Fredsfestival Aarhus 2015: Ny viden og livlig debat

Fredsfestivalen i Aarhus gav ny og sammenhængende viden om NATOs planer for de nordiske lande. Det blev klart beskrevet, at militærallianen har sat sig målet at bygge Norden op som en fremskudt og agressiv ‘nordflanke’ – en samlet militariseret front vendt mod Rusland. Der var spændende indlæg fra oplægsholderne fra Island, Sverige, Norge og Danmark, og der blev knyttet nye tråde og udvekslet erfaringer.


Fredsfestivalen var velbesøgt og debatterende. Foto Thomas Koitzsch

 

Århus mod Krig og Terror holdt d. 4. oktober sin femte fredsfestival, der i år tog et nyt skridt med deltagere fra fire nordiske lande. Erfaringer og indput fra Island, Sverige, Norge og Danmark gav nogle helt nye vinkler på antikrigsarbejdet, og de enkelte landes situation blev sat i et fælles perspektiv.

Fredsfestivalen forløb over 7 timer og var velbesøgt og bestod af en fin blanding af oplæg, kultur, udveksling af erfaringer, fremadrettede idéer og afslappet snak.

Norge – et kerneland i NATO

Dagen var delt i 4 emneblokke, hvor Henrik Hjelle fra det norske Stopp NATO åbnede med et oplæg om Norges placering som et af NATOs kernelande. Han fortalte bl.a. hvordan tidligere statsminister Jens Stoltenberg fik sin ‘fortjenstmedalje’ som generalsekretær for NATO efter Norges meget aktive deltagelse i krigen i Libyen.


Henrik Hjelle fra norske Stopp NATO. Foto KPnet

Henrik kunne også berette, hvordan propagandaen og russerhetzen spredes massivt og gør sin virkning. Særligt efter Stoltenbergs lederskab i NATO har mediedækningen af ‘den russiske trussel’ været massiv i mainstream-medierne. Dette fænomen viste sig i høj grad at være et fælles træk i alle de nordiske lande.

Fra at have en stor og aktiv antikrigsbevægelse op til Irakkrigen i 2003 er der lagt låg på. Libyen-krigen blev i Norge kaldt ‘venstresidens krig’, fordi partier, der tidligere havde sagt nej til krig, nu støttede op om bombardementerne.

Stopp NATO blev dannet i forbindelse med at Stoltenberg overtog generalsekretærposten i NATO og organisationen arbejder på at mobilisere til fornyet krigsmodstand. Bl.a tager de spørgsmålet op om Norges stærke involvering i Ukraine under overskriften ‘Norge ud af Ukraine’.

Norge involverer sig kraftigt i NATOs agressive strategi bl.a. gennem køb af et stort antal nye kampfly af typen F35, der også er de danske Folketingspolitikeres favorit. Henrik kunne advare om, at prisen på flyene blot stiger og stiger.

Island – tradition for militant krigsmodstand

Fra Island kom Vésteinn Valgardsson, fra fredsorganisationen SHA.


Foto Thomas Koitzsch

Island har en lang og militant tradition for kamp mod militarisering og ikke mindst mod NATOs tilstedeværelse. Vésteinn fortalte om vedholdende demonstrationer mod NATO og NATOs militærbase lige fra tiden umiddelbart efter 2. verdenskrig, hvor USA har været massivt til stede. 11 gange i perioden under den kolde krig demonstrerede flere tusind menesker mod NATOs base i Keflavik, der lukkede i 2006.

Islands særlige beliggenhed har gjort øen til en strategisk vigtig brik for NATOs oprustning og kontrol. Island har ikke selv et militær, men er dybt involveret i NATOs missioner, fra minerydninger i Bosnien til deltagelse i Irak og Afghanistan.

Den folkelige krigsmodstand er stadig massiv og kom bl.a. til udtryk som en kæmpe opbakning til bystyret i Reykjavik, da man besluttede en boykot af Israel og at krigsskibe ikke er velkomne i Reykjaviks havn. Efter politisk pres blev boykotten dog desværre trukket tilbage efter 1 uge.

Den grønlandske deltager Aaja Chemnitz, folketingsmedlem for Inuit Ataqatigiit Inuit, der skulle have været den anden deltager i emnet omkring militarisering af Arktis var desværre blevet forhindret i at komme frem, da en togulykke havde lukket forbindelsen fra København. Hun sendte en tekst, der blev læst op.

 


Gudmund Auring og Karin Busk synger for.
Foto Thomas Koitzsch

Fredsfestivalen var krydret med musikalske indslag. Gudmund Auring præsenterede bl.a. en meget aktuel fredssang og bakkede fællessangene op sammen med Karin Busk.


Pink Army var på plads og den lyserøde hær blandede sig overalt. Foto Thomas Koitzsch


Sverige og Danmark – centrale i NATOs opbygning mod Rusland

Fra Sverige kom Staffan Ekbom, talsmand for organisationen Nej til NATO, der arbejder meget aktivt med at skabe mobilisering mod Sveriges tættere og tættere tilknytning til NATO.

Helt aktuelt forsøger NATO og den svenske regering at få gennemført den såkaldte Værtslandsaftale, der giver NATO grønt lys til at bruge Sverige som opmarch- og baseområde og til brug af militærøvelser. Aftalen vil i praksis åbne op for atomvåben på svensk jord.

Den svenske regering underskrev aftalen på NATO topmødet i Wales i 2014, men den skal nu igennem Rigsdagen. En noget bagvendt rækkefølge, hvor regeringen lader til at tage godkendelsen som en formalitet. Sverige har en lang historisk periode med alliancefrihed og neutralitet, og udviklingen vækker modstand.

Russerfobien dyrkes intens i medierne og har rykket den tidligere NATO-modstand fra ca 60 % til at situationen nu er fifty-fifty, så det er en meget vigtig kamp der foregår.

De aktive grupper vokser frem i en række svenske byer, og Staffan kunne fortælle om voksende aktivitet og hvordan et stort for-imod-møde indkaldt af “NATO-udredningen” viste sig ved en prøveafstemning at ende med en næsten fuld afvisning af den tættere tilknytning til NATO.

Den svenske kamp for alliancefrihed og selvstændighed fortjener stor støtte fra fredsbevægelsen i de andre nordiske lande.


Kampagnemateriale fra Nej til NATO. Foto Thomas Koitzsch

Den danske placering i NATOs strategi blev præsenteret af Klaus Riis fra Stop Terrorkrigen.

Klaus gjorde rede for, hvordan Danmark og hele Norden involveres stadig tættere i militarisering, krig og krigsforberedelser gennem NATO, men også gennem EU. NATOs ‘nordflanke’ bygges op og omdanner Østersøen, som mange engang drømte om som ‘Fredens Hav’ til en lukket og militariseret grænse vendt mod Rusland.

En front bygges op fra Arktis og ned til de baltiske lande. Gennem nye våbensystemer, som missilskjoldet tager Danmark stadigt mere aktivt del i oprustningen. Den tidligere regering gav i 2014 grønt lys for deltagelsen, der for Danmark består i avanceret radarudstyr placeret på 3 fregatter. Et oplagt bombemål for russiske atommissiler.

Ikke kun NATO opererer i forhold til planen om at gøre Danmark til spydspids i et front vendt mod Rusland – det gør EU også. Klaus kom bl.a. ind på planerne om en Europahær, der ikke er en død sild, men en helt konkret bestræbelse.

Endnu en plan er Stoltenbergs idé om fælles nordisk forsvars- og sikkerhedskommission, der skal sikre at Norden inddrages i NATOs strategi.

Den bygger videre på det nordiske militære samarbejde NORDEFCO, der koordinerer mellem NATO-medlemmerne og ikke-NATOmedlemslandene.

I Nordisk Råd er det ikke længere en repræsentant udnævnt af regeringen, men den danske krigsminister der deltager. Det siger en del om den karakter, de politiske kræfter ønsker at det nordiske samarbejde skal have.

Med den nuværende regering fik forsvarsministeren udvidet sit titel til at være forsvarsminister til også at være minister for nordisk samarbejde.


Kortet viser hvordan NATO siden murens fald er udvidet op mod den russiskse grænse

Oplægget kan læses på Stop Terrorkrigen

Kontakt, samarbejde og indbyrdes støtte i fremtiden


Henrik Hjelle, Vésteinn Valgardsson, Klaus Riis og Staffan Ekbom i afslutningsdebatten

Fredsfestivalen blev afsluttet med en fremadrettet debat om idéer til fredsinitiativer. Alle oplægsholdere var enige om, at de enkelte lande udvikler antikrigskampen ud fra deres særlige forhold, men at udveksling af idéer og erfaringer mellem de nordiske lande kan vise nye perspektiver. Støtte til hinandens kampagner, inspiration og eventuelt også fælles kampagner vil være oplagt. Alle var enige om at kontakten må fortsætte og udvikles, og at fredsfestivalen havde været fuld at inspiration og ny viden.

Fredsfestivalen i Aarhus er efterhånden blevet en årlig begivenhed, hvor aktive fredsfolk fra hele Danmark mødes – og i år nu også med et fællesnordisk perspektiv.

Prolog til fredsfestivalen af  Lars Ulrik ThomsenProlog fremført med kor

Lars Ulrik Thomsen havde skrevet en prolog rettet til fredsfestivalen, der også blev delt ud som tekst:

Jeg tror at vi alle – uanset politisk ståsted – kan blive enige om det ønskværdige i en verden med fred og gensidig respekt mellem nationerne. Det er det som er formålet med FN´s charter og hele grundlaget for dets virke. I den græske sagnverden bragte Prometheus lyset til menneskene, så de ikke skulle leve som dyr. Det er, overført til nutiden, evnen til at vise krigens årsager og i den forbindelse de sammenhænge som medierne fortier.

Derfor står Europa nu over for den største humanitære krise i nyere tid, og det er kun folkenes pres der kan bringe en afslutning på Mellemøstens krige.

 Flugten til Europa

Tænk dig – af alle verdens guldbarer kunne vi bygge en gylden vej til månen,
som en anden Fred Astaire og Ginger Rodgers kunne vi danse på ´månevejen´.
– Og imens skylder ligene ind på Middelhavets strande og kyster.

For at guldet kan vokse og formere sig, må andre lide ufattelig nød og kummer.
Hvor mange krige har Amerika været indblandet i, gennem det sidste århundrede?
– Og imens skylder ligene ind på Middelhavets strande og kyster.

Amerika har bestemt, at alle Mellemøstens diktatorer skal væk; Saddam Hussein, Bashar al Assad, Moamar Gadaffi og erstattes af nye ledere, ´valgt´ efter demokratiske spilleregler.
– Og imens skylder ligene ind på Middelhavets strande og kyster.

Du ”Lykkelige Arabien” – visdomens kilde, alle Moders udspring for den vestlige kultur,
det var her den moderne civilisation opstod, men i dag drukner vi dig i blod og brand.
– Og imens skylder ligene ind på Middelhavets strande og kyster.

Den umættelige profithunger har erstattet al menneskelighed og fornuft, guldets lov,
er den nye orden, som alle må lyde, og folkenes kultur afvikles stille og roligt.
– Og imens skylder ligene ind på Middelhavets strande og kyster.

Den travle børshaj kaster et blik på dagens handler og noterer med et grynt,
at krise og krig er uhyre indbringende, når blot der satses på de rigtige papirer.
– Og imens skylder ligene ind på Middelhavets strande og kyster.

 Lars Ulrik Thomsen, Esbjerg den 1.10.2015


Udvalget i caféen bidrog til at holde energien oppe

Århus mod Krig og Terror vil i den kommende tid offentliggøre fredsfestivalens oplæg i skriftlig form og vise videooptagelser fra dagen.

Læs mere på Århus mod Krig og Terrors begivenhed her

Stopp NATO

Nej til NATO

SHA (Den islandske Foreninge for krigsmodstandere)

Stop Terrorkrigen

Se også

Fredsfestival i Aarhus 4. oktober: Norden – krigsførende eller for fred?
KPnet 18. september 2015

Trident Juncture 2015: NATO’s udrykningsstyrke træner i fuld skala krig
KPnet 20. juli 2015


Fredsfestivalens plakat tegnet af Thomas Kruse

Netavisen 5. oktober 2015

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne