Klimatopmøde COP21 i Paris: Klimamarch i København

Fra den 30. november til den 11. december afholder FN klimatopmødet COP21 i Paris med deltagelse af delegerede fra de fleste af verdens nationer med embedsmænd, regeringsledere og NGO’er

Hvert år afholder FN et klimatopmøde, hvor illusionerne om den gode vilje hos verdens regeringsledere bliver forsøgt opretholdt. Den planlagte klimamarch op til COP21 i Paris er blevet forbudt på grund af undtagelsestilstanden i Frankrig.

Men marcher gennemføres verden over i 150 lande med krav til forurenerne og politikerne om at gennemføre reelle stop for klimaødelæggelsen og den globale opvarmning. Herhjemme præsenterer blå bloks Venstreregering en finanslov, der banker miljø og klima baglæns. Det seneste er en ophævelse af kystbeskyttelsen, så de danske strande privatiseres og gøres til profitobjekter i stor stil.

Fra den 30. november til den 11. december afholder FN klimatopmødet COP21 i Paris med deltagelse af delegerede fra de fleste af verdens nationer med embedsmænd, regeringsledere og NGO’er.

Der er gået 6 år siden COP15 i København, der var et stort flop. Nu tales der igen om muligheden for aftaler, der vil betyde en redning af klimaet gennem reduktion af udledningen af drivhusgasser. Den røde linje FN har sat for den maximale temperaturstigning på 2% nærmer sig med stormskridt.

Fra COP15 i København husker vi bedst at fredelige demonstranter blev tilbageholdt af politiet på iskold asfalt i timevis efter Lømmelpakken, der blev vedtaget op til COP15 for at “styrke indsatsen mod omfattende forstyrrelse af den offentlige orden”, og at det senere blev afsløret at hele topmødet blev aflyttet af det amerikanske efterretningsvæsen NSA.

For klimaet eller for de folkeslag hvis land allerede var tæt på at være oversvømmet pga klimaforandringerne var der ingen hjælp at hente.

Se Kpnets tema:

COP15: FNs klimatopmøde i København 7. – 18. december 2009

Siden hen er rapporterne fra FN’s klimaeksperter som forventet kun blevet endnu mere alarmerende.

Værste scenarie i ny klimarapport er overhalet af virkeligheden
Videnskab.dk 29. oktober 2014

Hvad kommer Danmarks forhandlere med?

Blå bloks arbejdsgiverregering er som på alle andre områder også konsekvent når det kommer til miljøområdet med deres ‘grønne realisme’. Således går Danmark til klimatopmøde med en finanslov der rundbarberer alt hvad der kunne pege i retning af klimavenlige tiltag og banker miljø og klima baglæns. Det seneste er en ophævelse af kystbeskyttelsen, så de danske strande privatiseres og gøres til profitobjekter i stor stil.

Med finansloven skærer regeringen 40 procent af de midler, der skulle anvendes på at få fattige, klimaramte lande til at bakke op om en global aftale på COP21. Samtidig forringes ulandsbistanden voldsomt.

Regeringen gør store benzin- og dieselbiler billigere og udfaser samtidig afgiftsfritagelsen for elbiler.

Forskning i ikke-klimaødelæggende energikilder og grøn omstilling skæres hårdt tilbage.

Ifølge klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt har Danmark nemlig allerede gjort hvad der skal til i forhold til vores 2020 klimamål!

Til gengæld rumler der igen idéer om dansk forskning i atomkraft og muligheden for danske A-kraftværker, og som en opvarmning til klimatopmødet inviterer Liberal Alliance til høring på Christiansborg der lægger op til at anvende den dødsens farlige atomkraft som fremtidens ‘grønne’ energikilde. En udvikling man også ser i andre lande, trods det at atomkraft som energikilde udover at være en dræber også er helt umanerlig dyr.

Danmarks klima- og energipolitik er sort, hvordan ser tendensen ud i resten af verden?

Smukke ord og løfter – og stadig alt for lidt

USA og EU kappes om at udgyde løfter op til topmødet. EU kommer med ”verdens mest ambitiøse mål for en global klimaaftale” og Barack Obama udtaler:

”Dette års møde i Paris skal være året, hvor verden endelig når en aftale, der skal beskytte den eneste planet, som vi har – og mens vi stadig kan”.

Men Obama afviser, at der skal tages bindende beslutninger på klimatopmødet og målsætningen med juridisk bindende aftaler er da også officielt droppet til fordel for frivillighed.

EU’s mål er, at udledningerne skal toppe senest i 2020, hvorefter der i 2050 skal være kappet 50 procent af udledningerne i forhold til 1990. Indtil videre kan vi altså konstatere, at vi befinder os i en fase, hvor udledningerne topper.

Hvor er de konkrete beslutninger, der omsætter målene til virkelighed?

Der er intet egentligt forpligtende i målsætningerne eller nogen grund til at forvente at det kapitalistiske samfundssystem vil evne selv at se de langsigtede hensyn til menneskehedens overlevelse i øjnene og handle derefter med blik for fremtiden.

Desuden er også de frivillige og uforpligtende reduktioner landene har meldt ind op til klimatopmødet langt fra nok.

Fortsætter udledningen af drivhusgasser vil gennemsnits-temperaturen i år 2100 været steget med 4,5 grader. Målet er max. 2 grader.

Med de lovede ‘ambitiøse’ reduktioner vil temperaturstigningen stadig ende på 3,5 grader, hvad der vil være katastrofalt i forhold til klodens tilstand, hvis den skal være beboelig for menneskeheden i de områder af verden den er i dag.

Måske forventer verdens elite, at der vil være behagelige enklaver i verden, hvor de kan fortsætte en privilegeret tilværelse bevogtet af mure og politi i ly for havstigninger, storme og oprør.

Om der kommer til at ske ændringer i landenes klimapolitik og den hæmningsløse forurening vil afhænge af klassekampen, som på alle øvrige økonomiske og politiske områder.

Og en egentlig overordnet planlægning af en klimavenlig produktion kræver et socialistisk samfund, hvor målet for produktionen ikke er maximal profit, men menneskenes levevilkår og fremtid.


Mobilisering til klimakamp

I Paris var der indkaldt til en kæmpe klimamarch – en march der nu er erklæret ulovlig på grund af undtagelsestilstanden i Frankrig, der er hævet et niveau og har sat forsamlingsfriheden ud af kraft – netop på et tidspunkt hvor verdens statsledere mødes.

Klimakatastrofen er tæt forbunden med krigene, ligesom terroren og flygtningestrømmene. For det første fordi krigene i høj grad føres som en kamp om kontrollen med olien i de olierige lande i Mellemøsten og Afrika. Den olie hvis afbrænding tæller hårdt i klimaregnskabet og som bliver ved med at blive hentet op så længe det er profithensynet der styrer.

For det andet fordi krigen i sig selv er en kæmpe forurener og klimasynder.

Verdens regeringsledere mødes nu til et klimaskuespil, der kun kradser i overfladen og lader verdens befolkning lide under følgerne. Ikke mindst de fattige lande og regioner, der allerede nu rammes af oversvømmelser, tørke og voldsomme storme.

Undtagelsestilstanden lukker munden på kritikken af den herskende orden, der tillader en produktion, der ødelægger livsbetingelserne på kloden.

Om attentaterne og undtagelsestilstanden
PCO i Revolusjon 17. november 2015

Under alle omstændigheder gennemføres der klimamarcher verden over d. 29. november. I 150 lande vil der blive demonstreret for et stop for global opvarmning.

Klimamarch i København – med fredssektion

Fra kl. 13 med start på Den Røde Plads

Se program

Klimamarchen er organiseret af en lang række organisationer. Der vil bl.a. være en særlig freds sektion, hvor man kan følge Nej tak til nye kampfly’s slange organiseret af TID TIL FRED -aktiv mod krig

kampflyslange_tid_til_fredAarhus 29. november 15.30 – 18

Lysoptog for klimaet

Lyt til Oktober Radio, Aarhus

Olie er fællesnævner for krig, terror og klimakrise

NSA spionerede mod COP15-forhandlinger
Information 30. januar 2014


Klimamål køler kun verden én grad ned

Politiken 29. september 2015

Se hjemmesiden
Global Climate March


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne