Lærernes internationale organisation EI udtaler: Uddannelse er ikke en vare!

 

Den internationale organisering af lærere “Education International” har netop afholdt sin 7. verdenskongres i Ottawa. Kongressen vedtog en kraftig fordømmelse af de internationale handels- og investeringsaftaler som TTIP, TTP, TISA m.fl. Aftalerne vil gøre uddannelse til en vare, privatisere skoler og universiteter og lade kommercielle interesser overtage uddannelsernes indhold og lærernes arbejdsbetingelser. Udtalelsen fordømmer aftalernes frontalangreb på arbejderrettigheder, miljo og den nationale selvstændighed.

“Education International” repræsenterer 400 fagforeninger for lærere med i alt 30 millioner medlemmer.

De handelsaftaler som EU og USA arbejder på at spinde som et net henover hele verden har som sit første princip, at ALT skal kommercialiseres og sættes til salg. Alle de områder som multinationale virksomheder kan få profit på skal privatiseres. Det gælder vand, energi, ældrepleje, sundhedsvæsenet osv – og uddannelse.


Udtalelsen tager kraftigt afstand fra – og advarer imod (forkortet)
:

– Alle former for aftaler, der søger at privatisere samfundets offentlige sektor og udtrykker dyb bekymring over den bølge af bilaterale og multilaterale handels- og investeringsaftaler der forhandles i øjeblikket. De vil have vidtrækkende følger for både økonomi og samfundenes indretning.

– Hemmeligholdelsen af forhandlingerne og det at betingelser der også vil styre forholdene for 3. verdens lande forhandles hen over hovedet på disse

– At aftalerne vil tage beslutningsretten fra landenes respektive regeringer og lægge den i hænderne på multinationale virksomheder

– At arbejderrettigheder, miljørettigheder og nationale rettigheder vil blive fjernet

– De officielle løfter om at aftalerne vil skabe flere jobs og bedre forhold for den arbejdende befolkning. Aftalerne vil tværtimod være til fordel for de få og vil blive betalt af arbejdsfolk og deres familier

– Den planlagte ISDS-mekanisme, der tillader firmaer at lægge sag an mod suveræne stater og binde dem til en nyliberal politik af privatisering, offentlig-private partnerskaber, betalingskrav til uddannelser mm.

– Reglen om at når privatisering først er gennemført, vil det ikke være lovligt at føre dette område tilbage til offentlig drift

– At et nyt organ, et rådgivende råd vil komme til at styre fremtidige reguleringer som dikteres til suveræne stater

– Bindende arbejderrettigheder som ILOs vil blive sat ud af spillet

Kongressen gav sin opbakning til modstanden og de fælles kampagner mod handels- og investeringsaftalerne og styrkelsen af dem og mindede om, at det tidligere er lykkedes at feje en aftale som MAI-aftalen af bordet hovedsagelig gennem folkelig modstand. Kongressen opfordrede organisationens ledelse til at tage et klart standpunkt imod TTIP, TTP, TISA og de øvrige aftaler.

Endelig udtalte kongressen, at der overalt bør presses på for en handels- og investeringspolitik der fuldt ud respekterer suveræne staters rettigheder, menneskerettighederne, herunder retten til uddannelse, respekterer oprindelige folks rettigheder, sikrer ordentlige arbejdsbetingelser, bedre levestandard for alle folkeslag og en udvikling der er miljømæssigt bæredygtig.

Læs hele resolutionen her

Se også

Regeringen og Venstre vil udlicitere børnene til kapitalfonde
Netavisen 27. februar 2014

Profit på undervisning: Gigantisk spekulationskapital bag svenske friskoler
Netavisen 28. oktober 2013

Skolefest i Sverige: Skoler blev til korrupt profit
Netavisen 26. oktober 2013

Tema:
ALT skal privatiseres og under de multinationales kontrol
Sig NEJ til handelsaftalerne TTIP, CETA og TISA

Netavisen 28. juli 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne