Dansk militær skal væk fra Korea

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea har afholdt sin årlige generalforsamling i København. Generalforsamlingen har vedtaget nedenstående udtalelse

korea_peace talks

Danmark har siden 2009 haft militært personale permanent stationeret i Sydkorea for at understøtte det USA-ledede militære engagement i Koreakonflikten. Og siden 2010 har Danmark sendt et stigende antal officerer til Sydkorea for at deltage i de ligeledes USA-ledede tilbagevendende krigsøvelser Foal Eagle, Key Resolve og Ulji Freedom Guardian.

Alle amerikansk-sydkoreanske storskala krigsøvelser, der med avancerede våben åbenlyst har som formål at træne invasion ind i det socialistiske Korea i nord for at tilintetgøre landets militære hovedkvarterer, og derved gennemtvinge et såkaldt regimeskift i det råstofrige nordlige Korea til fordel for USA’s og de vestlige stormagters interesser. I krigsøvelserne indgår simuleret brug af taktiske a-våben.

Danmark deltager i disse krigsøvelser sammen med en række af USA’s tætteste allierede så som Storbritannien, Canada, Australien, New Zealand og Frankrig for at søge at legitimere ”bredden” i opbakningen til USA’s krigsforberedelser i Korea.

Vi finder ikke, at dansk militærdeltagelse i krigsøvelserne og den permanente tilstedeværelse i Korea tjener Danmarks og det danske folks interesser. Danmarks militære tilstedeværelse i Sydkorea har aldrig været behandlet i Folketinget.

Vi finder, at dansk militær i Sydkorea udgør en dansk medvirken og et dansk medansvar for en særdeles farlig konfliktoptrapning på den koreanske halvø. Det kan vi kun tage afstand fra. Årtier med konfliktoptrapning og konfrontation i Korea har kun gjort ondt værre og aldrig vist nogen farbar vej frem for Koreas folk. Konfliktoptrapning og konfrontation er alt andet end det, det koreanske folk har brug for.

Der er tværtimod brug for nedrustning og dialog for at vende udviklingen i Korea i retning af Nord-Syd forsoning og samarbejde imod målet om en fredelig og uafhængig genforening af landet uden stormagternes indblanding.

Nord-Syd dialog på regeringsplan er netop genoptaget i Panmunjom igennem de seneste dage og fortsætter i Kaesong den 11. december. Vi hilser denne dialog meget velkommen. Vi opfordrer derfor på det kraftigste den danske regering til at understøtte en ny og fredelig vej i Korea ved at trække sine officerer væk fra Sydkorea og ophøre med dansk krigsøvelsesdeltagelse samme sted.

Vi opfordrer alle danske partier, organisationer og fredsforkæmpere til at bakke op bag denne opfordring til den danske regering.

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea’s generalforsamling d. 28. november 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater