Øget spænding og sanktionstrusler – Nordkorea har ret til rumfart

Det er ganske muligt, at Nordkoreas seneste raketaffyring rent faktisk er et led i en videnskabelig og økonomisk udvikling, som resten af verden er fast besluttet på ikke at anerkende grundet en snæversynet og sort-hvid opfattelse af landet.
Sådan skriver forskeren Robert Winstanley-Chester i et indlæg, der bringes af videnskab.dk

Kwangmyongsong-4Nordkoreansk TV annoncerer opsendelsen af Kwangmyongsong-4 satellitten 

Nordkorea har erklæret, at landet simpelthen har opsendt en by satellit som endnu et led i et velkendt program for fredelig rumforskning, som har pågået siden den første satellit blev opsendt allerede i 1998 (Se Wikipedia: Kwangmyŏngsŏng)

Men raketaffyringen har udløst internationale fordømmelser og trusler om sanktioner.

Fra FNs sikkerhedsråd lyder det, at der er sanktioner på vej mod Nordkorea. Sydkorea har afbrudt det industrielle samarbejde og har sat enhver afspændingsproces i stå. Barack Obama har kaldt den ’en direkte trussel mod USA’.

Sydkorea, Japan og USA optrapper også udenom FN kampagnen og truslerne mod Nordkorea. Japan besatte landet under 2, verdenskrig. USA førte en brutal krig mod landet 1950-53.

Det har siden reelt kontrolleret Sydkorea med stadige trusler om atomvåbenangreb mod Nordkorea og tilbagevendende gigantiske truende militærøvelser,

Den nuværende optrapning af de politiske, økonomiske og militære trusler kan altså foregå på et falsk grundlag – og gør ifølge Robert Winstanley-Chester netop det.

Han skriver blandt andet:

‘Som det normalt er tilfældet, når det gælder Nordkorea og teknologi, er der en iøjnefaldende kløft mellem, hvad der rent faktisk foregår i Nordkorea og de skældsord, der bliver kastet omkring af landets fjender.

Kwangmyongsong-4 handler lige så meget om Nordkoreas nationale videnskabelige og økonomiske udvikling, som det handler om at sende geopolitiske budskaber.’

Læs hele hans artikel i videnskab.dk
Forsker: Verden fordømmer Nordkoreas aktioner – og overser hele pointen

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea og dens formand Anders Kristensen har udsendt en pressemeddelelse, der lykønsker Nordkorea med at landet nu er i stand til at opsende en satellit, som så mange andre lander er det.

Pressemeddelelsen gengives her i sin helhed.

VI LYKØNSKER DDF KOREA MED SATELLITOPSENDELSEN

Den Demokratiske Folkerepublik Korea opsendte i går fra Sohae Rumcentret i Nordpyonganprovinsen med succes jordobservationssatellitten Kwangmyongsong-4. Den kom efter ca. 10 minutter vellykket i kredsløb om jorden i 494,6 km højde. Opsendelsen af denne satellit er den fjerde i rækken og en videreudvikling af Kwangmyongsong-satellittypen, der senest blev opsendt i december 2012.

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea lykønsker hermed DDF Korea og dets folk og ledelse med denne teknologiske og videnskabelige landvinding, som satellitopsendelsen med fredelige formål er udtryk for. DDF Korea har brug for denne teknologiske og videnskabelige udvikling for at komme videre med den økonomiske opbygning til gavn for forbedring af befolkningens levestand og landets uafhængige økonomi.

Fra stormagterne og den vestelige verdens ledere har lydt alt fra skarpe fordømmelser, straffepolitik, gengældelsestrusler og yderligere sanktioner til bekymringer. Forventeligt påstår USA og dets allierede, at der er tale om et ballistisk missil og ikke en satellitopsendelse. Også den danske regering ved udenrigsminister Kristian Jensen følger her trop med USA og kalder satellitopsendelse en trussel mod verdensfreden og han truer med ”vidtrækkende konsekvenser.”

Vi finder fordømmelsen af DDF Korea for værende helt uberettiget. I valget mellem at tro på USA, som formelt stadig er i krig med DDF Korea, vælger vi at tro på DDF Koreas forklaring. Fakta er, at DDF Korea ikke overtræder nogen international lov ved opsendelse af en jordsatellit i rummet. Det har alle nationer ret til, og alle DDF Koreas nabolande benytter sig således af denne ret uden påtale. DDF Korea skal således naturligvis ikke søge om godkendelse hos hverken USA, FN’s Sikkerhedsråd, EU, NATO eller andre. Og DDF Korea overtræder heller ikke, som påstået, FN’s Sikkerhedsrådsresolutioner om forbud mod opsendelse af ballistiske missiler. Der er ikke tale om et militært missil, men en ubevæbnet satellitopsendelse.

Som tidligere opfordrer vi de vestlige ledere – inklusiv den danske regering – til at slå automatpiloten fra, når det gælder fordømmelser af og fordomme om DDF Korea, og i stedet acceptere, at landet har de samme rettigheder som alle andre suveræne stater. De vestlige ledere bør i stedet for fordømmelse, trusler og straffepolitik komme DDF Korea i møde på lige fod ad dialogens vej. En sådan dialogens vej vil samtidig kunne bidrage væsentligt til en generel nedrustning på Koreahalvøen og forsoning og samarbejde mellem Nord og Syd i Korea.

USA vil opstille ‘missilforsvar’ i Sydkorea

USA har længe haft planer om at opstille det såkaldte missilforsvar i Sydkorea. Nu fremrykkes planerne, meddeler Washington efter opsendelsen af den fjerde nordkoreanske satellit.

Med opstillingen af missilsystemet THAAD i Sydkorea vil det højteknologiske missilsystem omfattet hele Europa og række langt over i Asien. Placeringen af det i Sydkorea rykker det meget tæt på Kina.

Dermed vil ‘missilforsvaret’ omringe USAs største geopolitiske rivaler Rusland og Kina, der selvsagt ikke hilser det med begejstring.

Se

USA vil ‘snarest’ sende avanceret missilforsvar til Sydkorea
Ekstrabladet 8. februar 2016


Se også

Våbenhvileaftalen i det delte Korea 60 år: USA truer med ny krig
KPnet 28. juli 2013

Dansk militær skal væk fra Korea
KPnet 29. november 2015

Udtalelse om brintbombetest i Korea: Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea
KPnet 8. januar 2016

 

KPnet 11. februar2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater