke op om dem, så propagandaløgnene er en vigtig del af krigsførelsen. Der bliver postet milliarder i mediekampagner om USA’s – og Danmarks humanistiske krige.

En modbevægelse er mere vigtig end nogensinde, for at stoppe de kræfter der ikke holder sig tilbage for at slippe sorte fascistiske kræfter løs over hele verden, og som gambler med at antænde  en verdenskrig.

Læs også

Terror i Bruxelles: Terrorkrigen fortsætter
KPnet 22. marts 2016

Danske soldater i ny krig: Men hvordan er situationen i Syrien egentlig?
KPnet 6. marts 2016

Moderne middelalder: Vold, bomber og krig
KPnet 4. marts 2016

CIPOML: For arbejderklassens og de undertrykte folks fælles kampfront imod imperialisme og reaktion
KPnet 6. december 2015

KPnet 24. marts 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne