Nedskæringsspillet om de ældre: Familien skal hjælpe mere

Ældre uden formue og ekstra pension er udset som en af regeringens nye ofre – f.eks. i V(DF)-regeringens nye sorte finanslovfoslag. Ude i kommunerne forringes hjælp og pleje, og den tredje alder kan gå hen og blive en grum og fattig oplevelse. Som et element planlægges forringelserne på ældreområdet direkte i kombination med gratis hjælp fra de pårørende.

Ældre er allerede meget afhængige af familiens hjælp og bliver det mere og mere pga forringelser i ældreplejen.

Det bliver nu ligefrem sat i system i kommunerne. Forbilledet findes i andre lande. F.eks. har en kæde af udliciterede plejehjem i Holland som krav, at familien hjælper et vist antal timer om ugen.

Hvis man ikke kan stille med hjælpere bliver man simpelthen afvist som beboer!

I Holland er det også allerede en del af visitationsbesøget i disse plejehjem at spørge familien hvad de kan bidrage med.

På landsplan har hver femte kommune i Danmark i øjeblikket en plan for at inddrage de pårørende som arbejdskraft i ældreplejen.

Idéen sælges om et rent positivt tiltag. Hvad kan da være kærligere end børnenes omsorg for deres gamle forældre?

Men reelt er det udtryk for den almindelige og brutale klassepolitik. Udgifter til en uproduktiv befolkningsgruppe skal tvinges ned, og bagved lurer det faktum at velhavende ældre altid vil kunne købe sig ud af de problemer den udsultede ældrepleje giver.

Kommunalpolitikere som Thomas Adelskov (S) og Liselott Blixt (DF) afviser fuldstændigt, at inddragelse af familien sker ud fra økonomiske hensyn.

”Det handler om, at venner og familie er en stor ressource, der gerne vil hjælpe til” udtaler Blixt til DR og Adelskov er på linje:

”Det er fair, at vi alle sammen støtter vores familiemedlemmer, når de bliver gamle”. (Politiken 29.9.15)

En undersøgelse som Danmarks Statistik har lavet viser at 4 ud af 5 voksne børn allerede hjælper deres forældre, og at det især for døtrene ofte tager så meget tid og bekymring, at det reelt går ud over deres arbejde.

Den øgede hjælp sker i høj grad som nødløsninger, hvor hjælpen fra det offentlige er utilstrækkelig.

For udsultet bliver ældreplejen. Bagved regeringens jongleren med penge, der gives med den ene hånd og tages med den anden og Dansk Folkepartis oppustede krav, går det i virkeligheden bare ned ad bakke for de ikke-velhavende ældre og det har det gjort længe.

Regeringens ‘omprioriteringsbidrag’ der betyder at 2,4 milliarder fjernes fra kommunernes budget vil betyde alvorlige forringelser i kommunerne. Det vil i særlig grad ramme de ældre. En FOA undersøgelse viser, at omkring halvdelen af kommunerne forventer fyringer af ‘varme hænder’ og forringelser for de ældre.

1,9 millioner skulle komme retur til kommuneren til områder regeringen vælger ud. Men alene forringelsen på de 500 millioner vil betyde omkring 1000 færre ansatte i 2016 og yderligere 4500 i 2017, hvor der er lagt op til at skære endnu mere. For det er kun i 2016 at der kommer penge retur til kommunerne ved ‘omprioriteringen’.

Venstre er helt kold. Finansordfører Jacob Jensen har den holdning, at skulle kommunerne have problemer med at dække kernevelfærden, kan de jo bare udlicitere noget mere.

DF’s nye ældrefinte

Sammen med Socialdemokraterne sikrede DF, at regeringens aftale med Kommunernes Landsforening om nedskæringer i kommunerne blev godkendt af Folketinget.

At DF hellere vil stå som den glade giver, når nogle af de forsvundne penge vender tilbage til kommunerne gennem finansloven, viser sig ikke overraskende i forbindelse med aftalen om regeringens finanslov for 2016.

Det var en del af aftalen med KL, at den ‘gamle ældremiliard’ røg ind under bloktilskuddet. Det betød at de rige kommuner fik en forholdsvist større del af pengene, fordi de ikke længere blev fordelt ifht antallet af ældre.

Nu har DF fået skabt en fin kulisse for sit forsvar for de gamle i udkants-Danmark. DFs krav til finansloven er nemlig, at der skal uddeles en ny ældremilliard og den skal særligt tage hensyn til provinskommunerne.

To vælgersegmenter tilgodeses i ét hug, men kun i ord. Resultatet går i minus.

 

 

 

Netavisen 29. september 2015Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne